diumenge, 11 de novembre del 2018

Salvem l'Alzina del carrer Encarnació i el patrimoni arquitectònic


Salvem l'Alzina del carrer Encarnació i el

patrimoni arquitectònic

La setmana passada algunes veïnes del barri van detectar moviments estranys al solar i a les cases del carrer Encarnació, números 15, 17 i 19. Les cases s'estaven buidant completament, finestres i portes incloses. S'estava preparant l'enderroc d'aquestes dues cases que van ser construïdes cap a mitjans del segle XIX. El dijous al matí sense previ avís van començar a talar els arbres del jardí, un preciós i sà conjunt d'arbres. Una palmera centenària que cau a terra, un cedre també al voltant de la mateixa edat, un Brachichiton més jovenet, un taronger madur, i un llimoner molt gran, tot a terra i també un pi blanc es desmunta la seva copa i queda un màstil d'uns 16 metres d'alçada. Queda l'alzina dempeus, la nostre bicentenària alzina, pendent de ser desmuntada la següent jornada. Les veïnes en veure tanta destrossa comencen a corra la veu i sorprenentment en poques hores el barri s'organitza per impedir la culminació de l'aberració que suposa allò que estem veient. Concentració al carrer el divendres al matí i finalment l'entrada al jardí per la porta lateral. En menys de 24 hores el propi gerent de districte l'Eloy Badia avala la paralització, per part de veïns i veïnes, de l'enderroc i de la tala de l'alzina.

 
Que coi ha passat aquí? ens preguntem tots. Com és possible que tremenda atrocitat es produeixi al cor de Gràcia? Qui ha propiciat la Mort d'arbres tant singulars del barri?
Breument, els propietaris demanen permís per edificar 26 pisos al solar que resultarà d'enderrocar les cases i talar els arbres, el Districte demana a Protecció del Verd l'informe preceptiu per la sol·licitud de tala d'arbres. Aquest departament de Parcs i Jardins fa l'informe i aquest és favorable a la tala de tots i cadascun dels arbres encabits al jardí atès que cap ni un ha sigut mai catalogat o protegit. D'entrada els arbres no han estat mai proposats per ser catalogats com a arbres d'interès local (primera cagada), però sapiguem que encara que haguessin estat catalogats no s'haurien salvat de la tala, la llei sobre sòl urbanitzable passa per sobre de catàlegs d'arbres que no ofereixen, evidentment, gaire protecció. L'única figura que garanteix la protecció tant dels arbres com de les cases es la de Patrimoni Cultural o Patrimoni Natural en cada cas o en tot cas la declaració d'arbres monumentals.
És per tant que hem de reclamar a aquest ajuntament que per evitar que es repeteixi aquesta situació el que haurem de fer es declarar patrimoni natural tot arbre o conjunt d'arbres que entenguem irreemplaçables, tant si estan emplaçats a una propietat privada com a sòl públic.
Els treballadors de Parcs i Jardins ens trobem sovint havent de tallar arbres sans per que es veuen afectats per obres, en alguns casos també arbres rellevants. Les obres de nova edificació haurien de tenir en conte els arbres existents i adequar el projecte a aquests. I en cas de impossibilitat o raó de pes s'hauria de fer el possible per trasplantar-los.

En aquest moment la situació al carrer Encarnació és la següent:
-Les obres al solar romandran aturades mentre les veïnes siguem al jardí, per tant es important venir a visitar l'alzina.
-La propietat de la finca te tots els permisos en regla per continuar la tala de l'alzina.
-El departament de Protecció del Verd va fer informe favorable a la tala de tot el conjunt arbori. Com a resultat de la valoració de la Norma Granada la propietat ha de pagar 50.000 euros per talar els arbres, 43.000 dels quals només per l'alzina.
-El barri està determinat a dur a terme la resistència necessària per tal de salvar l'alzina i evitar l'enderroc.
-Dilluns a les 12 hi ha pendent una reunió entre els propietaris de la finca i els representants de l'ajuntament.
-Dilluns es farà un registre massiu de instàncies sol·licitant que s'aturi la tala i l'enderroc.
-Dilluns a les 19:00 propera assemblea de veïnes a sota de l'alzina.
-Les activitats al jardí de l'alzina continuaran mentre no s'aclareixi el futur del conjunt.
-S'està fent una recollida de signatures, es necessiten 15.000, vina a signar.

Vine a recolzar les veïnes de Gràcia,
vine a defensar el nostre patrimoni arbori i arquitectònic,
vine a posar fre a l'especulació urbanística
VINE

dimecres, 7 de novembre del 2018

Assemblea d'afiliats/des

Dimecres 7 de novembre
17,30 h a Pare Laínez 18, 2a planta


Ordre del dia:

-Negociadora. Estat actual
-Acord OPO d'estabilització de l'ocupació temporal (interinatges)
-Promoció interna de jardiners/res
-OPO de tècnics de gestió
-Vaga 8 de març
-Varis

Us esperem!!!