dimarts, 31 de març del 2009

Los gestores de Iniciativa (IC-VERDS-EUA) desalojan ilegalmente los locales del Comité de Empresa de Parcs i Jardins


Ayer día 30 de marzo la dirección del Institut Municipal de Parcs i Jardins (Presidido por la política de IC-Verds Imma Mayol) actuando a hurtadillas y con alevosía desalojaron los locales del Comité de Empresa en el Centro de Mantenimiento de Canyelles.

Ante estos graves hechos que atentan contra la libertad sindical, se ha convocado un Comité de Empresa Extraordinario para mañana miércoles 1 de abril y se ha presentado denuncia a los Mossos de Esquadra


Relato de los hechos acontecidos:

Que la mañana del día 31 de marzo de 2009 nos hemos encontrado con los locales destinados al Comité de Empresa, de los cuales tenemos cesión de uso, tapiados y sin posible acceso a la documentación, herramientas informáticas, fax, archivos, teléfono y a los útiles necesarios para el desarrollo de la actividad sindical, por lo cual se está incurriendo en la vulneración del derecho a la libertad sindical.

Que habiéndonos avisado de la necesidad de cambiar de locales no se nos ha avisado en ningún momento de que se iba a llevar a cabo el desalojo de estos locales en la fecha en la que lo realizan, ni se nos había facilitado una alternativa de locales que cumpliera con los requisitos mínimos de uso.

Que se ha manipulado todo tipo de información y documentación propiedad de este Comité sin la presencia del presidente o del secretario del Comité, ni de ningún miembro del mismo, no habiendo comunicación previa de la intención de llevar a cabo el desalojo. En muchos casos la documentación manipulada es de carácter personal y privada con lo cual es de carácter confidencial. Asimismo se ha manipulado todo el archivo y documentación de los Delegados de Prevención que también estaban ubicados en los mismos locales y cuya documentación es confidencial a todos los efectos.

Consecuencia de este acto es la coartación del derecho fundamental a la libertad sindical en cuanto a la imposibilidad de desarrollar la normal actividad de este Comité ni de sus Secciones Sindicales no habiendo facilitado las condiciones mínimas para la actividad mencionada. No se ha instalado un teléfono, no se ha instalado el material informático, no se ha instalado un fax, no hay línea de internet.

Que el material que se encontraba en los locales del Comité parece haberse amontonado en un local de cualquier manera a modo de guardamuebles obstaculizando los accesos a los locales propios de tres secciones sindicales.

Por todo ello os solicitamos que envies email de repulsa con el siguiente texto:


"Condenamos el grave atentado a la libertad sindical y la actuación autoritaria e ilegal de los responsables de Parcs i Jardins"


A:

iniciativa@iniciativa.cat

euia@euia.cat

imayol@bcn.cat


Los Servicios Públicos y el futuro incierto. "Lo público es ineficaz, por favor privatízame"Del modelo de crecimiento "español", a la realidad del capitalismo en "crisis". Lo privado: su eficacia y su satisfacción de…. beneficios privados. Dos lógicas: la privada y la pública.

Leer boletín

dilluns, 30 de març del 2009

I ARA, QUÈ ?

Desprès de l'èxit de les assemblees i concentracions simultànies del dia 13 de març, des de la CGT creiem necessari fer un balanç de la situació en la qual ens trobem per veure per on hem de continuar. Les qüestions a considerar són: punt en que es troba la negociació del conveni, posicions dels sindicats representats a l'Ajuntament, potencial de mobilització del conjunt dels treballadors municipals i entorn polític i ciutadà i per últim les nostres propostes.

Punt en que es troba la negociació del conveni

En primer lloc creiem que es pot dir que realment les negociacions estan trencades, no només formalment sinó també de forma fàctica, CC.OO. i UGT així ens ho han assegurat de forma reiterada fins i tot reconeixent que abans de la darrera reunió de la Mesa General havien estat “mantenint converses” amb l'Ajuntament al marge dels altres sindicats.

Aquest trencament de les negociacions ens temem que l'Ajuntament el pot estar valorant com un avantatge per a la seva posició negociadora, tot considerant que el clima polític i mediàtic general el pot recolzar de cara fins i tot a endurir la seva oferta retirant de la taula o retallant les magres ofertes d'increments econòmics.

Ens preocupa molt que en aquest context els dos sindicats majoritaris (i de fet també els altres, tret de la CGT) es repleguin únicament en la defensa dels augments retributius, oblidant la resta de les reivindicacions, i es vegin empesos a signar “el que sigui” tant aviat com l'Ajuntament els torni a cridar per temor a que la següent oferta sigui encara pitjor que l'actual.

Des de la CGT creiem que ara més que mai convé insistir en els grans temes oblidats en aquesta negociació:

  • Les 35 hores setmanals (o si més no una primera reducció del còmput anual d'hores)

  • La relació de llocs de treball entesa com una eina per posar fre a l'arbitrarietat en la gestió de recursos humans i corregir greuges comparatius

  • L'obertura de processos de funcionarització per a tots els laborals, sense exclusions

  • L'impuls de la promoció interna

  • La publicació d'una Oferta Pública d'Ocupació que garanteixi la continuïtat de la plantilla municipal que aquesta ciutat necessita per a la prestació directa dels serveis públics municipals, tallant de socarrell la precarització dels llocs de treball dels treballadors i treballadores del servei públic en forma d'abús de la figura de l'interinatge i de la contractació indirecta de personal a través d'empreses privades

  • L'abandó de l'aventura gerencialista de la multiplicació d'Organismes Autònoms, Fundacions, Consorcis i Empreses que no persegueixen altra cosa que multiplicar càrrecs directius, dividir la plantilla i enfosquir la gestió del pressupost municipal

Precisament en aquests moments de crisi són aquestes reivindicacions, i no només les salarials, les que han de passar a primer pla des d'una posició d'honestedat, transparència i responsabilitat social.

Posicions dels sindicats representats a l'Ajuntament

De les converses que mantenim amb la resta de sindicats no es desprèn una autèntica discrepància en les qüestions de fons, encara que òbviament les prioritats no són ben bé les mateixes. Celebrem que tots els sindicats hagin manifestat la voluntat de no caure en la trampa (propiciada per l'estratègia de l'Ajuntament) de dividir la plantilla entre uniformats i no uniformats, encara que la voluntat manifestada no sempre s'acaba de reflectir en els fets. I celebrem també la unanimitat a l'hora de considerar que cal continuar mobilitzant a la plantilla, però aquí és evident per a tothom que aquesta unanimitat no s'està traduint en una acció comuna.

ASI, AI i SAPOL, en resposta al menysteniment continuat del que han estat víctimes per part especialment de CC.OO. i més recentment també per part d'UGT, van aprofitar la darrera assemblea general per atacar als dos sindicats majoritaris fins al punt de demanar la dimissió dels seus representants i la convocatòria de noves eleccions sindicals. En vista d'aquest atac, CC.OO. i UGT van decidir desistir definitivament de provar de fer accions unitàries i continuar la campanya reivindicativa del conveni i en contra de les arbitrarietats que acompanyen al projecte Barcelona 2.0 actuant exclusivament com a sindicats. S'ha de dir que ens van convidar com a CGT a participar en aquesta aliança i que nosaltres vàrem declinar.

Creiem que és increïblement inoportú entrar en aquesta dinàmica. Els sindicats minoritaris han de respectar l'autonomia d'acció dels altres i deixar per a les discussions en el si dels òrgans unitaris o en el debat previ a les properes eleccions sindicals les seves consideracions sobre si tal o qual sindicat abusa o no de la posició que les lleis i la més gran representació obtinguda a les urnes els hi ha atorgat, i no han de concentrar els seus esforços en soscavar la confiança i la capacitat de convocatòria de tots plegats desviant el debat de les assemblees cap a estretes consideracions de política sindical. Els sindicats majoritaris han de recordar la seva més gran responsabilitat en el procés reivindicatiu en el que estem ficats i ser més generosos obrint-se a la participació de tothom en aquesta lluita, i si després d'obrir-se algú es queda voluntàriament fora, doncs ja ho explicaran en el seu moment.

Hem de tornar a coordinar-nos amb les reunions de portaveus de Junta i Comitè i hem de tornar a convocar als treballadors i treballadores municipals de forma unitària, encara que després cadascú faci els seus anàlisis i manifesti els seus propis matisos.

