dimecres, 5 d’agost del 2015

CONTRA EL DETERIOR DELS ESPAIS VERDS DE BARCELONA

El Comitè d’Empresa de Parcs i Jardins de Barcelona, I.M, denuncia públicament la situació de deterior intencionat en la que l’anterior govern de CiU va deixar els espais verds de la ciutat, i vol informar a la ciutadania que s’ha adreçat al nou equip de govern de Barcelona en Comú per posar-ho en el seu coneixement.

Davant la manca de resposta malgrat els intents i les reunions mantingudes, demanem als representants de Barcelona en Comú que estan al front de l’Institut que posin en marxa els compromisos que Barcelona en Comú va adquirir a Parcs i Jardins.


Data: 6 d’agost de 2015
Hora: 11:30 h.
Lloc: Glorieta l’Aribau Parc de la Ciutadella, accés C/ Pujades