dijous, 16 octubre de 2014

Dies d’assumptes personals (5è dia EBEP)La direcció de l’Institut ens reconeixen un dia més d'assumptes personals (EBEP) que es pot demanar a partir del dia 17 d’octubre

Encara que emplaça al Comitè a reunir-se per arribar a un acord d'aplicació acollint-se al “Acord de Gestió de decrets” la Direcció, en contra del que va passar amb el 4º dia del EBEP l'any passat, acata la modificació continguda en l’article 28 de la Llei 15/2014 “de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa” pel qual es modifica la lletra k) de l’article 48 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que amplia de quatre a cinc els dies d’assumptes personals EBEP

dimecres, 10 setembre de 2014

Centre de Formació del LaberintDesaparecen los descuentos a la plantilla para los
cursos del Centre de formació del Laberint

Este año, como siempre, el Centre de Formació del Laberint d’Horta ha publicado el folleto de los cursos que ofrece. En este folleto podemos ver que el descuento del 50% que se hacía a la plantilla de Parcs i Jardins ha desaparecido. La Dirección ha eliminado sin previo aviso las ayudas a la formación de sus propios trabajadores/as, que ahora se verán obligadas a pagar el 100% del coste de los cursos que le formarán para desarrollar aún mejor su trabajo habitual para la ciudad.

Entendemos que con esta medida se ponen trabas a  la formación profesional y como toda decisión tiene un razonamiento concreto debemos preguntarnos ¿cuál es este?. Una respuesta sería que es una razón económica, el Instituto necesita ingresos. Otra posible sería que no podemos hacer diferencias entre un ciudadano cualquiera y las personas  trabajadoras propias del Instituto, pero claro que hay que hacer diferencias, hay que formar más y mejor al que trabaja para la comunidad ¿entenderá la ciudadanía que es bueno para sus zonas verdes profesionales con menos formación? Otra respuesta que se me ocurre podría ser que quieren reorientar las políticas del centro de formación, y ¿el trabajador/a queda fuera de los planes? Sería absurdo.

El sentido real no lo conocemos, no se ha informado al Comité de empresa de nada relacionado con esos descuentos. Una decisión incomprensible que va en detrimento de la calidad de la jardinería de la ciudad y en contra de la profesionalización de los/as trabajadores/as.

También se han reducido los descuentos para parad@s y jubilad@s. ¿Quiere esto decir que la política social del instituto va orientada a desproteger a los más vulnerables y a complicar el acceso a la formación de esas personas?
 
Desde aquí y de manera previa a una futura reunión para tratar el asunto solicitamos a la Dirección que dé marcha atrás en esta decisión para recuperar la situación de años anteriores.

Cauen arbres a Madrid


Cauen  arbres a Madrid

 
 Imatge del cedre que va caure provocant la mort d'una persona

El arbres de Barcelona podrien veure’s abocats a córrer la mateixa sort que els madrilenys. A Madrid la gestió de l’arbrat està, des de fa molts anys, en mans d’empreses privades i ara Barcelona també representa una llaminadura per les grans empreses de serveis. El govern de la ciutat, tan el d’ara com els d’abans, està en constant setge per tal de privatitzar la gestió del verd de la ciutat i fer-hi entrega als poderosos com a Madrid.

Els arbres de Madrid poden haver caigut de manera sobtada e inesperada, però també degut a una gestió privada que no hi posa els recursos necessaris, que no valora la responsabilitat, la implicació, la constància i la proximitat del jardiner/a de barri amb una permanència al territori que fa que el veïnat els vegi  amb familiaritat.  Aquest és el cas de Bcn, amb un Institut Municipal de llarg recorregut  que no mira cap un altre costat quan es detecta un arbre feble o amb risc de caiguda o un grup de flor amb fongs, o un arbust malmès o quan se li apropa un veí amb una queixa.

Els arbres creixen, maduren i al final de la seva vida moren i cauen, és un procés natural que mirem d’evitar tallant-lo abans que caigui, però si el personal implicat a la detecció del problema és perillosament reduït i es mira cap un altre costat, el risc de caiguda precipitada augmenta.

A Barcelona aquest jardiner/a proper del que parlàvem pot desaparèixer, la plantilla està molt minvada i envellida, cada cop es jubilen més treballadors/es i  si no contractem no es durà a terme el rejoveniment necessari. A Barcelona ja es nota la falta de qualitat a la jardineria, la feina de 10 persones no la poden fer 6; de vegades això provoca despeses innecessàries i en el cas de l’arbrat es provoquen riscos no assumibles.  L’ajuntament  de Bcn vol privatitzar l’Institut i deixar-ho en mans dels àvids empresaris que, més que interès per la jardineria municipal, tenen un clar interès per ficar-se els diners públics a la seva butxaca privada. Els arbres cauen a Madrid, però abans que això van caure els drets laborals, la proximitat a la ciutadania, la implicació del personal municipal i els interessos generals en vers els interessos dels quatre de sempre.

Barcelona ha de ser capaç de mantenir i protegir el seu patrimoni, en aquest cas un patrimoni jardinístic i cultural de màxima importància i un patrimoni professional amb un coneixement del terreny que no es pot assolir d’altra manera que amb implicació i responsabilitat.

Carlos Bernal Lorente, podador municipal a Bcn  

dimecres, 6 agost de 2014

RESOLUCIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESASr. Alfred Medina
Director Recursos Humans
 Parcs i Jardins de Barcelona, I.M


El Comitè d’Empresa Parcs i Jardins I.M. de Barcelona, reunit en Comissió permanent el dia 29 de juliol de 2014, en relació a l’acord de Normalització de Conceptes Retributius, amb la intenció d’arribar a un acord global envers la revisió,  l’extensió i l’aplicació dels trams del Complement de Penositat i Conducció de Vehicles i Maquinaria amb carnet B, presenta la  proposta que es detalla a continuació: 

Complement de penositat, trams:

1.     Revisar la rotativitatdel personal en les tasques penoses.
2.   Revisar i llistar les brigades que estan per sobre de la mitjana general de penositat, per donar-los tractament de brigada especial, (exemple brigada Parc Central de Poble Nou, Roserar, Costa i Llobera).
3.     Aplicar els mateixos criteris de complements que en la brigada forestal en aquells destins amb similars característiques (Montjuïc, Tres Turons i zones veïnes a Collserola, etc).
4.  Aplicar el complement corresponent de fitosanitària al personal que realitza tasques d’aplicació, afegint-se al tram general de penositat.
5.     Fer extensible l’acord en matèria de penositat a tots aquells col·lectius que no ho perceben,(zeladors, vigilància, personal de vivers, horts urbans, personal amb adaptacions de lloc de treball a l’espera de novació, etc) amb els mateixos criteris i condicions establerts en l’acord.

Complement de conducció amb carnet B

1.     Fer extensible a tots els destins que utilitzen vehicles amb carnet de conduir classe B, l’acord de 27 de novembre de 2013 en matèria de Conducció de les brigades de manteniment, segons els criteris pactats.
Proposem que les mesures siguin efectives de forma immediata, i a efectes econòmics amb caràcter retroactiu en la mateixa data de posada en marxa de la primera fase dels acords, com a pas previ a continuar amb els treballs pendents de la Comissió de Normalització de Conceptes Retributius.
Atentament,
Barcelona, 31 de juliol de 2014

J