dijous, 16 octubre de 2014

Dies d’assumptes personals (5è dia EBEP)La direcció de l’Institut ens reconeixen un dia més d'assumptes personals (EBEP) que es pot demanar a partir del dia 17 d’octubre

Encara que emplaça al Comitè a reunir-se per arribar a un acord d'aplicació acollint-se al “Acord de Gestió de decrets” la Direcció, en contra del que va passar amb el 4º dia del EBEP l'any passat, acata la modificació continguda en l’article 28 de la Llei 15/2014 “de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa” pel qual es modifica la lletra k) de l’article 48 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que amplia de quatre a cinc els dies d’assumptes personals EBEP

dimecres, 10 setembre de 2014

Centre de Formació del LaberintDesaparecen los descuentos a la plantilla para los
cursos del Centre de formació del Laberint

Este año, como siempre, el Centre de Formació del Laberint d’Horta ha publicado el folleto de los cursos que ofrece. En este folleto podemos ver que el descuento del 50% que se hacía a la plantilla de Parcs i Jardins ha desaparecido. La Dirección ha eliminado sin previo aviso las ayudas a la formación de sus propios trabajadores/as, que ahora se verán obligadas a pagar el 100% del coste de los cursos que le formarán para desarrollar aún mejor su trabajo habitual para la ciudad.

Entendemos que con esta medida se ponen trabas a  la formación profesional y como toda decisión tiene un razonamiento concreto debemos preguntarnos ¿cuál es este?. Una respuesta sería que es una razón económica, el Instituto necesita ingresos. Otra posible sería que no podemos hacer diferencias entre un ciudadano cualquiera y las personas  trabajadoras propias del Instituto, pero claro que hay que hacer diferencias, hay que formar más y mejor al que trabaja para la comunidad ¿entenderá la ciudadanía que es bueno para sus zonas verdes profesionales con menos formación? Otra respuesta que se me ocurre podría ser que quieren reorientar las políticas del centro de formación, y ¿el trabajador/a queda fuera de los planes? Sería absurdo.

El sentido real no lo conocemos, no se ha informado al Comité de empresa de nada relacionado con esos descuentos. Una decisión incomprensible que va en detrimento de la calidad de la jardinería de la ciudad y en contra de la profesionalización de los/as trabajadores/as.

También se han reducido los descuentos para parad@s y jubilad@s. ¿Quiere esto decir que la política social del instituto va orientada a desproteger a los más vulnerables y a complicar el acceso a la formación de esas personas?
 
Desde aquí y de manera previa a una futura reunión para tratar el asunto solicitamos a la Dirección que dé marcha atrás en esta decisión para recuperar la situación de años anteriores.

Cauen arbres a Madrid


Cauen  arbres a Madrid

 
 Imatge del cedre que va caure provocant la mort d'una persona

El arbres de Barcelona podrien veure’s abocats a córrer la mateixa sort que els madrilenys. A Madrid la gestió de l’arbrat està, des de fa molts anys, en mans d’empreses privades i ara Barcelona també representa una llaminadura per les grans empreses de serveis. El govern de la ciutat, tan el d’ara com els d’abans, està en constant setge per tal de privatitzar la gestió del verd de la ciutat i fer-hi entrega als poderosos com a Madrid.

Els arbres de Madrid poden haver caigut de manera sobtada e inesperada, però també degut a una gestió privada que no hi posa els recursos necessaris, que no valora la responsabilitat, la implicació, la constància i la proximitat del jardiner/a de barri amb una permanència al territori que fa que el veïnat els vegi  amb familiaritat.  Aquest és el cas de Bcn, amb un Institut Municipal de llarg recorregut  que no mira cap un altre costat quan es detecta un arbre feble o amb risc de caiguda o un grup de flor amb fongs, o un arbust malmès o quan se li apropa un veí amb una queixa.

Els arbres creixen, maduren i al final de la seva vida moren i cauen, és un procés natural que mirem d’evitar tallant-lo abans que caigui, però si el personal implicat a la detecció del problema és perillosament reduït i es mira cap un altre costat, el risc de caiguda precipitada augmenta.

