dissabte, 13 de novembre del 2021

 Dijous 11 de novembre és va publicar l'oferta pública d'operari del verd a Parcs i Jardins de Barcelona.

El Termini d'inscripció finalitza el 1/12/21 

FES CLICK AINFORMACÍO AL RESPECTE


 

dimecres, 10 de novembre del 2021

 EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA RECONEIX LA FIXESA DE LA RELACIÓ LABORAL A UN FUNCIONARI INTERÍ EN ABÚS DE TEMPORALITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.FES CLICK A INFORMACIÓ AL RESPECTE

dimecres, 3 de novembre del 2021

RESUM COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 6 D’OCTUBRE

 RESUM COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

DEL 6 D’OCTUBRELloc de treball d’Operari/a de Jardineria: Creació del lloc, valoració del lloc. 


La proposta pel complement de lloc de treball de  l’empresa és molt a la baixa. 86 euros enfront dels 136 euros que cobra un auxiliar.

Tot i que han utilitzat el mateix sistema de valoració per aquest lloc de treball que per a la resta, tenint en compte que el resultat de la valoració dels factors d’operari del Verd és la mateixa o molt semblant a la d’Auxiliar, no s'entén que l'import sigui tan diferent.


L’explicació per part de l’empresa és totalment absurd: Com que ara no hi ha uns diners a repartir com quan es va fer la valoració. 


Tot i no està d’acord amb el sistema, la manera i el moment (sense les funcions definides) en que es va fer la valoració del llocs de treball de la RLT, entenem, que si la valoració és la mateixa i realitzaran les mateixes funcions, els Operaris del verd han de cobrar el mateix complement que els Auxiliars del Verd. 

 

El personal que tregui la plaça de peó i ja estigui a parcs, mantindrà la categoria que ja  té i no es veurà afectat, pero si entra personal nou, cobraran una quantitat que no els pertoca.


Hem demanat més informació al respecte. L’empresa ha d’arribar a un acord amb el Comitè sobre aquest tema.Bases de l’OPO d’Operari/a de Jardineria


Les vam debatre (el Comitè te paraula però no vot sobre aquest tema). La setmana passada s’han portat a Comissió de govern per a la seva aprovació.Avaluació de Comandaments de Conservació

Amb l’objectiu de millorar l’exercici del lideratge i la gestió del comandament de les persones que ocupen els llocs de treball de Responsables Territorials i d’Encarregats/des, l’Institut ha decidit fer una avaluació dirigida al col·lectius d’Encarregats/des i Responsables Territorials de la Direcció de Serveis de Conservació, concretament dels àmbits de Manteniment del Verd i d’Arbrat. De moment, no estan integrats els col·lectius de Serveis Auxiliars o Vigilància.

Les persones avaluadores són les que integren els equips de treball de Manteniment del Verd i Arbrat, així com els propis encarregats/des i Responsables Territorials. Pel moment, no s’incorpora l’avaluació de les persones Tècniques d’Àmbit, Tècniques del Verd, o Administratives.

La persona Encarregada és avaluada per:

o Les persones de l’equip de treball (del subgrup Auxiliar i Oficialia)

o La persona Responsable Territorial.

- La persona Responsable Territorial és avaluada per:

o Les persones de l’equip de treball (del subgrup Auxiliar i Oficialia)

o La persona Encarregada.

En aquest sentit, en aquesta primera avaluació, les úniques dades de segmentació són la brigada / equip de treball, i el subgrup al que pertany la persona avaluadora.

Tractament i anàlisi de les dades

Aquests informes s’adreçaran a la Direcció de Serveis de Conservació, per la validació i contextualització de les dades assolides, i a l’equip de Formació, per tal de dissenyar les actuacions en matèria de formació i desenvolupament.

També s’emetrà un informe a les persones avaluades, que seran coneixedores de l’avaluació obtinguda, de les seves fortaleses i àrees de millora, així com una comparació amb la resta de les persones avaluades del mateix col·lectiu de referència.

