dilluns, 10 de desembre de 2012

La plataforma Defensem el Park Güell denuncia que el tancament del park y cobrament d’entrades discriminatoriament es ilegal i proposa alternatives

L’anterior dilluns dia 3 de desembre de 2012 va tindre lloc una reunió de la taula de treball del projecte park Gúell i entorn. L’ajuntament va convocar aquesta reunió convidant a algunes persones representatives de la ciutadania per a informar del estat del projecte.
Durant la reunió van sorgir diverses discrepàncies entre elles per part de CUP Gracia, Associació de comerciants de Lesseps, plataforma Defensem el Park Güell (Més de 30 entitats  hi dónen suport), coordinadora de entitats Park Güell (50 entitats y 20.000 firmes  s’hi oposen al tancament del park y al cobrament d’entrades entre d’altres reivindicacions) i PSC, entre d’altres… discrepàncies en relació a la proposta de l’ajuntament de tancar el Park Güell y cobrar entrades, contra la qual es van presentar alternatives

Segons l’ajuntament: “Els veïns dels barris adjacents(El Coll, Vallcarca, Penitents, la Salut i el Carmel) disposaràn d’un carnet que els permetrà l’accés lliure a qualsevol hora del dia i per qualsevol punt del Park. Els alumnes de l’Escola Baldiri i Reixach, els pares, els tutors legals, personal docent i totes les persones implicades també disposaràn del mateix carnet que els donará dret a accedir i circular lliurement. Qualsevol persona podrà passar a formar part del club Park Güell. Per a formar-ne part haurà de registrar-se en una oficina situada al centre de la ciutat i transcorreguts 7 dies, prèvia reserva, podrà personar-se a la guixeta del Park, identificar-se i retirar una entrada gratuïta que necessitaràn cada cop que vulguin accedir a la zona monumental. Aquests visitants disposaran de 100 entrades per hora reservades que comptabilitzaran en l’aforament màxim(800+100)

Per altra banda en contraposició a la proposta de l’ajuntament hi ha una senténcia del tribunal superior de Luxemburg (Europa) en la que en un cas pràctiment idéntic en quant a les disposicions legals en relació a la discriminació cap a turistes procedents d’estats membres de la UE(Unió Europea) respecte de ciutadans locals, les autoritats van declarar culpable a l’administració corresponent obligant a triar entre cobrar a tothom per igual o bé a ningú sense cap discriminació.

Al marge dels inconvenients i incomoditats inherents a l’aplicació de la proposta, en cas de que fos legal i/o en qualsevol altre cas, per a la ciutadania de Barcelona, manifestem que el fet de que només es permetés accedir gratuïtament previ registre, exclusivament presencial, personant-se, a una oficina situada a la ciutat de Barcelona, es una discriminació per procedència cap a qui no viu o no es troba a prop d’aquesta,  la qual cosa podría ésser regulada segons les lleis aplicables a tots els estats membre de la Unió Europea, resultant-ne de tal regulació la conseqüencia de que: o bé totes les persones hauríem de pagar o bé podríem accedir lliure i gratuïtament. En qualsevol cas amb igualtat de condicions entre persones amb nacionalitats d‘ estats membres de la Unió Europea.

Com a alternatives a la proposta que presenta l’ajuntament, per a regular les problemàtiques quotidianes del Park Güell i entorn, desde la Plataforma DPG, d’acord amb les nostres reivindicacions, presentem al document http://futurparcguell.wikispaces.com un recull de propostes viables, excloents del tancament per a cobrar entrada, amb tal d’ assolir els següents objectius:

1-Reduïr l’impacte de les visites turístiques al Park Güell i a l’entorn
2-Assolir una major viabilitat econòmica
3-Millorar la qualitat del Park Güell
4-Fomentar la reconquesta ciutadana del Park Güell
Desde la plataforma defensem el Park Güell es presenta oposició a qualsevol maniobra política que comporti com a conseqüència algun tipus de cobrament d’entrada, impediment, inconvenient i/o incomoditat per a accedir-hi, ja siguin aquests amb igualtat per a tothom o discriminatòriament només per a algunes persones de manera que el Park Güell, considerat Patrimoni Mundial per la Unesco, deixés de ser un espai públic d’accéss liure i gratuït per a totes les persones com fins a l’actualitat. Per donar suport: http://defensemparkguell.wordpress.com/dona-suport/