dissabte, 13 de novembre del 2021

 Dijous 11 de novembre és va publicar l'oferta pública d'operari del verd a Parcs i Jardins de Barcelona.

El Termini d'inscripció finalitza el 1/12/21 

FES CLICK AINFORMACÍO AL RESPECTE


 

dimecres, 10 de novembre del 2021

 EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA RECONEIX LA FIXESA DE LA RELACIÓ LABORAL A UN FUNCIONARI INTERÍ EN ABÚS DE TEMPORALITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.FES CLICK A INFORMACIÓ AL RESPECTE

dimecres, 3 de novembre del 2021

RESUM COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 6 D’OCTUBRE

 RESUM COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

DEL 6 D’OCTUBRELloc de treball d’Operari/a de Jardineria: Creació del lloc, valoració del lloc. 


La proposta pel complement de lloc de treball de  l’empresa és molt a la baixa. 86 euros enfront dels 136 euros que cobra un auxiliar.

Tot i que han utilitzat el mateix sistema de valoració per aquest lloc de treball que per a la resta, tenint en compte que el resultat de la valoració dels factors d’operari del Verd és la mateixa o molt semblant a la d’Auxiliar, no s'entén que l'import sigui tan diferent.


L’explicació per part de l’empresa és totalment absurd: Com que ara no hi ha uns diners a repartir com quan es va fer la valoració. 


Tot i no està d’acord amb el sistema, la manera i el moment (sense les funcions definides) en que es va fer la valoració del llocs de treball de la RLT, entenem, que si la valoració és la mateixa i realitzaran les mateixes funcions, els Operaris del verd han de cobrar el mateix complement que els Auxiliars del Verd. 

 

El personal que tregui la plaça de peó i ja estigui a parcs, mantindrà la categoria que ja  té i no es veurà afectat, pero si entra personal nou, cobraran una quantitat que no els pertoca.


Hem demanat més informació al respecte. L’empresa ha d’arribar a un acord amb el Comitè sobre aquest tema.Bases de l’OPO d’Operari/a de Jardineria


Les vam debatre (el Comitè te paraula però no vot sobre aquest tema). La setmana passada s’han portat a Comissió de govern per a la seva aprovació.Avaluació de Comandaments de Conservació

Amb l’objectiu de millorar l’exercici del lideratge i la gestió del comandament de les persones que ocupen els llocs de treball de Responsables Territorials i d’Encarregats/des, l’Institut ha decidit fer una avaluació dirigida al col·lectius d’Encarregats/des i Responsables Territorials de la Direcció de Serveis de Conservació, concretament dels àmbits de Manteniment del Verd i d’Arbrat. De moment, no estan integrats els col·lectius de Serveis Auxiliars o Vigilància.

Les persones avaluadores són les que integren els equips de treball de Manteniment del Verd i Arbrat, així com els propis encarregats/des i Responsables Territorials. Pel moment, no s’incorpora l’avaluació de les persones Tècniques d’Àmbit, Tècniques del Verd, o Administratives.

La persona Encarregada és avaluada per:

o Les persones de l’equip de treball (del subgrup Auxiliar i Oficialia)

o La persona Responsable Territorial.

- La persona Responsable Territorial és avaluada per:

o Les persones de l’equip de treball (del subgrup Auxiliar i Oficialia)

o La persona Encarregada.

En aquest sentit, en aquesta primera avaluació, les úniques dades de segmentació són la brigada / equip de treball, i el subgrup al que pertany la persona avaluadora.

Tractament i anàlisi de les dades

Aquests informes s’adreçaran a la Direcció de Serveis de Conservació, per la validació i contextualització de les dades assolides, i a l’equip de Formació, per tal de dissenyar les actuacions en matèria de formació i desenvolupament.

També s’emetrà un informe a les persones avaluades, que seran coneixedores de l’avaluació obtinguda, de les seves fortaleses i àrees de millora, així com una comparació amb la resta de les persones avaluades del mateix col·lectiu de referència.

Usos de la informació

La informació obtinguda s’emprarà per dissenyar accions formatives i de desenvolupament professional a diferents nivells d’intervenció i metodologies. 

També poden ajudar a detectar situacions incipients de dificultats de gestió o conflictes, amb els seus plans d’intervenció corresponents. Aquesta informació no s’emprarà per establir cap acció de revisió salarial individual; ni sanció; ni mesura d’acomiadament.

Que opina la CGT

En relació amb els objectius generals del qüestionari, hem de dir que actualment s’està realitzant una avaluació de riscos psicosocials amb el mètode CoPsoQ PSQCAT, mètode amb estàndards de qualitat científica, el qual ja contempla els objectius assenyalats per la direcció. Per tot això, el més correcte seria acabar l’avaluació de riscos psicosocials abans de fer una avaluació paral·lela.