Usos de la informació

La informació obtinguda s’emprarà per dissenyar accions formatives i de desenvolupament professional a diferents nivells d’intervenció i metodologies. 

També poden ajudar a detectar situacions incipients de dificultats de gestió o conflictes, amb els seus plans d’intervenció corresponents. Aquesta informació no s’emprarà per establir cap acció de revisió salarial individual; ni sanció; ni mesura d’acomiadament.

Que opina la CGT

En relació amb els objectius generals del qüestionari, hem de dir que actualment s’està realitzant una avaluació de riscos psicosocials amb el mètode CoPsoQ PSQCAT, mètode amb estàndards de qualitat científica, el qual ja contempla els objectius assenyalats per la direcció. Per tot això, el més correcte seria acabar l’avaluació de riscos psicosocials abans de fer una avaluació paral·lela.

Pel que fa al qüestionari, no sabem qui ha realitzat el qüestionari ni qui ha dissenyat l’eina que es vol utilitzar, igual que no sabem quina formació i experiència en te en aquests temes.

S’ha donat coneixement del qüestionari al Comitè d’;empresa, però aquest no ha participat d’aquest procés. La consulta a la representació dels treballadors i treballadores s’hauria d’haver fet prèviament al disseny, per tant, no s’ajusta a dret.

El qüestionari no garanteix l’anonimat de les persones que la realitzen, aquest fet pot induir a futurs riscos psicosocials.

El qüestionari no ha estat realitzat per professionals especialitzats en el tema, i es basa en percepcions del personal i no en la realitat, en part perquè no estan clars els rols d’aquests comandaments de conservació. Hem de tenir en compte que la direcció sí que té les eines per tal de conèixer la realitat.

El diagnòstic o informe d’avaluació no el realitza cap expert o professional en la matèria.

L’enquesta A i B són pràcticament iguals, quan les funcions d’aquests dos llocs de treball són diferents.

-CONCLUSIONS. La Secció Sindical de la CGT a Parcs i Jardins, I.M., per tot l’anterior, S'OPOSA a la realització del qüestionari d'avaluació de comandament de persones proposta per la direcció de l'empresa.

Treballadors Barcelona Activa


Hem demanat una relació del treballadors de Barcelona Activa per tal de veure quin impacte té aquesta empresa en la conservació del espais verds i quines son les seves condicions de treball.Cursos Català


La Intersindical, a principis d'any, va fer una proposta a l’empresa perquè des del departament de formació, arribant a un acord amb  el consorci de normalització, s'impartissin cursos de formació de català en horari laboral. La resposta de l’empresa a dia d’avui no va més enllà de ho estem estudiant. Una resposta poc convincent per part del Director de Recursos Humans Daniel Carulla.Adscripció Coordinador formació Laberint i professor Laberint


Vam demanar explicacions sobre  aquests processos, ja que ens sembla que  la transparència i la bona comunicació tant dels resultats ( no es comuniquen resultats de la valoració de les proves, només l’ordre definitiu) com el desenvolupament d'aquests no és el correcte. 


Ja fa temps que des de la secció ens venim queixant d’aquests processos “sel.lectius”. Els motius son la falta de regulació i de redacció concreta i clara dels requisits i proves, la falta  de transparència i la manca d’informació. No hi ha observadors a les entrevistes i quan demanem els expedients administratius de tot el procés, ens els neguen. 


Un petit exemple clar de la falta de concreció i de posibles”tejemanejes” la podem trobar a l‘última publicació de l'empresa per a la cobertura del lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana de Comunicació Interna (n’hi ha més)


Es valorarà: Experiència prèvia en relació a les funcions del lloc de treball. A aquests efectes, es demana còpia del currículum vitae, en el benentès que es podrà demanar més documentació per a acreditar el que hi consta. Benentès? Es podrà? Curriculum vitae? 


