dilluns, 28 de maig del 2012

El text de la reforma laboral incorpora petites modificacions en el seu pas pel Congrés dels Diputats


El projecte de llei de la reforma laboral va ser aprovat el divendres 25 de maig pel Congrés dels Diputats amb els vots del PP i de CiU. La reforma laboral va entrar en vigor com a decret llei del Govern. Ara el tràmit parlamentari seguirà al Senat.

En el seu pas pel parlament espanyol, d’entre les 656 esmenes presentades pels grups parlamentaris a la reforma laboral, el Partit Popular n’ha inclòs 27, de les quals 17 són de Convergència i Unió (CiU) i la resta, del PSOE, el PNB i Esquerra Plural (IU, ICV i Cha). Les 27 modificacions van ser incorporades al text a la Comissió de Treball del Congrés, amb competència legislativa per traslladar-lo al Senat per la seva ratificació.

Finalment, la reforma laboral aprovada en la Comissió d’Ocupació i Seguretat Social introdueix les modificacions següents respecte a la que va decretar el govern central:

El PP i CiU van acordar que el contracte indefinit per a autònoms i pimes –el contracte per a emprenedors–, que allarga el període de prova de sis mesos a un any i que permet acomiadar sense indemnització, podrà fer-se només mentre la taxa d’atur se situï per sobre del 15% –cosa que sembla que encara es mantindrà alguns anys, segons els càlculs del govern espanyol i d’organismes internacionals–. Els dos partits també van pactar que perquè un acomiadament col·lectiu per causes econòmiques sigui ara objectiu, la disminució de vendes o ingressos durant tres mesos consecutius s’ha de comparar amb els mateixos períodes de l’any anterior, comparació que també serà necessària quan una empresa vulgui “despenjar-se” del seu conveni. Entre populars i convergents també van ampliar el nombre de faltes que justifiquen un acomiadament. Passen de vuit absències en dos mesos consecutius a tretze, i l’empresari haurà d’acreditar que el treballador ha faltat aquest nombre de dies (el que equival a un 5%). D’altra banda, les malalties greus no seran considerades ara absentisme laboral.

Una altra de les incorporacions del pacte entre CiU i el PP és que empresa i treballadors podran acudir a l’autoritat laboral durant el període de negociació d’un acomiadament col·lectiu. És a dir, es manté que no cal autorització de l’administració per executar un ERO i, de fet, l’autoritat laboral només es limitarà a constatar que existeixen les causes majors necessàries per executar-lo. Ara, però, es podran impugnar els acords per si hi ha frau o abús. Gràcies a les esmenes de CiU, el PP i BNG, el percentatge de la jornada laboral que està a disposició de l’empresari passa del 5% (90 hores) al 10% (180 hores), tot i que inclouen la necessitat que hi hagi un avís previ amb cinc dies d’antelació.

Les modificacions no ataquen el cor de la reforma, molt criticada pels grups de l’esquerra i a la qual els sindicats han mostrat una oposició frontal.

Aquí hi ha un recull dels canvis més rellevants, introdueix algunes petites millores però també empitjora en altres aspectes:

- Contracte amb acomiadament lliure durant el primer any, que estarà vigent només fins que l’atur baixi del 15%. La taxa, tenint en compte els càlculs del govern espanyol i organismes internacionals, seguirà per sobre d’aquest llindar alguns anys, ara mateix està al voltant del 24% d’atur. El contracte anomenat d’emprenedors, que poden fer empreses de menys de 50 treballadors, permet un acomiadament lliure el primer any (considerat el període de proves). Inclou deduccions fiscals i bonificacions, i permet que si el contractat és un aturat segueixi cobrant el 25% de l’atur que li quedi com a part del sou.

- L’acomiadament per absentisme canvia. La primera reforma va introduir com a causa objectiva d’acomiadament que un treballador falti a la feina més de vuit dies en dos mesos seguits o més de 20 dies en quatre mesos diferents d’un mateix any, encara que sigui de forma justificada. Finalment, es podrà acomiadar per causes objectives amb la indemnització de 20 dies per any treballat tothom que falti més de 12 cops a l’any (el 5% dels dies hàbils). S’hi inclouen les baixes mèdiques d’origen no laboral, excepte si són de més de 20 dies seguits o tenen a veure amb el càncer i altres malalties cròniques, ja que queda explícitament exclòs el cas de les absències per tractar malalties greus.

- Canvis en la justificació de l’acomiadament per causa econòmica. La reforma justificava un acomiadament objectiu (20 dies d’indemnització en comptes de 33, i com a màxim un any de sou) sempre que l’empresa disminuís vendes o ingressos durant tres trimestres consecutius. Ara queda clar que la comparació s’haurà de fer sempre en relació amb el mateix període l’any anterior, amb la intenció, diuen, d’evitar "trampes" quan l’activitat d’una empresa, per motius d’estacionalitat de la demanda, per exemple, tingui una disminució en determinades èpoques de l’any.

