divendres, 7 d’octubre del 2016

promo i opo

PROMOCIÓ INTERNA I OFERTA PÚBLICA 2016

Que la pressa no és bona consellera això ho sabem i que totes i tots estem patint la falta de previsió o descoordinació del departament de Personal i RRHH també, doncs s'ha donat prioritat a la publicació d'unes bases que s'han estat negociant en ple període de vacances de les delegades sindicals de totes les seccions i la coordinació i la negociació ha estat més complicada del normal. També s'ha d'afegir la falta d'entrenament doncs feia ben bé 7 anys que no es convocava cap promoció interna ni cap Oferta Pública.

Hi ha hagut un canvi de direcció cert, i aquest fet també cal afegir-lo al haver aconseguit aquesta fita. Doncs bé sabem que a l'anterior Direcció, el que menys l'interessava era augmentar o mantenir plantilla, ben al contrari, semblava que la seva intenció era reduir-la al màxim fins a fer-la desaparèixer.

Però és clar, aquestes ganes de demostrar que els temps han canviat i que la línia a seguir és diferent a la del govern municipal anterior, que s'aposta per una bona entesa que hi ha voluntat d'arribar a acords i de treure mals hàbits i maneres de fer obsoletes amb gust ranci i retrògrad, aquestes ganes de canvi, no les comparteix bona part de l'equip directiu.
I aquí és on s'ha vist amb les Promocions i les OPO's.

El proper dia 14 s'ha convocat Comissió de Seguiment on s'exposaran bona part de les queixes rebudes, referent al procés de Promoció i on acabarem de definir les bases de la promoció d'Encarregat/da i les de OPO.

Pel que fa les Promocions internes,

ens estem trobant que companys/es del departament de personal estan informant de manera contradictòria, del que hi diu a les bases.
El temari a estudiar, encara no està a l'abast de les treballadores que es volen presentar.
Des de RRHH se'ns ha comentat que segurament la setmana vinent es penjarà documentació i bibliografia del temari a estudiar. 
Han hagut problemes amb l'accés de intranet, doncs des de l'Ajuntament s'ha canviat el format i no s'ha informat correctament.
També ens han comentat que si l'accés a intranet falla és possible que al nostre navegador estigui bloquejada l'opció de "Desbloquear ventanas emergentes"

Ja sigui per falta de coordinació o falta de ganes (o per falta de personal) la plantilla estem rebent una sèrie de imputs negatius i ens estem desencantant de tal manera, fins al punt de pensar que això sembla més una ginkana que un procés de concurs.
No estaria de més, que des de l'empresa es fes un comunicat o circular on s'expliqués la solució a tots aquests dubtes, i així evitar un possible colapse de les línies telefòniques del Departament de personal, per l'alt nombre de trucades rebudes.

Des del Comitè s'ha demanat un augment del termini de inscripció i de presentació de la documentació.
Esperarem la resposta a la propera reunió. 


Pel que fa a la OPO,

el Comitè ( i ens referim a totes les seccions sindicals que el componen) es nega acceptar que el fet de tenir el permís de conduir, sigui condició indispensable per poder presentar-se a l'OPO.
I exigim que es consideri com a mèrit i no com a requisit.
Encara estem pendents d'arribar a un acord, doncs són varis els arguments que els hem donat, per a que així ho facin, com:
Impedeix l'accés a col·lectius desfavorits
Es valora més el fet de conduir que el fet de tenir coneixements en jardineria
Entra en contradicció amb el nou lloc de treball (Jardiner/a conductor/a) que s'ha creat darrerament.

Fins i tot hem comentat que aquestes OPO's podrien ser impugnades, si mantenien aquest requisit.

L'empresa per la seva part argumenta, que es limita a plasmar el que està recollit en un acord al que es va arribar en l'època del govern anterior.
Un acord signat sota pressió i a mode de xantatge, per poder cobrar uns diners que ens corresponien i que l'antiga direcció i gerència, es resistien a donar.

El Comitè també es nega acceptar que es posi una xifra de tall, impedint així, a les persones que pugin continuar el procés de selecció, una vegada s'hagi aprovat la prova teòrica.
El tall que vol imposar l'empresa és de 450 persones. Només aquestes podrien passar a realitzar les següents proves: Psicotècnica i pràctica.
Des del Comitè es demana que puguin accedir a la resta de proves del procés, totes aquelles persones que hagin aprovat la prova teòrica, obtenint la puntuació necessària, que s'indica a les bases.
Esperarem, també, resposta a la propera reunió.
 
D'altra banda el Comitè ha estat parlant amb persones de Parcs i Jardins, de l'Àrea d'Ecologia Urbana i fins i tot de l'Ajuntament ( Casa Gran) per tal d'arribar a un acord favorable a totes les parts.
Doncs no oblidem que al cap i a la fi, qui pateix les conseqüències d'un servei municipal amb deficiències són les zones verdes de la ciutat i les veïnes de Barcelona.

Continuem  amb la lluita.