Amb aquests redactats i l’excusa de que les adscripcions provisionals no estan regulades (regulació a la que s’hi neguen), vesteixen d’igualtat d’oportunitats uns processos poc transparents, sense concrecions clares o específiques i amb ambigüitats  que deixen oberta la porta a decidir sobre aspectes importants d’un procés selectiu d’una manera bastant lliure. Hi ha hagut processos en els que no es deixava clar quina seria la manera de valorar l’experiència professional (documental, pràctica…). 


Interins 


A la Comissió de Seguiment de finals de juliol, es va comunicar que al setembre es produiria una reunió amb la Gerència de Recursos Humans de l'Ajuntament per veure com ens afecta o quines solucions es troben per afrontar la llei de reducció de la temporalitat.


Estan esperant a que s’aprovi la llei. Fins llavors no tenen posicionament.Borses oficialia: Hi ha vuit brigades de manteniment sense jardiner. 


Aquest és un dels punts que va proposar la secció. Al mes de setembre van començar a moure la borsa d’oficialia de manteniment i  de poda.


A la de manteniment encara falten 8 brigades sense oficial i l’empresa no té intenció de complir el seu compromís d’un jardiner per brigada. Han mogut la borsa fins a on els ha donat la gana. Totes dues borses estan penjades al blog.


Aprofitem per recordar que tot el personal que va passar el procés hauria d’estar exercint de jardiner i que l’Institut  s'hauria de posar a treballar en el lliscament a oficial, passant unes proves, amb el personal que complís amb els requisits.Contratas


Demanem la presència de Toni Navarro a la Comissió de Seguiment perquè expliqui que passa amb la contracta de reparacions dels sistemes de reg. Actualment els temps d’espera per reparacions dels sistemes de reg és molt elevat i hi ha retards només justificats per la infra dimensió de la contracta amb molt pocs medis per dur a terme les feines encomanades.  

Aquesta persona porta el seguiment de les contratas i no va està present a la comissió.


dimecres, 28 de juliol del 2021

FULL INFORMATIU juliol 2021

 

CGT informa  

Parcs i Jardins          juliol 2021

El passat 20 de juliol es va reunir la Comissió de Seguiment del Conveni amb el següent ordre del dia:

Aplicació del 0,3% - Conductors de Jardineria - OPO per Operaris

Els dos primers punts són relatius a modificacions de la RLT ja que modifica l’actual acord i sobre els quals es va arribar a acords sense debat. Semblava que tot ja estava parlat per avançat i només quedava aprovar els acords. I de fet era així, CCOO, UGT i USOC ja ho havien tancat tot prèviament amb la Direcció a la Taula de debat que es van treure de la màniga per deixar fora de la negociació a la CGT. Nosaltres demanem d’enrederir uns dies les decisions per tal de debatre internament al Comitè d’Empresa però no es té en compte. A continuació us ho expliquem punt per punt.

 

Aplicació del 0,3%.

La llei de pressupostos del 2020 permet un augment del 0.3% addicional de la massa salarial per a reestructuracions d’alguns conceptes salarials de la plantilla.

Aquest punt s’havia de negociar i arribar a acords, o així ho esperàvem nosaltres, però quina va ser la nostra sorpresa quan CCOO fa una proposta de distribució d’aquests diners dies abans. La CGT va presentar una proposta pròpia també el mateix dia de la Comissió de Seguiment. La Direcció en la pròpia reunió sosté que acceptarà sense tocar ni una coma de la proposta de la majoria. Això mai no havia passat. La Direcció deixant en mans de la part social el repartiment de calers?

La majoria del Comitè (CCOO, UGT i la USOC) ja ho tenien clar i es tanca l’acord d’acceptar la proposta de CCOO que us exposem al cuadret:

 


ACORD SIGNAT a proposta de CCOO

·Se li pagarà el TRAM 2  (39 euros) a tota persona que no ho cobrava, és a dir xofers, poda, maquinistes i forestals.

