dimecres, 26 d’octubre del 2022

PER QUÈ DENUNCIEM EL CONVENI?

          

PER QUÈ DENUNCIEM EL CONVENI?


La CGT va decidir en assemblea d'afiliats i afiliades denunciar el conveni vigent, el qual caduca el 31 de desembre d'aquest 2022. Tenim motius de sobres per fer-ho i acabar amb els acords a porta tancada i a esquena de la plantilla.

Des de la seva aprovació, vinculada en assemblea de treballadors i treballadores, a la continuïtat de les negociacions per aconseguir avançar en els punts de la plataforma unitària, no s'ha fet res més que inventar-se llocs de treball i complements, segons conveniència de l'empresa i d'algun sindicat.

Després de l'última assemblea general al febrer, a cada reunió amb el comitè hem demanat convocatòria d'assemblea de tota la plantilla, i sempre ha sigut vetada per una majoria del comitè que no vol donar explicacions sobre la llei d'interinatges que van aprovar i els acords que han signat...


QUAN ES POT DENUNCIAR UN CONVENI?

La denúncia al conveni col·lectiu es refereix el DEURE I DRET DE NEGOCIAR.

Mitjançant la denúncia del conveni col·lectiu, una de les parts de la negociació informa a l’altre la seva intenció de no prorrogar-lo de forma automàtica.


QUÈ PASSA SI DENUNCIEM CONVENI?

PERDREM DRETSFALS. El punt de partida és l’actual conveni, és la línia base des de la que partim.

ES PARALITZEN LES COMISSIONS DE TREBALL. FALS. L’empresa i el Comitè ens podem continuar reunint amb normalitat.

NO ENS PAGARAN ELS ENDARRERIMENTS DE L’IPCFALS. La pujada de l’IPC ha estat un acord signat a la mesa general de Negociació de la Funció Pública, i és independent de la negociació o no del nostre conveni.


LLAVORS, QUÈ PASSA REALMENT?

ES PARTEIX DEL CONVENI ACTUAL. No perdrem drets, negociarem per guanyar drets per a tots i totes les treballadores de Parcs i Jardins.

NEGOCIAREM MILLORES per a les treballadores i treballadors de Parcs i Jardins, millorant aspectes relacionats amb la conciliació, les ajudes o els permisos. Temes que no van ser tractats ni tinguts en compte en l'anterior negociació de conveni, igual que la resta de demandes de la plataforma unitària que es van votar en assemblea.


CONCLUSIÓ: EL RESULTAT NOMÉS POT SER IGUAL O MILLOR

CGT INFORMA-HORARI I JORNADA

 

Divendres passat va arribar un comunicat intern sobre la jornada i horari laboral pels equips de jardineria, personal tècnic i administratiu. En aquest comunicat hi trobem informacions contradictòries.


Per aquest motiu les volem aclarir.


  1. A l'Acord de Gestió de Decrets. Article 1 “Jornada Laboral” diu:

imatge.png

En cap moment menciona que el quart d’hora d’escalfament i preparació d’eines sigui de 7.30 a 7.45 com es menciona al comunicat de l’empresa. Si abans del decret el nostre horari d’entrada era a les 8.00; establir un quart d’hora per escalfament i preparació significa que ho fem de fer a partir de les 7.45. Qualsevol que es dediqui a la jardineria i a qualsevol altre ofici sap que preparar les eines és temps efectiu de treball.

Podem entrar en debats sobre com s'interpreta el que diu l'acord, però el fet és que fins a aquest comunicat de l'empresa, mai s'havia parlat d'un horari de 7.30 a 15.00 hores, i això que l'acord és del 2013.

Definició de temps efectiu de treball: La Directiva 2003/88/CE defineix com temps de treball efectiu aquell en què el treballador/a roman en el treball, a la disposició de l'empresari i en exercici de les seves funcions, conforme a les legislacions i/o pràctiques nacionals.

Aprofitem per informar que ja fa anys que la llei ens permet arribar a un acord per tornar a les 35 hores setmanals, però tot i estar com a prioritat a l'antiga plataforma unitària, no es va voler negociar a l'anterior conveni.  1. En el referent al temps per esmorzar, el conveni diu a l’article 34: El temps per esmorzar queda fixat en 30 minuts.

En cap moment menciona que dintre dels 30 minuts estigui inclòs el temps de desplaçament.

No entenem aquests comunicats que el que fan és crear confusió, sobretot quan es fa la comparativa amb el que diu el conveni i l'acord de gestió de decrets.

Des de la CGT hem demanat explicacions a la Direcció per tal que aclareixi aquest canvi d'interpretació sobre l'horari i la jornada a Parcs i Jardins, ja que no creiem que sigui un acte innocent, més aviat tot el contrari, per establir un canvi de jornada.

Aquests és un exemple més que ens mostra que el camí per no perdre cap dret és la denúncia i la lluita sindical.

LES PLACES VACANTS D’EXPERTESA DEL VERD NO S'ESTAN OFERINT ALS OFICIALS DE JARDINERIAContràriament al que s'hauria de fer, l'empresa està passant per sobre de les persones que han obtingut plaça consolidada d’oficial a l'hora d'oferir les places.


Una vegada acabat el procés d'expertesa del verd amb la cobertura dels llocs a través de les persones que han obtingut plaça i la borsa, ens trobem una situació sense sentit, a causa del mètode que s'està seguint per cobrir les places que no s'han cobert amb el procés.


L'empresa torna a oferir places vacants d'encarregat, mitjançant adscripció provisional, a auxiliars del verd, fet que ja va succeir poc abans que finalitzés la promoció interna d’oficilia del verd. 


Des de fa molt temps la secció sindical està demanant a la direcció que reguli les adscripcions provisionals per definir quin procés selectiu o sistema s'ha de fer servir per adjudicar les places vacants dels llocs de treball que, per diferents motius, no disposen de borsa de treball. 

De fet la RLT especifica que les adscripcions provisionals han de seguir un procediment objectiu establert, el qual no existeix. 

Però la Direcció de Parcs i Jardins no vol fer res al respecte, ja que utilitzen l'acord d'adscripcions provisionals per fer i desfer, saltant-se el principi d'oferiment de les places recollit al reglament de la RLT.


L'Estructura i Reglament de la RLT diu que en una promoció interna les places s'oferiran primer al mateix subgrup i després al subgrup professional anterior. Pel que no té cap lògica que les places que han quedat vacants durant el procés, no s'ofereixin en adscripció provisional als oficials de categoria.


Una vegada més l'empresa fa servir les concessions del Comitè d'Empresa en l'apartat de les adscripcions provisionals de l'estructura de la RLT per saltar-se els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.


Des de la secció estem revisant i analitzant la situació de les adscripcions provisionals amb assessorament jurídic, ja que tenim bastant clar que aquesta no canviarà amb els actuals responsables de l'Institut. No descartem mesures d'acció sindical per fer front al constant abús de la discrecionalitat a l'hora d'adjudicar les places vacants o de nous llocs de treball a l'Institut.