Pel que fa al qüestionari, no sabem qui ha realitzat el qüestionari ni qui ha dissenyat l’eina que es vol utilitzar, igual que no sabem quina formació i experiència en te en aquests temes.

S’ha donat coneixement del qüestionari al Comitè d’;empresa, però aquest no ha participat d’aquest procés. La consulta a la representació dels treballadors i treballadores s’hauria d’haver fet prèviament al disseny, per tant, no s’ajusta a dret.

El qüestionari no garanteix l’anonimat de les persones que la realitzen, aquest fet pot induir a futurs riscos psicosocials.

El qüestionari no ha estat realitzat per professionals especialitzats en el tema, i es basa en percepcions del personal i no en la realitat, en part perquè no estan clars els rols d’aquests comandaments de conservació. Hem de tenir en compte que la direcció sí que té les eines per tal de conèixer la realitat.

El diagnòstic o informe d’avaluació no el realitza cap expert o professional en la matèria.

L’enquesta A i B són pràcticament iguals, quan les funcions d’aquests dos llocs de treball són diferents.

-CONCLUSIONS. La Secció Sindical de la CGT a Parcs i Jardins, I.M., per tot l’anterior, S'OPOSA a la realització del qüestionari d'avaluació de comandament de persones proposta per la direcció de l'empresa.

Treballadors Barcelona Activa


Hem demanat una relació del treballadors de Barcelona Activa per tal de veure quin impacte té aquesta empresa en la conservació del espais verds i quines son les seves condicions de treball.Cursos Català


La Intersindical, a principis d'any, va fer una proposta a l’empresa perquè des del departament de formació, arribant a un acord amb  el consorci de normalització, s'impartissin cursos de formació de català en horari laboral. La resposta de l’empresa a dia d’avui no va més enllà de ho estem estudiant. Una resposta poc convincent per part del Director de Recursos Humans Daniel Carulla.Adscripció Coordinador formació Laberint i professor Laberint


Vam demanar explicacions sobre  aquests processos, ja que ens sembla que  la transparència i la bona comunicació tant dels resultats ( no es comuniquen resultats de la valoració de les proves, només l’ordre definitiu) com el desenvolupament d'aquests no és el correcte. 


Ja fa temps que des de la secció ens venim queixant d’aquests processos “sel.lectius”. Els motius son la falta de regulació i de redacció concreta i clara dels requisits i proves, la falta  de transparència i la manca d’informació. No hi ha observadors a les entrevistes i quan demanem els expedients administratius de tot el procés, ens els neguen. 


Un petit exemple clar de la falta de concreció i de posibles”tejemanejes” la podem trobar a l‘última publicació de l'empresa per a la cobertura del lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana de Comunicació Interna (n’hi ha més)


Es valorarà: Experiència prèvia en relació a les funcions del lloc de treball. A aquests efectes, es demana còpia del currículum vitae, en el benentès que es podrà demanar més documentació per a acreditar el que hi consta. Benentès? Es podrà? Curriculum vitae? 


Amb aquests redactats i l’excusa de que les adscripcions provisionals no estan regulades (regulació a la que s’hi neguen), vesteixen d’igualtat d’oportunitats uns processos poc transparents, sense concrecions clares o específiques i amb ambigüitats  que deixen oberta la porta a decidir sobre aspectes importants d’un procés selectiu d’una manera bastant lliure. Hi ha hagut processos en els que no es deixava clar quina seria la manera de valorar l’experiència professional (documental, pràctica…). 


Interins 


A la Comissió de Seguiment de finals de juliol, es va comunicar que al setembre es produiria una reunió amb la Gerència de Recursos Humans de l'Ajuntament per veure com ens afecta o quines solucions es troben per afrontar la llei de reducció de la temporalitat.


Estan esperant a que s’aprovi la llei. Fins llavors no tenen posicionament.Borses oficialia: Hi ha vuit brigades de manteniment sense jardiner. 


Aquest és un dels punts que va proposar la secció. Al mes de setembre van començar a moure la borsa d’oficialia de manteniment i  de poda.


A la de manteniment encara falten 8 brigades sense oficial i l’empresa no té intenció de complir el seu compromís d’un jardiner per brigada. Han mogut la borsa fins a on els ha donat la gana. Totes dues borses estan penjades al blog.


Aprofitem per recordar que tot el personal que va passar el procés hauria d’estar exercint de jardiner i que l’Institut  s'hauria de posar a treballar en el lliscament a oficial, passant unes proves, amb el personal que complís amb els requisits.Contratas


Demanem la presència de Toni Navarro a la Comissió de Seguiment perquè expliqui que passa amb la contracta de reparacions dels sistemes de reg. Actualment els temps d’espera per reparacions dels sistemes de reg és molt elevat i hi ha retards només justificats per la infra dimensió de la contracta amb molt pocs medis per dur a terme les feines encomanades.  

Aquesta persona porta el seguiment de les contratas i no va està present a la comissió.