·Una pujada de 7,47 euros bruts al CLLT de vigilants.

·Equiparació de salaris de suport administratiu amb Aux. de jardiner amb 42,88 euros. Equiparació de Agent Administratiu amb Oficial de jardiner amb 13,25 euros. Equiparació de Cap Administratiu amb Oficial de jardiner amb 9,1 euros.

 


La proposta que portàvem des de la CGT amb el mateix cost incloïa:

·Creació d’un TRAM 3 per als xofers, podadors, maquinistes, forestals, Obra Nova i als centres de treball de Roserar  i Costa i Llobera amb un import 56 euros. Aquest personal ha perdut calers amb els canvis dels conceptes de perillositat i penositat pels Trams i l’acord de la RLT. Els col·lectius que ja venien cobrant el TRAM 2 al passar al TRAM 3 tindran un augment de 17 euros.

·Una pujada de 25 euros bruts al CLLT de vigilants. El col·lectiu menys reconegut a l’Institut.

 

La proposta de la CGT va ser escoltada però ni votada ni debatuda, no es va tenir en compte. A la proposta d’acta posterior de la Comissió no hi consta la proposta. Amb aquesta preteníem compensar mínimament els col·lectius més desfavorits desprès de la RLT pujant el CLLT dels vigilants i creant un nou TRAM 3 amb una percepció de 56 euros per a persones amb una exposició al risc reconegudament superior que no van cobrar mai cap TRAM i que han perdut ingressos amb raó de la RLT.

 

Conductors de Jardineria

La Direcció ja ens havia fet saber fa pocs mesos que tenia interès a modificar la RLT respecte al sistema de selecció per a Jardiner/a-Conductor/a de jardineria. Sense haver-se tractat el tema en cap més reunió apareix a l’ordre del dia com a proposta sense detallar gaire. Només la CGT demana explicacions sobre la concreció de la seva proposta i ens sorprèn com la Direcció explica que volen pagar la conducció a tot aquell que ho demani, tingui carnet de conduir B i el vulgui posar a disposició de l’empresa. La conseqüència seria que a la pràctica tots seriem jardiners conductors i ens repartiríem les feines amb rotativitat, i creiem que facilitaríem la voluntat empresarial de demanar el carnet de conduir B a les OPO’s de jardineria com a requisit.

Vist així podria no semblar tant dolent, però la realitat és que econòmicament el col·lectiu beneficiat serien els Auxiliars de jardineria que no van patir la cara dolenta de la RLT. Entenem que el cost de posar en marxa aquest pla hauria d’anar destinat als col·lectius més desfavorits pels últims acords de condicions laborals.

Finalment s’aprova la proposta de la Direcció amb el vot en contra de la CGT. Novament ens trobem amb un tema ja parlat i acordat prèviament per algunes seccions sindicals i la Direcció a la famosa Taula de debat.

 

16 places d’OPO per la categoria d’Operari

L’Institut recorda que van anunciar que es realitzaria oferta pública per la figura del lloc de treball d’Operari/a. A la RLT no està definit aquest lloc i per tant necessiten definir-ho per poder convocar oferta pública.

A la RLT es va fer una petita descripció, però no es van valorar les funcions, ni el complement que havia de cobrar aquest lloc de treball, per tant entenem que el que s’ha d’aclarir es això.

 

NOUS ACORDS A ESQUENES DE LES TREBALLADORES

dilluns, 14 de juny del 2021

L’EMPRESA PRETÉN EXCLOURE LA CGT DE LA NEGOCIACIÓ DE LA RLT

 CGT DE PARCS I  JARDINS INFORMA

L’EMPRESA PRETÉN EXCLOURE LA CGT DE LA NEGOCIACIÓ DE LA RLT


Divendres passat la direcció de Parcs i Jardins va  enviar un comunicat intern a on tornava a posar en dubte la constitució del Comitè d’Empresa i a on anunciava una taula de diàleg per treballar la RLT.