- Més poder perquè l’empresa pugui alterar la jornada. Les empreses passen a tenir més poder per distribuir de manera irregular la jornada dels treballadors. El 5% de distribució irregular de la jornada que permetia la reforma, és a dir, sense estar subjecta a cap horari fix, passa a ser el 10%, sempre que hi hagi un preavís de cinc dies a la plantilla, l’empresari haurà de comunicar aquests canvis extraordinaris d’horari amb cinc dies d’antelació.

- Canvis en la justificació del despenjament del conveni. L’empresa que vulgui deixar sense efecte el que marca el conveni vigent haurà de presentar dos trimestres consecutius de caiguda continuada de les vendes o ingressos en relació amb el mateix període de l’any anterior.

- Reducció de la vigència dels convenis col·lectius. Si no hi ha acord per renovar un conveni col·lectiu, la seva vigència només es prorrogarà automàticament durant un any, en lloc dels dos que preveia el text en vigor
.
- Els autònoms tindran facilitats per contractar familiars. Els familiars que treballen amb un autònom podran donar-se d’alta a la Seguretat Social amb una reducció del 50% en les quotes empresarials durant 18 mesos. Es vol regularitzar la situació de més de 200.000 persones que treballen en els negocis familiars, sobretot en el comerç i l’hostaleria. A més els representants d’associacions d’autònoms podran participar en el disseny dels plans de formació professional.

- Avantatges per a la contractació al sector turistic. Les empreses del sector turístic podran beneficiar-se d’una bonificació de quotes del 50% si contracten treballadors als mesos de març i novembre. Així les empreses turístiques també podran comptar amb els treballadors fixos discontinus al març i al novembre, i beneficiar-se durant aquests dos mesos de la bonificació del 50% de la cotització empresarial a la Seguretat Social.

- L’autoritat laboral pot recuperar paper en els conflictes. Empresa i treballadors podran demanar a l’autoritat laboral que s’encarregui de la mediació en els conflictes o assisteixi qualsevol de les parts que l’hi demani. Amb la reforma, l’administració ja no s’ha de pronunciar sobre si accepta o no els ERO, però podrà supervisar els plans de col·locació i invalidar expedients en què no s’hagi complert amb el període de 15 dies de consultes amb els treballadors. Aquest període també podrà substituir-se directament per un arbitratge.

- Agilitzar conflictes als jutjats. En cas de demanda contra decisions empresarials, s’haurà d’anar a judici en els 15 dies següents a la seva admissió a tràmit. La sentència es dictarà en cinc dies i serà recurrible en cas de cassació ordinària.

- Agències de col·locació. L’esmena pactada entre PP i PSOE fa referència a l’habilitació de les empreses de treball temporal com a agències de col·locació sempre que hagin rebut l’autorització del govern i que els treballadors amb discapacitat puguin ser traslladats per la seva empresa a una altra localitat on sigui més accessible el seu tractament.

- Es faciliten els acomiadaments al sector públic. El PP ha tirat endavant una esmena per la qual concreta els acomiadaments de personal laboral al sector públic quan hi hagi tres trimestres d’"insuficiència pressupostària".

- Els avantatges per a la contractació de persones amb discapacitat s’estenen a les víctimes del terrorisme i de la violència de gènere.

- Quan una empresa pacti prejubilacions de treballadors de 50 o més anys, haurà de compensar l’Estat. Aquesta obligació era només per a companyies de més de 500 treballadors, però s’estén a totes les que en tinguin més de 100 en plantilla.

- S’elimina la jubilació forçosa de tots els convenis col·lectius, de forma que qualsevol treballador podrà posposar la seva jubilació més enllà del previst en la normativa de la Seguretat Social.

- El contracte per a la formació i l’aprenentatge permetrà contractar qualsevol alumne de formació professional.

- Competències autonòmiques en ocupació. L’acord permet defensar, segons CiU, les competències de Catalunya en matèria d’ocupació pel que fa al disseny de les polítiques actives d’ocupació als aturats i l’autorització als centres de formació.

