dimarts, 25 de maig del 2021

DIFERÈNCIA DE CÀRRECDIFERÈNCIA DE CÀRREC


A finals de gener, va córrer per casetes i centres de treball que la diferència de càrrec

de jardiner/a a encarregat/da no es pagaria fins que no es fes d'encarregat/da cinc

dies seguits. Aquesta directriu va ser difosa per la Direcció de Conservació a través

d'alguns RT. Finalment, i després de les nostres queixes al respecte, Recursos Humans

va treure un comunicat al correu corporatiu, on s'informava dels factors que s'havien

valorat a la RLT per decidir quina quantitat econòmica li corresponia al complement del

lloc de treball d'oficialia del verd i a on es comunicava que la diferència de càrrec de

jardiner/a a encarregat/da continuaria pagant-se com s'havia fet fins aquell moment.


Volem recordar a tot el personal, que LA DIFERÈNCIA DE CÀRREC S’HA DE

PAGAR. Així està acordat a l'Estatut dels Treballadors i a la RLT. I es realitza de

forma voluntària.


Ara, setmanes després de sortir el comunicat, encara trobem caps d'àrea informant

alguns jardiners/res i encarregats/des que la diferència de càrrec de jardiner a

encarregat no es pagarà quan el jardiner/a faci d'encarregat/da menys de dues hores.

Ja ens hem trobat algun cas en què l'encarregat/da, havent estat informat, erròniament i

deliberadament, pel cap d'àrea, no ha apuntat la prima a les treballadores/s per haver

fet de responsable poques hores.


Els jardiners/res i personal d'altres categories que us hàgiu trobat en aquesta

situació, poseu-vos en contacte amb el departament de personal per comunicar-los

el fet i els dies que no us han apuntat o pagat. És important que ho feu per escrit

perquè quedi constància del vostre problema. Poseu-vos amb contacte amb els

delegats/des de la secció per tal de poder solucionar el vostre cas i conèixer

l'abast d'aquesta situació.

dijous, 20 de maig del 2021

curs de preparació de l'Oposició d'Auxiliars de Jardineria


Es tanca el procés d'inscripció per que ja s'han cobert totes les places i la llista d'espera és molt extensa.


Us comuniquem que des de la secció de la CGT obrim convocatòria pel curs de preparació de l'Oposició d'Auxiliars de Jardineria. Les característiques del curs són les següents:

  • Curs presencial
  • Dimarts i dijous dels mesos de juny i setembre, en horari de 16:30 a 18:30h
  • Un total de 16 sessions pràctiques per la part teòrica
  • Per confirmar dates, a més de les 16 sessions teòriques: diverses sessions pràctiques i una jornada de preparació de la part psicotècnica
  • Lloc d'impartició: C/ Pare Laínez, 18
  • Preu: 30 euros per a afiliades a CGT, 50 euros per a no afiliades
  • Data inici: 1 de Juny.

Tenim aforament molt limitat. Les inscripcions es faran per rigorós ordre d'entrada de les peticions d'inscripcions. Tindran preferència absoluta les persones afiliades a la CGT, creant una llista d'espera per a aquelles que no obtinguin plaça en un primer moment, per si hi haguessin baixes.Degut al aforament tant limitat, el procès d'inscripció és tancarà dijous 20 a les 22H. 

La inscripció es fa per correu al mail: malesherbes.cgt@gmail.com
En els dies vinents, rebreu la confirmació sobre la vostra inscripció al curs.

dimarts, 18 de maig del 2021

OFERTA PÚBLICA 2021

 Al mes de desembre es van  aprovar les places de la taxa de reposició de l'any 2019. Aquestes places s'ajuntaran amb les de la taxa de reposició de l'any 2018. 


NOMBRE DE PLACES

                                                     OPO 2018           OPO 2019            TOTAL

Auxiliar del  Verd                             26                       26                      52

Operari del Verd                               8                         8                       16     

Auxiliar Administratiu                       3                                               3

Tècnic/a Mig                                     2                         3                        5

Tècnic/a Superior                              3                        1                         4

                                                                42                       38                      80


A les 52 places d'auxiliar jardiner (auxiliar del verd) que s'anaven a publicar, s'han d'afegir les 24 places d'auxiliar que pertanyen a la taxa de reposició de 2020. Això vol dir que l'oferta pública per a auxiliar de jardineria serà de 76 places.

La convocatòria encara no està publicada. . Podeu fer el seguiment de la  publicació de la convocatòria de les places al DOGC, al BOPB i a la seu electrónica de Barcelona.

Probablement, és publicarà a principis de Juny.

           FER CLICK 👉MATERIAL D'ESTUDI