El Comitè d’Empresa SI està constituït formalment des del 18 de desembre de 2020, després de les eleccions sindicals.     


Una taula de diàleg inventada, amb l’única intenció de deixar fora de la negociació col.lectiva a la CGT


La Direcció de Parcs i Jardins, encapçalada pel director de serveis generals, Daniel Carulla i el cap de relacions laborals, Oriol Salvat,  es treuen de la màniga una “taula de diàleg” amb l’únic propòsit de deixar fora a la CGT de les negociacions. Això té un nom i és: repressió sindical


Quins interessos s’amaguen?

L’espai per tractar la negociació de la RLT i altres temes que afectin les condicions laborals de la plantilla, ja està regulat en conveni, i es diu comissió de seguiment d’activitats de l’Institut, i deixa clar quina ha de ser la seva composició.

Qualsevol espai on es tracta sobre les condicions de treball de la plantilla de Parcs i Jardins, forçosament ha d’estar la CGT, que per això som el segon sindicat en presència al comitè i el sindicat més votat al col.lectiu d’oficis.

La CGT no accepta el xantatge d’haver d’adherir-nos al conveni i a l’acord de la RLT a canvi de poder participar en aquesta taula, quan la propia direcció es passa pel forro el conveni inventant-se aquest espai de negociació. 

No els ha agradat el resultat de les últimes eleccions sindicals i recorren a la inventiva per tal de no acceptar la nostra presència.

És fraudulent, excloent i no tenen vergonya. Ni la Direcció de l’Institut ni la resta de seccions sindicals poden deixar fora a la CGT d’una taula de negociació

Per tot això creiem que els responsables d’aquesta pantomima, Daniel Carulla i Oriol Salvat haurien de dimitir


LA CGT DONARÀ RESPOSTA CONTUNDENT AL MENYSPREU A LA NOSTRA AFILIACIÓ I A TOTES LES PERSONES QUE HAN DIPOSITAT LA SEVA CONFIANÇA EN NOSALTRES.


ATUREM AQUESTA REPRESSIÓ!!!!

dimarts, 25 de maig del 2021

DIFERÈNCIA DE CÀRRECDIFERÈNCIA DE CÀRREC


A finals de gener, va córrer per casetes i centres de treball que la diferència de càrrec

de jardiner/a a encarregat/da no es pagaria fins que no es fes d'encarregat/da cinc

dies seguits. Aquesta directriu va ser difosa per la Direcció de Conservació a través

d'alguns RT. Finalment, i després de les nostres queixes al respecte, Recursos Humans

va treure un comunicat al correu corporatiu, on s'informava dels factors que s'havien

valorat a la RLT per decidir quina quantitat econòmica li corresponia al complement del

lloc de treball d'oficialia del verd i a on es comunicava que la diferència de càrrec de

jardiner/a a encarregat/da continuaria pagant-se com s'havia fet fins aquell moment.


Volem recordar a tot el personal, que LA DIFERÈNCIA DE CÀRREC S’HA DE

PAGAR. Així està acordat a l'Estatut dels Treballadors i a la RLT. I es realitza de

forma voluntària.


Ara, setmanes després de sortir el comunicat, encara trobem caps d'àrea informant

alguns jardiners/res i encarregats/des que la diferència de càrrec de jardiner a

encarregat no es pagarà quan el jardiner/a faci d'encarregat/da menys de dues hores.

Ja ens hem trobat algun cas en què l'encarregat/da, havent estat informat, erròniament i

deliberadament, pel cap d'àrea, no ha apuntat la prima a les treballadores/s per haver

fet de responsable poques hores.