Potencial de mobilització del conjunt dels treballadors municipals i entorn polític i ciutadà

La mobilització del passat dia 13 de març va demostrar que realment els treballadors i treballadores municipals desitgen expressar el seu rebuig a la manca de diàleg de l'Ajuntament tant pel que fa al conveni com pel que fa als elements més agressius contra els interessos dels treballadors del projecte Barcelona 2.0

Com ja s'ha dit, és una llàstima que la convocatòria només sortís dels dos sindicats majoritaris, en realitat responia a una petició de la darrera assemblea de treballadors i treballadores municipals i tots els sindicats ens hauríem mostrat d'acord si haguéssim tingut oportunitat de fer-ho en una sessió dels òrgans unitaris de representació. De fet la CGT vàrem donar suport a la convocatòria un cop feta pública i ens consta que si més no en alguns llocs els altres sindicats també hi van donar suport. També és una llàstima que a la convocatòria s'exclogués al personal uniformat i als docents, com si la seva guerra fos tota una altra (això és el que vol l'Ajuntament, la nostra divisió).

Des del punt de vista de l'entorn polític i ciutadà, no són pocs els que es fan ressò de la brutal campanya mediàtica que carrega dia rere dia contra la suposada situació de privilegi en la que vivim els funcionaris comparada, per exemple, amb la dels jornalers recol·lectors de fruita de Burkina-Fasso. Aquesta campanya no vol altra cosa que donar arguments a les posicions més dures de la patronal, que en el cas de l'Administració volen (també) reduccions de plantilla, congelació o fins i tot reducció de sous, privatització dels serveis públics, etc.

No ens hem d'avergonyir de les nostres reivindicacions. Ni el sou dels treballadors i treballadores en general ni el sou dels funcionaris en particular són els causants de la crisi, sinó que les causes les hem de buscar en la irresponsable voracitat i la manca d'escrúpols dels companys d'estudis dels nostres gerents, que són els que estan al capdavant de les empreses industrials i financeres al nostre país. Per fer estalvis, els nostres regidors tenen molt de marge fent fora a tants directius com tenim que no saben fer res més que impulsar privatitzacions i donar-li voltes a com desfer-se dels treballadors i treballadores municipals que si que saben com es presten els serveis públics.

El que estem demanant és una gestió responsable en un doble sentit, de cara a la qualitat del servei que es presta als ciutadans, qualitat que només es pot garantir des de llocs de treball estables i dignes, i també de cara a respondre correctament a la crisi. El servei públic municipal a Barcelona el presta de forma directa o indirecta una plantilla que segurament supera els 30.000 treballadors i treballadores, algú pot creure realment que una política laboral agressiva contra aquesta plantilla ha d'afavorir la recuperació econòmica de la ciutat davant la crisi?

Les nostres propostes

L'Ajuntament segurament creu que el temps corre a favor de les seves posicions més dures, li hem de demostrar que s'equivoca.

La unitat dels treballadors i treballadores municipals s'ha d'imposar a la divisió d'una mal entesa política sindical o al corporativisme, cal tornar a treballar des dels òrgans unitaris.

NO HEM D'ESPERAR MÉS, CAL CONVOCAR UNA NOVA ASSEMBLEA GENERAL I CAL QUE TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES MUNICIPALS ENS DESPERTEM I ENS DECIDIM A PARTICIPAR EN UNA AUTÈNTICA MOBILITZACIÓ.

CAL COMENÇAR A PARLAR D'ACCIONS MÉS CONTUNDENTS, SENSE POR I SENSE COMPLEXOS: ENS HI JUGUEM MOLT !

Secció Sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona

diumenge, 29 de març del 2009

Ni Hereu ni la Mayol apareixen per la Festa de la Primavera


Uns seixanta treballadors/es de Parcs i Jardins ens hem concentrat avui, a partir de las 10 hores, davant de la Cascada del Parc de la Ciutadella esperant la arribada de l'alcalde Hereu i a la Presidenta de l'Institut Imma Mayol. Desprès de tres hores manifestant-nos per el Parc a cop de cassolada ens ha informat que els responsable municipals havien suspès la seva presència en l'acte a causa de la pluja i de la presència dels jardiners/es de Barcelona que els estaven esperant per a demanar-los explicacions sobre els incompliments de conveni i sobre les contractacions a dit

EL DIUMENGE TOTS/ES A LES 10 HORES AL PARC DE LA CIUDADELLA!!!