Font: Agències

dilluns, 21 de maig del 2012

Assemblea 24 maig 2012


ASSEMBLEA DE AFILIATS/DES
DIJOUS 24 DE MAIG A LES 17.30 HORES

LLOC: LOCAL DE CGT (Vía Laietana 18, 9 planta)

ORDRE DEL DÍA:

1.- - Negociació col·lectiva2º.- Eleccions sindicals

- Programa electoral
- Elecció candidats/tes

e-mail: malesherbes.cgt@gmail.com

El Juzgado Contencioso-Administrativo confirma la multa de 3126 euros a Parcs i Jardins


Este mes de mayo nos ha llegado la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm.9 de Barcelona sobre el recurso presentado por el Institut contra la resolución del Departamento de Treball que lo sancionaba a pagar 3126€ de multa por no informar  sobre las horas extras y prolongaciones de jornada.

En enero del 2009 tras múltiples solicitudes de peticiones de información y ante la actitud oscurantista de la dirección del Institut que se niega a informar de las horas extras y prolongaciones de jornada que se realizan desde el año 2007 la CGT presenta una denuncia a Inspección de Trabajo.

La Inspección de Trabajo una vez investigados los hechos denunciados por CGT resuelve levantar Acta de Infracción y sancionar con una multa de 6.250€ al Institut por no informar a la representación sindical desde el año 2007 de las horas extraordinarias realizadas.

La dirección del Institut, recurre el Acta de de Infracción al Departament de Treball que en abril del 2010 resuelve confirmar el Acta de Infracción reduciendo eso si  la sanción a 3126€.

De nuevo el Institut a través del gabinete jurídico Cuatrecases (sobre el cual se desconoce el coste económico del mismo, aunque es de los más caros del estado) interpone recurso contencioso-administrativo. El juzgado Contencioso-Administrativo núm.9 en sentencia firme ha confirmado la sanción impuesta de 3126€ al Institut

Más de 3 años  ha tardado la justicia en sancionar la política de oscurantismo que realizan los gestores de Parcs i Jardins. El proceso judicial por el incumplimiento de la ley va a suponer un coste de 3126€ de los presupuestos de Parcs i Jardins en una multa y un sinfín de dinero más en los coste del super-gabinete jurídico, Cuatrecases, que la dirección utiliza para defender sus incumplimiento de las leyes.

Protesta en la "Festa de la Primavera"


El pasado jueves se celebró la “festa de la primavera”, que con la colaboración de los trabajadores de Parcs i Jardins en los diferentes parques y jardines de la ciudad recibiendo a los chavales de diferentes colegios que pasaron la mañana junto a nosotros, viviendo una experiencia jardinera. 


En el Parque de la Tamarita la fiesta fue visitada por el Presidente de Parcs i Jardins  Mr. Joan Puigdollers, y también acudió a la cita el Comité de Empresa, que acompañó al presidente durante su visita. Se le cantaron diferentes tonadillas reclamándole que contratara a los jardineros despedidos (el 17 de mayo hubo un nuevo despido) y que jubilara a los compañeros que de forma parcial podrían tomar descanso, pero no se pronunció. Abandonó el parque escoltado por dos policías de paisano.divendres, 18 de maig del 2012