A Barcelona aquest jardiner/a proper del que parlàvem pot desaparèixer, la plantilla està molt minvada i envellida, cada cop es jubilen més treballadors/es i  si no contractem no es durà a terme el rejoveniment necessari. A Barcelona ja es nota la falta de qualitat a la jardineria, la feina de 10 persones no la poden fer 6; de vegades això provoca despeses innecessàries i en el cas de l’arbrat es provoquen riscos no assumibles.  L’ajuntament  de Bcn vol privatitzar l’Institut i deixar-ho en mans dels àvids empresaris que, més que interès per la jardineria municipal, tenen un clar interès per ficar-se els diners públics a la seva butxaca privada. Els arbres cauen a Madrid, però abans que això van caure els drets laborals, la proximitat a la ciutadania, la implicació del personal municipal i els interessos generals en vers els interessos dels quatre de sempre.

Barcelona ha de ser capaç de mantenir i protegir el seu patrimoni, en aquest cas un patrimoni jardinístic i cultural de màxima importància i un patrimoni professional amb un coneixement del terreny que no es pot assolir d’altra manera que amb implicació i responsabilitat.

Carlos Bernal Lorente, podador municipal a Bcn  

dimecres, 6 agost de 2014

RESOLUCIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESASr. Alfred Medina
Director Recursos Humans
 Parcs i Jardins de Barcelona, I.M


El Comitè d’Empresa Parcs i Jardins I.M. de Barcelona, reunit en Comissió permanent el dia 29 de juliol de 2014, en relació a l’acord de Normalització de Conceptes Retributius, amb la intenció d’arribar a un acord global envers la revisió,  l’extensió i l’aplicació dels trams del Complement de Penositat i Conducció de Vehicles i Maquinaria amb carnet B, presenta la  proposta que es detalla a continuació: 

Complement de penositat, trams:

1.     Revisar la rotativitatdel personal en les tasques penoses.
2.   Revisar i llistar les brigades que estan per sobre de la mitjana general de penositat, per donar-los tractament de brigada especial, (exemple brigada Parc Central de Poble Nou, Roserar, Costa i Llobera).
3.     Aplicar els mateixos criteris de complements que en la brigada forestal en aquells destins amb similars característiques (Montjuïc, Tres Turons i zones veïnes a Collserola, etc).
4.  Aplicar el complement corresponent de fitosanitària al personal que realitza tasques d’aplicació, afegint-se al tram general de penositat.
5.     Fer extensible l’acord en matèria de penositat a tots aquells col·lectius que no ho perceben,(zeladors, vigilància, personal de vivers, horts urbans, personal amb adaptacions de lloc de treball a l’espera de novació, etc) amb els mateixos criteris i condicions establerts en l’acord.

Complement de conducció amb carnet B

1.     Fer extensible a tots els destins que utilitzen vehicles amb carnet de conduir classe B, l’acord de 27 de novembre de 2013 en matèria de Conducció de les brigades de manteniment, segons els criteris pactats.
Proposem que les mesures siguin efectives de forma immediata, i a efectes econòmics amb caràcter retroactiu en la mateixa data de posada en marxa de la primera fase dels acords, com a pas previ a continuar amb els treballs pendents de la Comissió de Normalització de Conceptes Retributius.
Atentament,
Barcelona, 31 de juliol de 2014

J

Material de consulta per al concurs conductor/a de jardineria.Us informem que s’ha publicat el material de consulta per la convocatòria per a la provisió de 115 places de lloc de treball Conductor/a de jardineria, de promoció interna mitjançant concurs-oposició.
També el podeu trobar a la intranet d’Hàbitat Urbà  a l’apartat de Recursos Humans/Selecció/Promoció interna/Conductor conductora de jardineria. Cal que tingueu oberta la Intranet per poder veure el document.
Per qualsevol aclariment us podeu dirigir al Departament de Selecció, trucant al telèfon 934 132 509 (32509).
També el podeu consultar seguint aquesta adreça:

dijous, 24 juliol de 2014

Més poder per a les mútues: El seu negoci a costa de la nostra salut

Comunicat de la CGT de Catalunya contra la nova Llei de Mútues

Des de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya fem pública la nostra radical i absoluta oposició a les darreres mesures que inclou el “Plan integral de medidas de reforma de las Mutuas y de la gestión de la Incapacidad Temporal” fet públic pel govern espanyol el passat 18 de juliol.

Denunciem públicament que l’objectiu d’aquesta nova bateria de mesures legals és única i exclusivament reduir les baixes mèdiques i els períodes de les Incapacitats Temporals dels i les treballadores, privatitzant el servei mèdic, en detriment de la nostra salut i les més elementals mesures de prevenció de riscos laborals.