Avui diumenge 29 de març a les 10 hores tots i totes quedem en (la cascada) del Parc de la Ciutadella para participar en la Festa de la Primavera, que es realitza i on recordarem a l'alcalde Hereu i a la Presidenta de l'Institut Imma Mayol els continus incompliments dels drets laborals dels treballadors/es de Parcs i Jardins

dissabte, 28 de març del 2009

Que la crisi la paguin els rics


Milers de treballadors/es són acomiadats setmanalment als Països Catalans i a la resta de l’Estat per una crisi que han provocat “els rics” (Bancs,especuladors, i multinacionals) .

Aquests veritables “prínceps de capital” han fet el que han volgut amb lleis financeres usuràries (et poden treure de casa i et quedes amb el deute) i lleis precaritzadores del treball i del medi ambient, amb el beneplàcit dels governs de les administracions de dretes i “d’esquerres”.

Els mateixos governs que ara els salven de la fallida , els hi paguen els acomiadaments, els hi accepten les EROS, o impulsen reestructuracions privatitzadores i recentralitzadores com el Barcelona 2.0.

Les i els treballadores/ors municipals no estem al marge, ens està afectant la manera en que es resolt la crisi des de fa molt de temps : precarietat municipal a dojo , manca RLT, arbitrarietats, desmantellament dels serveis públics municipals, congelacions salarials .

Us fem una crida a mobilitzar-se contra les no-solucions dominants a la crisi. Hi ha alternatives: que la paguin els que l’han provocat, que no financin a les constructores i els transports més insostenibles, que dediquin els diners PÚBLICS a crear MÉS SERVEIS PÜBLICS amb llocs de treball sense precarietat : SERVEIS MÈDICS, SERVEIS URBANS , SERVEIS i EQUIPAMENTS CULTURALS , SERVEIS SOCIALS, A TOTS ELS BARRIS, que condonin els deutes hipotecaris per habitatge propi i castiguin l’especulació immobiliària. Mesures que donen solució immediata i directa als llocs de treball i aporten riquesa i benestar al país sense contaminar més ni especular més.

Participeu a la manifestació de Barcelona del
28 de març a les 17′30 a la Pl Urquinaona

divendres, 27 de març del 2009

Asamblea y protesta ante el pleno municipal

Hoy viernes día 27 de marzo hemos realizado una Asamblea de trabajadores y trabajadoras de Parcs i Jardins, con un orden del día en el cual destacan los temas de los continuos incumplimientos de convenio por parte de Parcs i Jardins y la reivindicación que todas las personas que han obtenido plaza en la OPO 2008 se incorporen de inmediato a sus puestos de trabajo
En el tema de contratación se hizo referencia no solo a las nuevas incorporaciones, si no a la cantidad ingente de contratos “a dedo” que se están realizando sobre todo en categorías de alto nivel, contrataciones acerca de las cuales el Comité no ha recibido ningún tipo de información respecto a los sistemas de selección empleados, etc... Recordando que cualquier puesto de trabajo en una entidad pública debe pasar obligatoriamente por un proceso de oposición. Además se denuncio las externalizaciones del servicio que son cada vez más, siendo la última la externalización de los trabajos adjudicados a brigadas de oficios, acerca de las cuales se rumorea que van a desaparecer.
Además, se habló de la necesidad de exigir la normalización de los sistemas retributivos: la empresa está dedicándose al “divide y vencerás” a través de la imposición de medidas unilaterales. De los miserables recortes que están realizando en los pluses de penosidad y peligrosidad entre los trabajadores/as de brigadas, mientras se premia a directivos y jefes con bufandas (variables que pagan sin criterios objetivos y sin ninguna transparencia) que el mes de febrero ha represento para alguno de ellos premios de más de 5000€.
Por otro lado, se acordó movilizarnos para presionar por la resolución en positivo de todo lo arriba descrito, que ha comenzando hoy acudiendo la plantilla a la plaza Sant Jaume donde se celebraba el Pleno Municipal. Los jardineros/as en la plaza Sant Jaume hemos realizado un acto de protesta que ha consistido en una concentración y en la realización de un almuerzo y una buñolada.
Asimismo nos hemos autoconvocados para el domingo 29 de marzo a las 10 horas en (la cascada) del Parc de la Ciudadella para participar en la Fiesta de la Primavera, que se realiza en el Parc de la Ciudadella y donde recordaremos al alcalde Hereu y a la Presidenta del Institut Imma Mayol los continuos incumplimientos de los derechos laborales de los trabajadores/as de Parcs i Jardins

¡¡¡ EL DOMINGO TODOS/AS A LAS 10 HORAS AL PARC DE LA CIUDADELLA!!!
.

Jardiners/es de Barcelona

dijous, 26 de març del 2009

La dirección del Institut esta dispuesta a reconocer el deslizamiento de nivel del personal eventual


Se suspende el juicio por el reconocimiento del deslizamiento de nivel del personal eventual


Hoy día 26 de marzo, se tenía que celebrar el juicio por el reconocimiento de la antigüedad del personal contratado eventual. Tras la modificación del articulo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores llevada a cabo por la Ley 12/2001 los trabajadores con contrato temporal y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contrato de duración indefinida..

Este hecho ha sido confirmado por diferentes sentencias del Tribunal Supremo, ante recursos de casación presentados contra este hecho, donde han reconocido el derecho de los trabajadores que en empresas donde el Convenio Colectivo ha previsto la promoción por experiencia (el caso de Parcs i Jardins ) a que sean computados a efectos de dicha promoción todos los periodos en los que han estado contratados mediante contrato de trabajo temporal con independencia del lapso de tiempo que haya existido entre contrato y contrato.

Ante esta jurisprudencia y la imposibilidad por parte de la dirección del Institut de ganar el conflicto la dirección a través de su gabinete jurídico, nos ha solicitado un aplazamiento juicio para que se negocie el reconocimiento de este derecho.

Este hecho representará para muchos compañeros/as un deslizamiento de categoría con su incremento retributivo correspondienteFULL INFORMATIU ASSEMBLEA 27 DE MARÇ

Manifestació 26M


Estimats companys i companyes:

Ens han arribat veus de diferents col.lectius que dubten en assistir a la manifestació de demà dijous 26 de març a les 20:00 a la plaça universitat perquè creuen que és una manifestació contra la policia i que pot haver-hi individus que vagin a provocar conflicte.
Ens agradaria remarcar que:
. Aquesta manifestació reclama una paral.lització de l'EEES i l'obertura d'un debat obert sobre el futur de la universitat pública i recrimina la represió que rep el moviment estudiantil i, en aquest sentit, fa un crit al dret que tenim d'expressar-nos lliurement cosa la cual no es pot demanar a cops de bastó.
. En vistes del que va succeir el passat 18M, els i les organitzadores han decidit que no es permetrà l'ús d'objectes contundents i que s'intentarà que ningú vagi encaputxat. És per això que s'ha estipulat una comissió de seguretat que vetllarà perquè es respectin aquestes premisses. Seguint aquesta linia es fa un crit a que els assistents portin llibres i flors ja que són aquestes les nostres armes i així ho volem demostrar.

Aprofitem per convidar a tothom que vegi a algú que distorssiona o que pretengui executar actes violents a que li faci un toc d'atenció: tots cuidarem que la manifestació sigui pacífica.
Recordem que en acabar acamparem tots junts a plaça universitat fins dissabte a les 17:00 i la plaça esdevindrà un centre de reflexió i formació.

Gràcies pel suport i fins demà a les 20:00 a plaça universitat

100 anys de l'assassinat d'estat de Francesc Ferrer i Guàrdia


XERRADES i EXPOSICIONS

Als locals de la CGT de BCN Via Laietana núm. 18, 9a planta.

Del 18 de març al 18 de juny

Exposició:
Els fets de l’any 1909
(La revolta del «Barranco del lobo» i Francesc Ferrer i Guàrdia)

Del 3 de setembre al 14 d’octubre

Exposició:
Francesc Ferrer i Guàrdia

Xerrades:

Dia 26 de març a les 18h.

Conferència debat:
La guerra d’Àfrica. «La revolta de les mines de Beni-Fru-Ifrur».
Amb els ponents:
Dr.Francesc Espinet Catedràtic d’Història Contemporània de la UAB
Manel Aisa, Membre de l’Ateneu Enciclopèdic
Alberto Bru, Historiador i Membre de l’Ateneu Enciclopèdic
Farà la presentació de les jornades i moderarà l’acte:
Jacinto Ceacero Cubillo, Secretari General de la Confederació General del Treball

Llegir calendari de xerrades

dimecres, 25 de març del 2009

Que la crisi la paguin els rics
Milers de treballadors/es són acomiadats setmanalment als Països Catalans i a la resta de l'Estat per una crisi que han provocat "els rics" (Bancs,especuladors, i multinacionals) .

Aquests veritables "prínceps de capital" han fet el que han volgut amb lleis financeres usuràries (et poden treure de casa i et quedes amb el deute) i lleis precaritzadores del treball i del medi ambient, amb el beneplàcit dels governs de les administracions de dretes i "d'esquerres".

Els mateixos governs que ara els salven de la fallida , els hi paguen els acomiadaments, els hi accepten les EROS, o impulsen reestructuracions privatitzadores i recentralitzadores com el Barcelona 2.0.

Les i els treballadores/ors municipals no estem al marge, ens està afectant la manera en que es resolt la crisi des de fa molt de temps : precarietat municipal a dojo , manca RLT, arbitrarietats, desmantellament dels serveis públics municipals, congelacions salarials .

Us fem una crida a mobilitzar-se contra les no-solucions dominants a la crisi. Hi ha alternatives: que la paguin els que l'han provocat, que no financin a les constructores i els transports més insostenibles, que dediquin els diners PÚBLICS a crear MÉS SERVEIS PÜBLICS amb llocs de treball sense precarietat : SERVEIS MÈDICS, SERVEIS URBANS , SERVEIS i EQUIPAMENTS CULTURALS , SERVEIS SOCIALS, A TOTS ELS BARRIS, que condonin els deutes hipotecaris per habitatge propi i castiguin l'especulació immobiliària. Mesures que donen solució immediata i directa als llocs de treball i aporten riquesa i benestar al país sense contaminar més ni especular més.

Participeu a la manifestació de Barcelona del
28 de març a les 17'30 a la Pl Urquinaona

VISITA DEL INSPECTOR DE TRABAJO A PARCS I JARDINS

El día 24 de febrero de 2008 fuimos citados por el Inspector de Trabajo sr. Sanabre para tratar diferentes denuncias presentadas en estas últimas fechas. 2 de dichas denuncias fueron presentadas por el Comité y el resto por la sección sindical de CGT, excepto 2 individuales.

Se hicieron dos previas al comienzo de la reunión, una por la penosidad de las cubas y otra sobre los WC de Zona Franca y otros. Sobre el primer tema se informó al Inspector de que la empresa no había facilitado ningún dato al Comité, y sobre el segundo que se estaba en conversaciones con el Consorcio para buscar una salida, que de momento habían hablado con un “mindundi”, una persona sin poder de decisión, y se les insiste en que hablen con alguien con capacidad de decisión.

La primera denuncia que se trató fue la relativa a los “trabajadores de colaboración social” a lo cual la dirección informó de 81 personas habían estado trabajando en el ámbito de Parcs i Jardins y reconocieron que no se había informado de tales hechos al Comité. Dijeron que lo comunicarían en breve, pero un mes después todavía no se tiene la información.

La segunda denuncia era sobre falta de información en lo referente a horas extras y prolongaciones de jornada, que desde septiembre de 2007 no han facilitado informes de horas extras de manera mensual tal y como se venía facilitando, tampoco se ha informado al Comité desde el año 2005 de las prolongaciones de jornada efectuadas. A todo esto dijeron que se facilitaría la información, pero no hemos visto nada un mes después.

La tercera denuncia iba sobre el impago de prima de peligrosidad por los trabajos con motosierra del personal de brigada. Tras el vendaval de enero apareció un e-mail interno que decía que no se pagasen variables derivadas de los trabajos de aquella semana. La dirección reconoció la situación y dijeron que se abonarían las cantidades en el mes de marzo, ¡¡¡comprobad que las cantidades que os pagan son las correctas!!!

La cuarta denuncia a tratar fue sobre la falta de información respecto a las contrataciones que se venían realizando, la dirección dijo que esa información si se había entregado, pero no fueron capaces de encontrar los recibís de dichas informaciones, veremos como lo resuelve el Inspector.

La quinta denuncia era sobre la entrada de la totalidad del personal que ha aprobado la OPO 2008, la dirección se comprometió a informar antes de un mes pero pasado este tiempo no hay una fecha concreta para la incorporación de todo el personal afectado. Sobre la obligatoriedad del plazo de un mes para la incorporación de los aprobados dijeron no estar afectados por esa norma.

La sexta denuncia venía por la concentración que hizo el Comité ante las oficinas de Recursos Humanos y en la cual se nos impidió el acceso a las oficinas con trazos violentos enfrentándose Oriol Salvat y Alfred Medina ejerciendo de guardias de seguridad ante la puerta de las oficinas. Sobre este hecho el Inspector no se pronunció y restamos a la espera de su resolución.

Todos los temas anteriores quedan pendientes de resoluciones que en mayor o menor medida son decisivas para el devenir de las relaciones laborales entre la dirección y los trabajadores y siguen evidenciando muchos problemas fácilmente resolubles que se empeñan en enquistar y en eternizar los temas despreciando las reclamaciones legítimas de los empleados de este Instituto

dilluns, 23 de març del 2009

Comitè de Seguretat i Salut

El passat 12 de març varem assistir a una reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Es va presentar la avaluació de riscos psicosocials ISTAS21-CoPsoQ per la seva possible implantació en la nostra empresa.

La presentació la executava la Sra. Teresa Riera, membre de HIGIA i ISTAS.

Aquesta avaluació de riscos psicosocials pretèn detectar possibles problemes socials entre el conjunt dels grups de treball. Consisteix en un qüestionari anònim que inclou unes preguntes que s’han de respondre totes i en ordre. L’estudi no permet fer-ho en un grup reduït de gent ja que necessita un mínim de 12 persones per que sigui fiable, però es procuraria incloure varis grups de personal o brigades per la seva bona execució. Un cop avaluades les respostes detecta els punt d’inflexió que poden o podrien donar problemes socials als treballadors-res i és llavors quan s’han de solucionar per evitar trasbalsos a qualsevol treballador-a.

Seguidament van aprofitar per signar les Actes que estaven pendents de firmar i també van firmar la Planificació Preventiva del 2009 que és allò que tenen que anar assolint al llarg de l’any 2009 com pot ser en formació, manuals, procediments i protocols, l’evacuació de riscos, la gestió d’equips de protecció individual, en seguretat, en higiene industrial, en ergonomia i psicosociologia, vigilància de la salut i coordinació d’activitats empresarialsdissabte, 21 de març del 2009

Movilizaciones de la CGT contra la crisis: "Hacia una Huelga General"


MOVILIZACIONES DE LA CGT CONTRA LA CRISIS: “HACIA UNA HUELGA GENERAL”

1. LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACION Y EL COMPROMISO.

El trabajo de acción sindical y social para llevar a cabo el calendario de movilizaciones aprobado, y que se hará bajo la perspectiva de que “Hace falta ya una Huelga General”, precisa de la participación de toda la afiliación de la CGT, de todos sus delegados y delegadas, secciones sindicales, sindicatos, federaciones, confederaciones, secretariados, comités, del trabajo cooperativo, conjunto, comprometido, coordinado de todos y de todas.

CGT está en la calle y asume su responsabilidad para ser la organización sindical y social referente de la clase trabajadora, asume su compromiso de lucha junto con los movimientos sociales, movimientos y luchas populares, estudiantil, movimiento feminista, redes de inmigración, juventud, personas desempleadas, despojadas, explotadas… la organización capaz de trabajar a favor de la rebeldía, la subversión, la lucha, la movilización social contra la explotación que el sistema capitalista genera a diario. CGT está luchando en la calle mostrándose como una organización con capacidad de respuesta y de encuentro con la sociedad que lucha.