Llibertat per a Laura Gómez sota fiança de 6000 €


Aquest matí del dijous 17 de maig, la jutgessa del jutjat nº 28 de Barcelona ha decretat la llibertat amb fiança de 6000 euros de la nostra companya Laura Gómez. Per això hem convocat a totes i tots els companys a rebre-la aquesta tarda a les 16:30 hores a la porta de la presó de Wad-Rass en el carrer Doctor Trueta 76-98. Ara més que mai fem que Laura ens senti a prop seu i als polítics, jutges i policies els arribi el nostre crit de justícia contra el crim que pretenien perpetrar contra la nostra companya.
També hem procedit a desconvocar la manifestació prevista per a les 17.30h. amb sortida al davant de la Delegació del Govern (Mallorca/Roger de Lluria) fins a la Conselleria d’Interior.
Des de la CGT ens alegrem de la immediata posada en llibertat de la nostra companya i després de 23 dies a la presó amb un empresonament totalment arbitrari i sofrint un càstig absolutament desproporcionat, ja que a pesar d’haver-hi centenars d’imatges que tiren per terra l’argument dels mossos, la fiscalia i la posterior decisió judicial de presó incondicional sense fiança han comportat que passes 23 dies empresonada.
El 24 d’Abril va ser detinguda Laura Gómez i el 25 d’abril ingressava a la presó per participar en una performance on es va cremar una caixa de cartró davant de la Borsa de Barcelona. Quanta mà dura ha volgut demostrar el Conseller Puig, fent caure tots els seus mitjans repressius, cossos armats, fiscalia i jutges contra algú que no s’amaga, que actua a la vista de tots, que no ha provocat dany personal cap i que té una rutina diària que li fa fàcil de localitzar.
Des de CGT considerem que cremar caixes de cartró amb papers en un lloc obert sense risc per a ningú no és un delicte, sinó una forma simbòlica i pacifica de protestar, per tant i si contínua el criteri pel qual han dut a Laura a presó, i de la manera que està sent tractada la resistència passiva davant les actuacions de la policia, s’hauran d’ampliar les presons i molt.
Els sindicats d’àmbit estatal: CGT, CCOO, UGT, USO, CNT-AIT, Confederació Intersindical, Solidaritat Obrera, CSC vam signar un manifest exigint la llibertat de Laura i contra la repressió. També la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona ha realitzat un pronunciament en el qual considera excessiva la presó incondicional, entre altres valoracions de summe interès jurídic.
El que si que considerem que hauria de ser un delicte és el trafic de diners públics que es fa des de l’Estat cap als bancs. No oblidem que els bancs són negocis privats i que la seva avarícia per fer negoci en el mercat immobiliari i productes financers més que dubtosos, ha creat aquesta crisi que estem patint, sent tractats de manera privilegiada per part de tots els polítics, potser perquè després els condonin els seus deutes milionaris. No hi ha jutges i fiscals que considerin que pot haver delictes de suborn, suborn i malversació de fons? Quants dels responsables de la crisi estan a la presó?, Quants dels que han creat alarma social en milions de llars duent a la gent a la precarietat i l’exclusió, són detinguts preventivament i enviats a presó a pesar de destruir les il·lusions de milions de persones.
Per això diem que la justícia no és igual per a tots, els fiscals i els jutges actuen de manera molt diferent depenent de la classe social de les persones que tenen davant. La CGT considera que estan donant resultat les pressions polítiques, tant al jutjat com a la fiscalia, ja que a una persona sense antecedents penals, amb domicili fix, treball fix, una filla que viu amb ella, es diu per la fiscalia que té risc de fugida i de reincidir abans fins i tot de ser jutjada i condemnada. Aquests barems no s’apliquen als banquers, ni als polítics investigats per la fiscalia anticorrupció a qui es deixa en llibertat.
Realment ens qüestionem l’anomenada “independència judicial” pel que fa a la resta de poders dintre d’un mal anomenat “estat de dret”. I si no que se’ns expliqui i que puguem entendre com és que Millet va estar solament 13 dies a la presó i Urdangarín i Torres ni l’han trepitjat. La CGT ens preguntem, per a quan una fiscalia especial que investigui als banquers, polítics corruptes i empresaris que han creat una crisi que estan duent a milions de persones a l’exclusió social i la misèria. Per a quan una web amb totes les fotos dels delinqüents refinats que són tractats com senyors pels poders públics. Per a quan una web amb les fotos dels mossos que han mutilat amb boles de goma i agredit a ciutadans a cops de porra. Senyor Puig això si és violència i vostè sempre la justifica.
Considerem que aquest empresonament és una venjança per part del govern de la Generalitat i el seu cos armat. No han pogut assimilar que el dia de la Vaga General al matí, la CGT amb altres organitzacions, aglutinéssim a més de 15.000 persones recorrent el centre de la ciutat i a la tarda més de 50.000. El que es pretén és provocar la por entre la ciutadania, perquè no ens mobilitzem i acatem les polítiques econòmiques sense protestar i per a això necessiten crear una imatge de violents totalment prefabricada des d’alguna oficina.
La CGT, que no quedi dubte, seguirem sortint al carrer i protestant igual que van fer els nostres avis, per a defensar la llibertat i una societat més justa, seguirem lluitant contra les injustícies, no permetrem que ens dugueu a les condicions laborals i socials del segle XIX com esteu pretenent entre els banquers i els polítics.
Prou repressió!
CGT Barcelona

dijous, 17 de maig del 2012

Campanya de Som lo que Sembrem contra l’ús d’herbicides amb glifosat i l’autorització de transgènics tolerants a glifosat a Catalunya