Les anomenades Mútues d’Accidents de Treball, associacions patronals suposadament “sense cap ànim de lucre” (però esquitxades per múltiples casos de corrupció), inicialment només tenien competències en les baixes i invalideses per Accident de Treball. Però des de 1994, diferents governs estatals han legislat per estendre les seves possibilitats d’acció, permetent que “controlessin” cada vegada més àmbits de les baixes per Malaltia Comuna, sota l’argument de la seva “efectivitat” en donar altes mèdiques, segons demostren (i denuncien) les estadístiques. Els i les treballadores semblem guarir-nos “miraculosament”, en aplicació dels criteris economicistes de les Mútues, molt més estrictes que els metges de la Seguretat Social, i més que els ja restrictius criteris dels tribunals mèdics (ICAMS a Catalunya).

El resultat és que avui en dia més de la meitat de treballadors i treballadores estem assegurats en Mútues patronals per a les contingències comunes, i les dràstiques mesures aprovades pel govern espanyol el passat 18 de juliol accentuen l’ampliació de les seves possibilitats d’acció en els següents aspectes:

1- Possibilita el control de la situació mèdica i poder fer propostes d’altes mèdiques per Malaltia Comuna des del primer dia. La nova llei permet a les Mútues inspeccionar la situació mèdica i realitzar propostes d’alta des del primer dia, amb obligació de resposta per part de la Seguretat Social. Aquesta competència accentua les possibilitats de control i inspecció de les Mútues en contingències comunes, amb l’objectiu declarat de reduir els períodes que necessitem els i les treballadores per recuperar-nos d’una malaltia.

2 - Es creen taules de durada estandaritzada de cada malaltia, segons edat i professió. Aquest nou mecanisme busca intentar pressionar els metges per donar altes mèdiques automàtiques.

3 - S’amplia la potestat de les Mútues de declarar justificades o no les no assistències a les revisions mèdiques, augmentant així les possibilitats d’alta mèdica incentivada per part d’aquestes entitats privades.

La ministra Báñez, seguint les contínues i insaciables reclamacions de la patronal, declara públicament que el seu objectiu amb aquestes mesures és reduir els diners destinats a les Incapacitats Temporals (uns 300 milions anuals), reduint el temps mitjà de les baixes mèdiques. Per tant, es vol retallar novament en una matèria tan sensible socialment com la salut laboral
.
Des de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya hem de denunciar un altre cop que s’està legislant contra els interessos d’una gran majoria de treballadores i treballadores, i en benefici d’una petita minoria capitalista. Però a més a més, en aquest cas, amb l’agreujant de que es posa en perill la nostra integritat física, fent retornar a persones als seus llocs de treball quan encara no estan en les condicions de salut adequades.

Aquestes mesures s’aproven quan, en contra les declaracions de les autoritats i la patronal, les estadístiques indiquen que els últims set anys (des de l’inici de la crisi capitalista) les baixes mèdiques s’han vist reduïdes i escurçades, sota la pressió i la coacció diària de l’atur, els acomiadaments, la temporalitat i la precarietat laboral. En els darrers anys cada cop més treballadors i treballadores han hagut de posar en risc la seva integritat física treballant en condicions de salut no adequades, sota l’amenaça de perdre el seu lloc de treball.

A més a més, la prestació de serveis realitzada sense una total recuperació mèdica és causant (entre altres factors) de l’augment dels riscos laborals i de múltiples accidents de treball, en un context en el que en els primers 5 mesos del 2014 hi ha hagut un augment del 7,3% dels morts en accidents laborals, malgrat haver-hi menys treballadors i treballadores en actiu.

Aquest intent de reduir per reial Decret les baixes, aprofundeix encara més en la dramàtica situació laboral actual, privatitzant la sanitat pública i vinculant als interessos empresarials la gestió de la salut laboral. És, per tant, una greu agressió als drets dels i les treballadores.

Des de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya apostem per una sanitat pública i de qualitat, al servei dels i les treballadores, i denunciem un altre cop l’actuació de les Mútues, al servei únicament dels vergonyosos beneficis de la patronal, i a costa de la integritat física i de benestar psicosocial de la classe treballadora.

O els seus beneficis o la nostra Salut!

Secretariat Permanent. Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya.