dimarts, 12 de maig de 2020

Torns d'entrada i sortida, augment del 2%, restabliment de les jubilacions parcials i els contractes de relleu

       CGT INFORMA


El passat dimecres 6 de maig la secció es va reunir amb la resta de seccions sindicals i la Direcció de l'Institut a la Comissió de Seguiment de les activitats de l'Institut amb la intenció de parlar sobre diferents temàtiques que afecten el personal i que, sorprenentment, són les mateixes que s'han tractat a la Comissió de Seguiment del Covid-19 a la qual no ens deixen participar des del començament de l'estat d'alarma, deixant-nos fora del seguiment de les activitats.

A la reunió es van tractar temes com la realització de diferents torns d'entrada i sortida per quan comencem a treballar amb el 100% del personal presencial disponible, la pujada retributiva del 2%, i el restabliment de les jubilacions parcials i els contractes de relleu.

Torns d'entrada i sortida

La proposta de la Direcció és establir dos horaris d'entrada i de sortida de manera que en aquells llocs que sigui necessari es pugui mantenir en tot moment la distància de seguretat, sense que això es consideri dins dels supòsits previstos en l'article 25 del Conveni.

Això vol dir que no volen pagar el complement de canvi d'horari, fet amb el qual estem totalment en desacord. L'argument de què aquesta és una situació excepcional que obliga a certs canvis organitzatius no eximeix ni excusa que no es paguin els complements retributius establerts a la normativa del conveni. S'han pagat, i amb la situació actual es paguen tota classe de complements, tant els que estan dintre com fora de conveni, per la qual cosa no trobem que ara, concretament aquest, es deixi de cobrar.

Mentre gran part del grup d'administratius, tècnics i directius, cobren un complement de 380 a 420 euros per la jornada de 40 h setmanals (tipus de jornada = a premi); que a més no fan a l'estiu però sí que la cobren, al personal d'oficis no ens volen pagar el canvi horari (no arriba a 3 euros diaris) quan sí que el farem.

No hem d'oblidar que actualment la jornada és de 37,30 h setmanals. O sigui, que per fer 2.30 h setmanals més que nosaltres, s'emporten fins a 420 euros mensuals.

La CGT va ser l'única secció sindical que va defensar cobrar el complement horari, sense entendre per què som les úniques que no hem de cobrar els complements que realitzem. Cada vegada ens sorprenen menys els postulats i propostes de la Direcció & cia. La direcció té molt clar el seu paper, la qüestió és si el Comitè també.

L'empresa ha proposat dos torns: (des de l'entrada en la Fase 3 i fins al 24 de setembre del 2020), de 7:00 a 14:00 hores i de 8:00 a 15:00 hores

Augment del 2%


La Direcció ens va informar que aquest mes de maig s'aplicarà l'increment del 2 % que preveu la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat d'aquest any.

L'augment es cobrarà de forma retroactiva a efectes de l'1 de gener, en la mateixa nòmina de maig.
Vam demanar que als complements irregulars no se'ls apliqués aquest increment com ja havíem parlat a la RLT, però es veu que no estan disposats, fent així les irregularitats cada cop siguin més grans.

Restabliment de les jubilacions parcials i els contractes de relleu

També ens van comunicar que en el moment en què es restablís el servei al 100% dels serveis presencials disponibles, es tornarien a activar les jubilacions parcials i els contractes de relleu.

Arribat aquest moment, l'empresa contactarà amb els treballadors que no han pogut acollir-se a la jubilació parcial i que complien els requisits i també amb el personal de les distintes borses de treball de l'Institut, com les d'auxiliars jardiners i tècnics. En el cas dels rellevistes, els informaran de com fer els tràmits online a través del Servei Català d'Ocupació. Els tràmits dels jubilats parcials també es podran fer via telemàtica.

Secció Sindical CGT Parcs i Jardins

dissabte, 4 d’abril de 2020

INFORMACIÓ SOBRE EL NOU PORTAL DE RECURSOS HUMANS

           

INFORMACIÓ SOBRE EL NOU PORTAL DE RECURSOS HUMANSDes de fa dies, ens heu estat preguntant sobre els dubtes i problemes que
us anat sorgint al voltant del nou portal de recursos humans. Es per això
que vam demanar les pertinents clarificacions al departament de
personal, i que ara ens han contestat.

Aquí teniu una petita guia de com es fa servir el portal segons el

departament de personal:

-Els dies de vacances i/o festius es podran demanar dintre de l’horari

laboral.

- La petició dels dies es transmetrà al responsable i es farà a traves del

portal personal de cadascú, des de l’ ordinador de la brigada o el mòbil
personal. El responsable haurà de dedicar, juntament amb el personal,
una estona per fer aquest tràmits tal i com es feia abans quan es
demanaven el dies en paper.

-El responsable de la brigada també pot tramitar els dies directament des

de el seu portal. D’aquesta manera, els dies quedaran reflectits,
automàticament, al portal del treballador que els demanar.

- Al portal de l’ encarregat hi ha una opció que permet, en els casos que no

estigui al lloc de treball per diversos motius, designar a una persona de la
brigada com a encarregada de gestionar els dies de vacances i/o festius.
Aquesta opció apareixerà de forma automàtica al portal de la persona que
sigui escollida. En el cas que l’encarregat, per motius de salut o per
incapacitat d’ altre tipus, no pugui cedir la gestió del portal a
treballadors/res de la brigada, s’ haurà de trucar al departament de
personal perquè la designin des de allà.

- Els dies de conciliació i les 25 hores de metge es continuaran demanant

com es feia fins ara, sense fer servir el portal.Atentament,

Secció sindical CGT Parcs i Jardins.

dimarts, 31 de març de 2020

COMUNICAT DE SUSPENSIÓ DE LA CONTRACTACIÓComunicat suspensió de la contractacióDegut a la situació d' estat d' alarma en la que ens trobem i a les mesures establertes en els decrets, tant municipals com estatals, que no permeten un funcionament normal de l'Institut ni d'altres organismes; la direcció ha declarat la seva imposibilitat per contracta nous relevistes, i ha decidit suspendre momentaneament la contractació.


El personal en situació propera de jubilació parcial, veurà retrasada la seva incorporació al régim de jubilació parcial.

En quant es normalitzi la situació, el departament de recursos humans tornarà a contactar amb el personal de les diferents borses de treball.

Anirem informant.divendres, 6 de març de 2020

8 DE MARÇ DIA DE LA DONA TREBALLADORA


PETIT MANIFEST
8 DE MARÇ

Companyes i companys,

No podem deixar pasar el dia d’avui sense fer una crida i dir ven alt i clar que:

En una empresa on encara tenim companyes obligades a fregar els lavabos masculIns, on encara trobem companyes que  netegen més vegades els parcs i recullen més papereres que els seus companys homes, on el fet de tenir reducció de jornada per cura de fills pot implicar perdre la conducció, on els “segons” en la seva majoria són els homes, beneficiant-los amb mèrits a les promocions internes per sobre de les dones, on encara sentim comentaris sexistes i moltes vegades denigrants cap a les dones, on no es fan ni promocions ni oposicions amb perspectiva de gènere, on no es potencia la incorporació de les dones  a un ofici completament masculinitzat, on encara no s’ha previst fer vestuaris femenins a totes les casetes, limitant així la nostra mobilitat, on es pot tenir un Plà d’Igualtat caducat durant anys sense que passi res, on els casos d’assetjament sexual o per raó de sexe sempre acaben sent “Conflictes laborals”, on funcionem sense Departament d’Igualtat malgrat les recomanacions, ni està previst crear-lo en un futur, i per molts més ENCARES, només us podem dir com a Secció sindical de la CGT, ORGANITZEM-NOS

VAGA EL DIUMENGE 8 DE MARÇ

VISCA LA LLUITA FEMINISTA