Som lo que Sembrem engega la seva campanya contra l’ús d’herbicides amb glifosat amb un argumentari que és un recull de gairebé tots els articles científics sobre la seva toxicitat, i efectes negatius sobre el ecosistemes.
Considerem que és la pressió dels lobbies dels agrotòxics i dels transgènics la que està impedint la reclassificació de la toxicitat d´aquests productes que es fan servir de manera generalitzada als parcs i jardins dels nostres municipis, i en l´agricultura.
Som lo que Sembrem enviarem cartes a diferents departaments del govern, i demanem a totes les entitats i ciutadania la seva col.laboració, entrant instàncies als ajuntaments i realitzant altres accions.
Quina participació ciutadana demanem Som lo que Sembrem durant la campanya?
* La presentació per part d’individus o de col.lectius d’una instància a l’ajuntament del seu poble o ciutat –que oferim Som lo que Sembrem – demanant informació general sobre l’ús de plaguicides en el municipi (marques, principis actius, èpoques d’aplicació), i demanant si es fan avisos a la població general i en particular als col.lectius amb sensibilitat (asmes, alèrgies, sensibilitat química múltiple) abans de fer les aplicacions.
* La presentació d’una segona instància - que també oferim – adjuntant el Document de Som lo que Sembrem sobre els efectes dels herbicides amb glifosat, dirigida a l’alcalde, regidors i partits polítics de municipi, demanant l’estudi d’alternatives a l’ aplicació d’aquests herbicides en cas que aquesta es faci (en Parcs, jardins, escoles o altres zones del poble o ciutat).
* Demanem que els individus o grups ens enviïn la confirmació de què han enviat la instància (o les dues), a ilp@somloquesembrem.org, o bé en ho escriguin en un comentari al bloc sembremvalles.wordpress.com.
* Demanem que els individus o grups ens enviïn les respostes dels ajuntaments dels diferents municipis, que les anirem publicant al bloc, i en cas que alguns municipis no contestin, es faran les denúncies pertinents al síndic de greuges o a on calgui, ja que pels convenis europeus estan obligats a respondre a les demandes d’informació de la ciutadania.
* Adhesió d’entitats, grups, col.lectius i individus a la campanya: només cal que entreu la vostra adhesió (Suport a Som Lo Que Sembrem-entitats - Suport a Som Lo Que Sembrem-persones) escrivint a adhesionsglifosat@gmail.com. S’entén que recolzeu també d’aquesta forma les cartes que SLQS enviarem en els propers dies als diferents departaments del Govern de la Generalitat
*Organització de xerrades per a donar a conèixer la campanya i les implicacions de l’ús dels herbicides amb glifosat . Ens podeu demanar un power point que tenim preparat per a presentar la campanya a ilp@somloquesembrem.org.
* Participació en el dinar popular de l’1 de juliol a Barcelona
* Participació i assistència a altres actes i accions que anirem anunciant, o que individus o col.lectius poden proposar. Diversos col.lectius i SLQS estem organitzat la visita de l’investigador argentí Dr Carrasco que ha trobat efectes de terotegenicitat del glifosat en amfibis (com altres grups al món) pel 19 de maig a Barcelona

Instàncies, arguments i més informació a

dimarts, 15 de maig del 2012

Un milió d'oients escolten un comunicat del 15M a RAC1 i Catalunya Ràdio

Audios Lectura del comunicat a l'estudi de RAC1  JESÚS RODRÍGUEZ | 15/05/2012 DIRECTA

Una vuitantena d'indignats s'han concentrat aquest matí a les portes dels estudis de Catalunya Ràdio i RAC1, a l'avinguda Diagonal de Barcelona. En el moment màxim d'audiència dels programes El Matí de Catalunya Ràdio i El Món a RAC1 han accedit als estudis després de negociar-ho amb els editors i productors de les emisores. En directe i davant una audiència respectiva de 453.000 i 515.000 oients han denunciat l'actual context de saqueig i explotació capitalista, han parlat dels sicaris disfressats de policies, jutges i fiscals, i han exigit l'alliberament de Laura Gómez, secretària d'organització de CGT. Han advertit, també, que avui han pres la paraula i ja no callaran, han perdut la por

COMUNICAT:


Avui prenem la paraula gent que normalment no tenim l'oportunitat de fer-ho


Fa avui un any, els carrers de Barcelona i de moltes altres poblacions d'aquest país s'omplien de gent emprenyada, de gent sense por que enfrontava situacions de vida difícils i no volia sentir-se sola. Ha passat un any. I ens hem seguit trobant als carrers i a les places. I hem seguit cridant i organitzant-nos. Però ningú no ens ha fet cas.

Els que parlem ara, no representem ningú, només a nosaltres mateixes. I ens dirigim a tots i totes aquelles dones i homes que, com nosaltres, se senten agreujades, ultratjades, estafades i abandonades per la classe política, pels governs europeu, espanyol i català, i pels patrons, veritables amos de la situació: banquers, executius de luxe que treballen per un grapat de multinacionals, especuladors de tota mena, que, junts, formen aquest forat negre que segresta les esperances i les vides de totes, i que a la ràdio acostumen a anomenar “els mercats”.

Mentre ells, que tenen noms i cognoms, segueixen pastant grans fortunes, a costa del nostre esforç, obtenint amnisties fiscals i rebent ingents quantitats de fons públics, nosaltres comprovem com dia rere dia disminueixen les nostres possibilitats de tenir una vida digna. I quan ens hem atrevit a alçar la veu contra aquesta situació d'injustícia, d'impunitat flagrant, qui se'n beneficia ens ha amenaçat amb els seus sicaris, disfressats de jutges, fiscals i policies per a que, a base de cops de porra, titulars de diaris, multes companys i companyes processades i mesos de presó, ens mantinguem callats i dòcils. A la gàbia, com gallines sense ser conscients que anem a l'escorxador.

Fa molt i molt temps que va sent hora, ja no només de dir “prou”, sinò de plantar-nos de veritat, de prendre decissions, perquè som nosaltres qui, finalment, hem d'acceptar o no les regles del joc. Un any més tard, encara no som conscients de quin és el nostre poder real?

Si ens quedem a casa, esperant que decideixin per nosaltres, és molt probable que ens quedem sense casa. Si no protestem activament contra aquest sistema injust, capitalista, no només patirem nosaltres, sinó també els nostres fills i els nostres néts.
Tot això és molt seriós. No és suficient amb fer brometes a les xarxes socials sobre el rei, Fèlix Millet o en Rodrigo Rato. Hem de prendre el carrer, hem de reconèixer-nos al carrer. Perquè hem aprés que ningú ens representa. Ni polítics, ni empresaris, ni jutges. 
Si la veritable justícia ha de ser igual per tothom, apliquem-la. Fem sentir la nostra presència, la nostra voluntat de justícia i aprofitem totes les oportunitats per denunciar i entorpir la seva tasca infame de destrucció d'un territori que, convé recordar-ho, ens pertany a totes. Sortim al carrer, oferim resistència i donem la cara. Avui hem pres la paraula i ja no callarem. Perquè hem perdut la por.
I volem saludar, des d'aquesta casa on ningú no ho fa, a la companya sindicalista Laura Gómez, empresonada per cremar quatre bitllets de mentida dins d'una caixa de cartró davant la Borsa de Barcelona.

dilluns, 14 de maig del 2012

Contra la repressió i per la llibertat de Laura


Als companys/companyes de la CGT, d’organitzacions anticapitalistes, moviments socials, assemblees de vila o de barri, etc.

Ja fa dues setmanes que la Laura Gómez, secretaria d’organització de la Federació Local de la CGT de Barcelona està empresonada. Amb el seu, de moment, hi ha hagut ja quatre empresonaments de persones compromeses i lluitadores que el 29 de març van difondre i van fer la vaga general contra la reforma laboral i les retallades socials. A data d’avui, i gràcies a la lluita que molts i moltes hem tirat endavant, el Dani, el Xavi i l’Isma, detinguts el mateix 29-M, han pogut sortir de la presó. La repressió, però, no s’ha aturat. La Laura continua empresonada i hi ha desenes de persones denunciades i imputades en processos diversos vinculats a la vaga general.

Sabem que la repressió busca desactivar-nos com a lluitadores. Però també sabem, hi ho hem fet moltes altres vegades, que el suport mutu, la solidaritat i el continuar amb les nostres militàncies habituals són les millors armes per a combatre-la. Per aquesta raó ens adrecem a vosaltres per carta. Des de la CGT de Catalunya us volem demanar el vostre suport de cara a la nostra companya Laura, tant envers a ella a nivell personal com cap a les lluites que el seu empresonament intenta silenciar.

Per això us fem arribar diverses convocatòries pel proper dijous 17 de maig que des de la CGT de Barcelona s’estan preparant per la llibertat de la Laura i en contra la repressió als militants socials, a fi de que pugueu difondre-les i assistir-hi:

9:30 – 10:00 h., concentració davant l’Audiència Provincial de Barcelona (Passeig lluís Companys 14, junt a Arc de triomf)

11:30 h., concentració davant del Parlament de Catalunya, fins que acabi la compareixença de Felip Puig sobre el 29-M.

17:30 h., manifestació en contra la repressió i per la llibertat de la Laura. Sortida a Mallorca/Roger de Llúria, davant de la Delegació del govern)

També us demanem que escriviu a la Laura a la presó. Les nostres cartes són mostres de suport que els murs de les presons no poden aturar. Ho podeu fer a la següent adreça:

Laura Gómez,
C.P. Dones de Barcelona
C. Doctor Trueta 76-98 08005 – Barcelona

Finalment, podeu seguir altres convocatòries i baixar-vos materials de la campanya a: http://laurallibertat.wordpress.com/

Salut i seguim en la lluita,

Ermengol Gassiot,
Secretaria d’acció social, CGT de Catalunya

dimecres, 9 de maig del 2012

12M Mobilització global – Dia d’accions 15M


Sortim al carrer el 12 de maig en una manifestació popular, creativa i no violenta per seguir treballant cap a un 15 de maig en defensa de les persones!

