divendres, 14 de gener de 2022

INTENT DE COP D’ESTAT AL COMITÈ D’EMPRESA DE PARCS I JARDINS ES DEMANA LA DIMISSIÓ DEL SECRETARI EN BASE A MENTIDES

 Dimecres al vespre, UGT va demanar passar la plenària d'avui on juntament amb altres seccions volien demanar la dimissió del Secretari del Comitè i delegat de la CGT amb l'únic fonament que la repressió sindical, al dia 21 de gener. Igualment, volien mantenir la reunió d'avui en format de permanent, sense cap ordre del dia. Finalment, a proposta de la CGT i Intersindical, la permanent ha sigut anul.lada. Anirem informant.


No hem de permetre la seva política de repressió i de por!!

CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA EXTERNA DE TREBALL DE FINS A 10 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR (BRANCA COMUNICACIÓ)

CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA EXTERNA DE TREBALL DE FINS A 10 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR (BRANCA COMUNICACIÓ) 
 
El dimecres passat, 5 de gener de 2022, es van publicar al DOGC les bases per a la constitució d'una borsa externa de treball de fins a 10 places de Tècnic/a Superior (Branca Comunicació). 

 Us detallem alguna informació important: Període d’inscripció: del 6 de gener al 25 de gener de 2022. 

 Forma d’inscripció: Cal omplir el formulari de sol·licitud i, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits, presentar-la al registre d'Ecologia Urbana (av. Diagonal 230, 2a planta, horari de 8:30 a 14:00 hores), o mitjançant via telemàtica pels canals habilitats i que consten en les bases i a les oficines d'atenció al ciutadà.

 Principals requisits:

- Grau o Llicenciatura en Periodisme, Comunicació Audiovisual o equivalent. 

- 2 anys d’experiència en el sector. 
 
- Nivell C1 de Català. 

 Proves: La present convocatòria consistirà d'un test aptitudinal, una prova teòric-pràctic sobre les funcions del lloc de treball, i una entrevista competencial que inclourà un test de personalitat. En cas de no acreditar el nivell de català (C1), s'haurà de realitzar una prova de nivell, així com en el relatiu al nivell de llengua castellana per persones que no tinguin la nacionalitat espanyola. 

 Més informació a la seu electrònica: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/convocatoria/borsa-de-treball-de-tecnica-superior-branca-comunicacio