Els jardiners/res i personal d'altres categories que us hàgiu trobat en aquesta

situació, poseu-vos en contacte amb el departament de personal per comunicar-los

el fet i els dies que no us han apuntat o pagat. És important que ho feu per escrit

perquè quedi constància del vostre problema. Poseu-vos amb contacte amb els

delegats/des de la secció per tal de poder solucionar el vostre cas i conèixer

l'abast d'aquesta situació.

dijous, 20 de maig del 2021

curs de preparació de l'Oposició d'Auxiliars de Jardineria


Es tanca el procés d'inscripció per que ja s'han cobert totes les places i la llista d'espera és molt extensa.


Us comuniquem que des de la secció de la CGT obrim convocatòria pel curs de preparació de l'Oposició d'Auxiliars de Jardineria. Les característiques del curs són les següents:

  • Curs presencial
  • Dimarts i dijous dels mesos de juny i setembre, en horari de 16:30 a 18:30h
  • Un total de 16 sessions pràctiques per la part teòrica
  • Per confirmar dates, a més de les 16 sessions teòriques: diverses sessions pràctiques i una jornada de preparació de la part psicotècnica
  • Lloc d'impartició: C/ Pare Laínez, 18
  • Preu: 30 euros per a afiliades a CGT, 50 euros per a no afiliades
  • Data inici: 1 de Juny.

Tenim aforament molt limitat. Les inscripcions es faran per rigorós ordre d'entrada de les peticions d'inscripcions. Tindran preferència absoluta les persones afiliades a la CGT, creant una llista d'espera per a aquelles que no obtinguin plaça en un primer moment, per si hi haguessin baixes.Degut al aforament tant limitat, el procès d'inscripció és tancarà dijous 20 a les 22H. 

La inscripció es fa per correu al mail: malesherbes.cgt@gmail.com
En els dies vinents, rebreu la confirmació sobre la vostra inscripció al curs.

dimarts, 18 de maig del 2021

OFERTA PÚBLICA 2021

 Al mes de desembre es van  aprovar les places de la taxa de reposició de l'any 2019. Aquestes places s'ajuntaran amb les de la taxa de reposició de l'any 2018. 


NOMBRE DE PLACES

                                                     OPO 2018           OPO 2019            TOTAL

Auxiliar del  Verd                             26                       26                      52

Operari del Verd                               8                         8                       16     

Auxiliar Administratiu                       3                                               3

Tècnic/a Mig                                     2                         3                        5

Tècnic/a Superior                              3                        1                         4

                                                                42                       38                      80


A les 52 places d'auxiliar jardiner (auxiliar del verd) que s'anaven a publicar, s'han d'afegir les 24 places d'auxiliar que pertanyen a la taxa de reposició de 2020. Això vol dir que l'oferta pública per a auxiliar de jardineria serà de 76 places.

La convocatòria encara no està publicada. . Podeu fer el seguiment de la  publicació de la convocatòria de les places al DOGC, al BOPB i a la seu electrónica de Barcelona.

Probablement, és publicarà a principis de Juny.

           FER CLICK 👉MATERIAL D'ESTUDI


divendres, 30 d’abril del 2021

Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta.

 Aquests 1 de Maig ens farem sentir. Alçarem la veu en defensa dels drets laborals i socials de les treballadores/s.

Matí: Acte reivindicatiu a la Plaça Joanic (12)
Tarda: Manifestació anticapitalista Pg Gràcia/ Provença (17 h).

Los bueyes doblan la frente,
impotentemente mansa,
delante de los castigos:
los leones la levantan
y al mismo tiempo castigan
con su clamorosa zarpaNo soy un de pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España.
¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza?
¿Quién ha puesto al huracán
jamás ni yugos ni trabas,
ni quién al rayo detuvo
prisionero en una jaula?

Asturianos de braveza,
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
y castellanos de alma,
labrados como la tierra
y airosos como las alas;
andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarras
y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;
extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza,
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada a la nada:
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala,
yugos que habéis de dejar
rotos sobre sus espaldas.