El 15 de maig del 2011, milions de persones vam iniciar un procés de canvi social, tot donant un senyal clar i inequívoc que no som mercaderia en mans de polítics i banquers i expressant de manera pública i massiva que la democràcia representativa actual està agonitzant. La classe política i els poderosos no han entès el missatge. Malgrat les creixents mobilitzacions i el clamor del malestar del 99%, aquestes classes dirigents segueixen aprofitant la crisi per espoliar la riquesa comuna tot posant en perill la vida de les persones.

El capitalisme ha decidit cancel·lar la democràcia i ara ens governen els banquers. És evident que aquest 1% de la població és el crim legalitzat al poder. El sistema polític actual ens aboca al desastre i hem de ser el 99% els que prenem les regnes del nostre destí. Exigim un nou poder constituent per poder recuperar la sobirania que ens pertoca. Per això, el 12 i 15 de maig, després d’un any protestant sense resposta, tornem al carrer amb unes exigències legítimes i majoritàries convocant mobilitzacions arreu i una vaga de consum.

Alguns ens hem organitzat i estem construint alternatives i solucions amb les nostres pròpies mans, però davant la repressió i els bloquejos que se’ns imposen des de les institucions ens veiem obligats a reivindicar uns punts mínims de supervivència, ja que s’està posant en perill la integritat de la població amb unes mesures inhumanes. Així doncs, amb el fi de garantir el dret a la existència del 99%, exigim:

1. Ni un euro més per rescatar els bancs. Auditoria ciutadana del deute. No pagarem el deute il·legítim creat per aquells que van provocar la crisi.

2. Educació, sanitat i serveis públics gratuits i de qualitat. No a les retallades de la despesa pública, no a la privatització dels serveis públics.

3. Repartiment just del treball, salari digne i no a la precarització. No a la jubilació als 67 anys i retirada de la Reforma Laboral.

4. Dret garantit a l’accés a l’habitatge digne. Dació en pagament retroactiva. Parc públic d’habitatges de lloguer social. Promoció de cooperatives d’habitatge.

 5. Reforma fiscal que permeti distribuir de forma justa la riquesa que produïm entre totes i tots. Renda Bàsica Universal per totes les persones.


18h. Plaça Catalunya

El agujero de Bankia en cinco cifras que se entienden

7.000 millones de euros. Es lo que el Gobierno calcula que tendrá que prestar a Bankia para empezar a hablar. No está claro si hará falta más dinero y ni siquiera que vayamos a cobrar. Tampoco es el primer cheque: el Estado ya había prestado antes otros 4.465 millones, hace dos años, como regalo de bodas por la fusión entre Bancaja y Caja Madrid. En total, son 11.465 millones: más que todo el hachazo en educación y sanidad (10.000 millones), casi seis veces más que los recortes en Ciencia e I+D (2.000 millones), tres veces lo que se ahorró con la bajada de sueldos de los funcionarios (4.000 millones) o más de siete veces lo que se recortó al congelar las pensiones (1.500 millones).
12.992 millones de euros. Es lo que se supone que valía Bankia según su propia contabilidad, su valor en libros hace algo menos de un año. Para la salida a bolsa, el 20 de julio de 2011, se ofreció un descuento del 60% sobre esta cantidad para motivar a inversores a entrar en este pastel. Ni aún así: desde que cotiza, el valor de Bankia (el de la bolsa, no el de los libros) se ha reducido un 38% más.
4.600 millones de euros. Es lo que vale Bankia, según su capitalización bursátil de ayer. Es decir: los mercados valoran a esta entidad financiera en un tercio de lo que el Estado tendrá que poner para reflotarla a ella y a su matriz, el BFA, que es una especie de banco malo donde el genio financiero de Rodrigo Rato –aconsejado por MAFO– dejó toda la basura del ladrillo para ver si así podía aguantar. En ese almacén nuclear se guardan 30.000 millones en activos tóxicos, un 3% del PIB nacional o todo el recorte del gasto público de este año. Dentro de esa cifra hay también 5.000 millones en suelo, un patrimonio que se ha devaluado aún más. Es obvio que el dinero público prestado difícilmente va a regresar.
2,34 millones de euros. Es lo que cobró Rodrigo Rato el año pasado (más el variable) por su excelente gestión. Equivale a 260 salarios mínimos interprofesionales. Es decir, un trabajador que cobre el SMI tardaría dos siglos y seis décadas en ganar lo que Rato se levantó en 2011.
1,2 millones de euros. Es la indemnización máxima a la que tiene derecho Rodrigo Rato por su amable dimisión. En realidad, poco dinero: su sustituto como presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se llevó 68,7 millones de euros tras jubilarse con 55 años del BBVA. Para que un empleado con el SMI pudiese cobrar una cantidad así, necesitaría 7.600 años de trabajo.
Actualización, 12:31. Por si fuera poco, el Estado también ha comprometido 27.500 millones más en avales de Bankia.

