dimarts, 12 de maig del 2020

Torns d'entrada i sortida, augment del 2%, restabliment de les jubilacions parcials i els contractes de relleu

       CGT INFORMA


El passat dimecres 6 de maig la secció es va reunir amb la resta de seccions sindicals i la Direcció de l'Institut a la Comissió de Seguiment de les activitats de l'Institut amb la intenció de parlar sobre diferents temàtiques que afecten el personal i que, sorprenentment, són les mateixes que s'han tractat a la Comissió de Seguiment del Covid-19 a la qual no ens deixen participar des del començament de l'estat d'alarma, deixant-nos fora del seguiment de les activitats.

A la reunió es van tractar temes com la realització de diferents torns d'entrada i sortida per quan comencem a treballar amb el 100% del personal presencial disponible, la pujada retributiva del 2%, i el restabliment de les jubilacions parcials i els contractes de relleu.

Torns d'entrada i sortida

La proposta de la Direcció és establir dos horaris d'entrada i de sortida de manera que en aquells llocs que sigui necessari es pugui mantenir en tot moment la distància de seguretat, sense que això es consideri dins dels supòsits previstos en l'article 25 del Conveni.

Això vol dir que no volen pagar el complement de canvi d'horari, fet amb el qual estem totalment en desacord. L'argument de què aquesta és una situació excepcional que obliga a certs canvis organitzatius no eximeix ni excusa que no es paguin els complements retributius establerts a la normativa del conveni. S'han pagat, i amb la situació actual es paguen tota classe de complements, tant els que estan dintre com fora de conveni, per la qual cosa no trobem que ara, concretament aquest, es deixi de cobrar.

Mentre gran part del grup d'administratius, tècnics i directius, cobren un complement de 380 a 420 euros per la jornada de 40 h setmanals (tipus de jornada = a premi); que a més no fan a l'estiu però sí que la cobren, al personal d'oficis no ens volen pagar el canvi horari (no arriba a 3 euros diaris) quan sí que el farem.

No hem d'oblidar que actualment la jornada és de 37,30 h setmanals. O sigui, que per fer 2.30 h setmanals més que nosaltres, s'emporten fins a 420 euros mensuals.

La CGT va ser l'única secció sindical que va defensar cobrar el complement horari, sense entendre per què som les úniques que no hem de cobrar els complements que realitzem. Cada vegada ens sorprenen menys els postulats i propostes de la Direcció & cia. La direcció té molt clar el seu paper, la qüestió és si el Comitè també.

L'empresa ha proposat dos torns: (des de l'entrada en la Fase 3 i fins al 24 de setembre del 2020), de 7:00 a 14:00 hores i de 8:00 a 15:00 hores

Augment del 2%


La Direcció ens va informar que aquest mes de maig s'aplicarà l'increment del 2 % que preveu la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat d'aquest any.

L'augment es cobrarà de forma retroactiva a efectes de l'1 de gener, en la mateixa nòmina de maig.
Vam demanar que als complements irregulars no se'ls apliqués aquest increment com ja havíem parlat a la RLT, però es veu que no estan disposats, fent així les irregularitats cada cop siguin més grans.

Restabliment de les jubilacions parcials i els contractes de relleu

També ens van comunicar que en el moment en què es restablís el servei al 100% dels serveis presencials disponibles, es tornarien a activar les jubilacions parcials i els contractes de relleu.

Arribat aquest moment, l'empresa contactarà amb els treballadors que no han pogut acollir-se a la jubilació parcial i que complien els requisits i també amb el personal de les distintes borses de treball de l'Institut, com les d'auxiliars jardiners i tècnics. En el cas dels rellevistes, els informaran de com fer els tràmits online a través del Servei Català d'Ocupació. Els tràmits dels jubilats parcials també es podran fer via telemàtica.

Secció Sindical CGT Parcs i Jardins