Crepúsculo de los bueyes
está despuntando el alba.

Los bueyes mueren vestidos
de humildad y olor de cuadra;
las águilas, los leones
y los toros de arrogancia,
y detrás de ellos, el cielo
ni se enturbia ni se acaba.
La agonía de los bueyes
tiene pequeña la cara,
la del animal varón
toda la creación agranda.

Si me muero, que me muera
con la cabeza muy alta.
Muerto y veinte veces muerto,
la boca contra la grama,
tendré apretados los dientes
y decidida la barba.

Cantando espero a la muerte,
que hay ruiseñores que cantan
encima de los fusiles
y en medio de las batallas.

Miguel Hernández


dissabte, 6 de març del 2021

Drets davant la vaga general feminista del 8M 2021 i en general

 

Drets davant la vaga general feminista del 8M 2021 i en general


A continuació us indiquem els principals dubtes en matèria de drets per la Vaga General del 8M:

1.- A la meva empresa m’han dit que no puc fer vaga perquè CCOO i UGT no han convocat, és cert?

No, des de la CGT de Catalunya i altres sindicats hem convocat vaga general per a tota la classe treballadora, per tant hi ha cobertura legal.

2.- M’han dit que he de fer serveis mínims, això és cert?

A la majoria d’empreses NO hi ha serveis mínims, només en aquelles on s’ofereixen serveis essencials. Només en els casos on s’ofereixin serveis essencials (per exemple: urgències hospitalàries, bombers, transport públic), les empreses, en base als serveis mínims fixats per l’Administració, podran establir que es realitzin serveis mínims i ho hauran de notificar prèviament a les treballadores.

3.- He de preavisar al meu cap que faig vaga?

No, el dret de vaga és un dret fonamental i el podem exercir lliurement. Només en el cas que haguem de fer serveis mínims veurem limitat aquest dret.

4.- Què suposa a nivell econòmic que faci vaga?

Que no cobraràs pel dia de vaga, ni meritaràs les pagues extres aquell dia i no cotitzaràs aquell dia a la seguretat social.

5.- El cap m’ha dit que com jo no treballaré en el meu torn m’haurà de substituir un company que treballi entre setmana o que em canviï amb ell el torn, això és legal?

No, si fas vaga ningú et pot substituir aquell dia i tampoc has de recuperar les hores de vaga. Si saps que t’han substituït a la feina mentre feies vaga pots denunciar-ho a Inspecció de Treball, s’està vulnerant el teu dret de vaga.

6.- Realitzo el torn de nits, des de les 22h i fins les 6h del matí, això vol dir que només podré fer vaga fins les 12h de la nit?

No, el més normal és que comencis la vaga en el darrer torn del 7 de març o que la facis al darrer torn del 8 de març que finalitza el dia 9. En tot cas tens cobertura per fer vaga tota la teva jornada de treball, comenci el dia 7 o finalitzi el dia 9.

7.- Sóc treballadora de la llar, tinc dret a fer vaga?

Sí, si tens un contracte laboral escrit o verbal et trobes emparada pel dret de vaga com qualsevol altra treballadora amb la resta de drets.

8.- M’han assignat serveis mínims però tinc un company que no vol fer vaga i em pot substituir, es pot fer?

Sí, comuniqueu al vostre cap aquesta situació, el teu company et podrà substituir en els serveis mínims i tu podràs fer vaga.

9.- El meu cap m’obliga a mi a fer serveis mínims perquè sóc qui ha promogut la vaga a la meva feina, això és legal?

No, l’assignació arbitrària de serveis mínims a un treballador és sancionable.

10.- Puc decidir fer vaga un cop començada la jornada laboral?

Sí, pots decidir en qualsevol moment que fas vaga dins la jornada de vaga i sempre que no se t’hagin assignat serveis mínims.

 
 
 

Secció Sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona