dijous, 29 de desembre del 2022

 PUBLICACIÓ DE BASES D’ESTABILITZACIÓ DEL GRUP D’OFICIS

S’han publicat les bases d’oferta pública extraordinària d’estabilització de 79 places del grup d’oficis.

Com ja vam comunicar, i contemplen les bases publicades, els processos vinculats a la llei d'estabilització del personal interí es resolen per concurs de mèrits.

 

Us detallem alguna informació important:

 

Període d’inscripció: del 28 de desembre de 2022 al 25 de gener de 2023 (20 dies hàbils).


Principals requisits:
 

 

- Estar en possessió del títol acadèmic de la ESO, equivalent o superior.

- Disposar del nivell B1 de català.

- En el cas d’oficialia per al lloc de treball de xofer, cal també estar en possessió del carnet de conduir classe C i el CAP en vigor.


Més informació:
 podreu trobar tota la informació a la seu electrònica:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/convocatoria-del-grup-oficis-mitjancant-concurs-de-merits-proces-estabilitzacio-treball-temporal-llei-202021-a-parcs-i-jardins

 

Cal remarcar que de cara a la inscripció només es requereix la presentació de:


1.    Annex II: formulari d’inscripció.

2.    Annex III: formulari per la presentació de mèrits, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits. Els mèrits obtinguts a Parcs i Jardins es comprovaran d’ofici, a tals efectes s’aconsella especificar a A. Experiència Professional que es treballa a Parcs i Jardins de Barcelona (des de Selecció ja es miraran els períodes concrets), i en B. Cursos de formació especificar “Formació interna de Parcs i Jardins” (no s’ha d’adjuntar cap documentació per acreditar la formació interna, ni tampoc especificar el número d’hores).

3.    Còpia del DNI.

4.    Còpia de la titulació acadèmica.

5.    Certificat B1 de català o superior (si no es disposa es podrà fer la prova de nivell).


Aconsellem a totes les persones interines o rellevistes del grup d’oficis que treballen a Parcs, que es presentin a aquesta convocatòria.

 

 

dijous, 22 de desembre del 2022

QUÈ ESTEM PERDENT MENTRES ALTRES ES NEGUEN A NEGOCIAR? I QUÈ GUANYEN ELLS PEL FET QUE NO ES NEGOCIÏ?


QUÈ ESTEM PERDENT MENTRES ALTRES ES NEGUEN A NEGOCIAR?

I QUÈ GUANYEN ELLS PEL FET QUE NO ES NEGOCIÏ?


FES CLICK👉ELS VERITABLES MOTIUS 


En aquest escrit informatiu expliquem què deixa de guanyar la plantilla de Parcs i Jardins de Barcelona pel fet que el comitè es negui a negociar el conveni i el que guanyen ells a canvi de fer que la plantilla no surti al carrer i estigui calladeta, al no emprendre les negociacions. 

Hem cregut convenient, posar una mica de transparència i recordar les dades sobre les subvencions que reben de l'ajuntament i també quins "regalets" obtenen de la Gerència a canvi de la seva política immobilista i d'inacció davant els problemes que tenim a Parcs i Jardins.

dimarts, 20 de desembre del 2022

IMPRESCINDIBLES

 

Si me borrara el tiempo lo que yo canto 


José Antonio "Chicho" Sánchez Ferlosio (Madrid, 8 de abril de 1940-Madrid, 1 de julio de 2003) fue un cantautor español, autor de una gran cantidad de canciones que, muchas veces, no llegó a grabar él mismo aunque sí lo hicieron otros intérpretes, como Rolando AlarcónJoan BaezSoledad BravoVíctor JaraQuilapayún o Joaquín Sabina. Algunos de estos temas han pasado a formar parte de la tradición popular, como Gallo rojo, gallo negroLa hierba de los caminosLa Quinta Brigada o A la huelga.


Documental👉Chicho Sánchez Ferlosio

dimarts, 13 de desembre del 2022

 

Grup Tècnic. Procés estabilització treball temporal Llei 20/2021

Convocatòria: 2022
Places: 20
Termini de presentació: 2022-12-22


Període d’inscripció: del 3 al 22 de desembre de 2022.

Principals requisits:  

- Estar en possessió del títol acadèmic que es requereix a la descripció de cada un del concursos (Annex 1)

- Disposar del nivell C1 de català.

Més informació: podreu trobar tota la informació a la seu electrònica:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/grup-tecnic-proces-estabilitzacio-treball-temporal-llei-2021

Per últim, remarcar que de cara a la inscripció només es requereix la presentació de:

1.    Annex II: formulari de sol·licitud.

2.    Annex III: currículum de mèrits, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits. Els mèrits obtinguts a Parcs i Jardins, es comprovaran d’ofici.

3.    Còpia del DNI.

4.    Còpia de la titulació acadèmica.

5.    Certificat C1 de català o superior (si no es disposa es pot fer la prova de nivell).