Publicat a Escolar.net

dilluns, 7 de maig del 2012

Barcelona continua sense saber què fer amb l'Hivernacle

L'estiu del 2005 tancava el restaurant de l'Hivernacle del parc de la Ciutadella, ja que es va esgotar la concessió municipal, i l'Ajuntament de Barcelona, en mans de Joan Clos, anunciava una remodelació de l'espai. Han passat set anys i l'edifici continua tancat al públic, tot i que el setembre del 2009, el bipartit de Jordi Hereu fins i tot hi va fer una jornada de portes obertes, un cop acabades les obres, que van costar 1.038.000 euros. Més de dos anys i mig després de la festa, vidres trencats, pintura desgastada i façanes escrostonades atorguen a aquesta joia modernista, dissenyada per ser l'orgull de la ciutat en l'Exposició Universal del 1888, un aspecte lamentable.
En realitat aquella obra era parcial. Es va reparar el més urgent, com ara les filtracions de les cobertes, i es va restaurar l'interior d'un dels tres pavellons. Van quedar pendents els altres dos i les façanes externes del conjunt. L'Ajuntament torna a tenir ara damunt la taula aquesta última fase sempre ajornada, segons consta en documents de treball a què ha tingut accés aquest diari i en què es preveu que les obres es posin a licitació el segon semestre del 2013, que arrenquin a principi del 2014 i que es perllonguin poc més d'un any. El projecte –ja redactat pel despatx d'arquitectura Batllori & Trepat, autor també de la reforma ja feta– es preveu que costaria 999.040 euros.
Que finalment es desencalli o no la remodelació, però, caldrà veure-ho. El govern en minoria de Xavier Trias ha de confeccionar el pla d'actuació municipal tenint en compte les prioritats expressades pels ciutadans, i l'ha de negociar amb l'oposició. A més, la crisi fa que les inversions siguin més selectives que mai. De moment, el consistori no vol comentar res sobre el futur de l'Hivernacle i diu, via una portaveu, que no plantejarà futurs usos de l'espai com a mínim fins que es concreti la reforma.
L'Umbracle, també
En idèntica situació, tot i que menys degradat, està l'Umbracle, l'altre reducte modernista per a plantes tropicals de la Ciutadella, també rehabilitat en part el 2009, tancat i pendent d'una última fase de reforma que, supeditada als mateixos condicionants que la de l'Hivernacle, el consistori xifra en els seus papers en 580.250 euros i aspira a executar la primera meitat del 2014. Fins aleshores, no es preveu que sigui visitable, excepte en ocasions puntuals. De moment, però, la visita es pot fer d'estranquis: en una de les portes falten uns quants llistons de fusta dels que integren la coberta, i només cal ajupir-se per poder passar-hi.

Una història més que centenària

L'Hivernacle i l'Umbracle, pensats per cultivar i exposar plantes tropicals, integren, amb el Museu Martorell de Geologia, ubicat entre els dos edificis, el conjunt museístic i científic que formava part de la reordenació del parc de la Ciutadella dissenyada per Josep Fontserè l'any 1972. El mateix Fontserè va idear l'Hivernacle, i l'Umbracle el va concebre Josep Amargós. El primer es va fer el 1884, i el segon es va acabar el 1887, a temps per a l'Exposició Universal que se celebrava a Barcelona l'any següent.
L'Hivernacle, abandonat durant dècades, va ser objecte d'una restauració l'any 1985 amb vista al centenari de l'Exposició Universal i des de llavors hi ha hagut exposicions, concerts de jazz i el restaurant que va tancar el 2005.
Ara, el nou canvi d'imatge dels dos edificis forma part del paquet de projectes al parc de la Ciutadella que el govern municipal aspira a tirar endavant aquest mandat, i que inclou també una operació de millora del paviment i el drenatge de diverses zones del parc.

@IvanVila_PA al diari ElPunt-Avui
  

dimecres, 2 de maig del 2012

Assemblea 10 maig 2012

ASSEMBLEA DE AFILIATS/DES
DIJOUS 10 DE MAIG A LES 17.30 HORES

LLOC: LOCAL DE CGT (Vía Laietana 18, 9 planta)

ORDRE DEL DÍA:

1.- Situació Actual a Parcs i Jardins

- Privatització
- Negociació col·lectiva

2º.- Eleccions sindicals

- Constitució grup de treball per a l'elaboració del programa electoral
- Elecció candidats/tes

Reunió preparatòria Assemblea: dijous 3 de maig 17.30h. a Vía Laietana 18
e-mail: malesherbes.cgt@gmail.com