2. AUTONOMÍA DE LOS ENTES CONFEDERALES

Este calendario de movilizaciones asumido por toda la CGT, se adaptará a las circunstancias concretas de cada sindicato, Federación, Territorial, debiendo dirigirnos y abrirnos a todas las organizaciones sociales y sindicales que compartan la lucha contra el sistema capitalista para buscar apoyos y complicidades en ese proceso de movilización y transformación social.

3. CAMPAÑAS CONFEDERALES

Se editará, de forma inminente, una nueva campaña masiva (cartel, pegatina, octavilla) “Hacia la huelga general” y la campaña de “1º de Mayo” en las que se presenten a la sociedad, de forma didáctica, las propuestas y reivindicaciones básicas que CGT plantea contra la crisis.

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES:

MANIFESTACIÓN ESTATAL: 18 DE ABRIL EN ZARAGOZA

Esta manifestación convocada por la Federación del Metal es asumida por toda la CGT y apoyada como Manifestación contra la crisis, en defensa del empleo, por lo que hacemos un llamamiento a la participación.

1º DE MAYO.

Potenciar la participación en el 1º de Mayo como jornada de agitación contra la crisis.

SEMANA DE LUCHA DEL 11 AL 16 DE MAYO

Desarrollar cuantas acciones sindicales y sociales seamos capaces en todos y cada uno de los lugares en los que exista CGT: manifestaciones, concentraciones, marchas, asambleas, reparto octavilla, lectura manifiestos, mítines, actos públicos, cadenas humanas, ocupaciones, ruedas prensa, encierros… cualquier acción de agitación contra la crisis.

Para esta semana de lucha se buscarán todos los apoyos de los movimientos sociales, sindicales, vecinales, estudiantiles, etc.

ACTO SINDICAL EN MÁLAGA

En el contexto del Congreso Confederal (4 al 7 de junio), tendrá lugar un acto sindical (manifestación, encierro, ocupación, concentración…) en apoyo de las luchas sindicales y sociales de Málaga.

CAMPAÑA CONTRA LA UNIÓN EUROPEA.

- En los meses de Abril, Mayo y Junio, se intensificará y renovará la campaña “LA UE ¿PA QUÉ, PA QUIÉN?, organizada conjuntamente con Ecologistas en Acción y Baladre, aprovechando que en junio son las elecciones al parlamento europeo y la UE representa la Europa capitalista, neoliberal, militarista, antidemocrática, antisocial, xenófoba…

- Movilización Internacional contra las políticas de la UE. CGT participará en una previsible Concentración en Bruselas (Abril).

HACIA UNA HUELGA GENERAL

El calendario de acciones y movilizaciones acordadas se hacen bajo la perspectiva de una futura y deseada convocatoria de Huelga General en el próximo otoño, tras su previsible aprobación en el próximo Congreso Confederal.

Salud, libertad y lucha.

Por el Comité Confederal Jacinto Ceacero Cubillo Secretario General

Trobada d´Assemblees d´Estudiants i Moviments Socials: Respostes a la repressió


Dissabte 21 de març a les 18,00 h

Local de GGT, Vía Laietana 18 (planta 9)

Jornada de treball i propostes sobre: Respostes a la repressió

I sobre les accions del 28 de març i el 1r de Maig

D´altres…

Aquesta trobada pretén ser unpunt d’estratègia comuna entre els moviments socials i el moviment estudiantil contra Bolonya, per tal de traçar estratègies, tot coordinant accions i mobilitzacions amb l’objectiu de trobar punts comuns de lluita.

Autoconvocatoria:

TMB-Autobusos, Treballadors de Telefónica, moviments feministes (El Dret a Decidir L´Avortament), Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat, Ecologistas en acció, decreixement, trobada alternativa de nou barris, Papers i Drets per Tothom, Assemblea d´Afectats per L´Hipoteca, Col.lectiu Crisi, Assemblea pel Dret a L´Habitatge, Mon Sense Guerres, USTEC, Moviment D´Instituts, Kaosenlared


Fem una crida a tots els moviments socials a vindre...

divendres, 20 de març del 2009

De l’especulació a la crisi? … actuem plegats contra la destrucció del territori!!

Manifestació a Barcelona el Diumenge 22 de març, 11 h. Plaça Catalunya, Barcelona

El diumenge 22 de març sortirem al carrer per fer front a la política ambiental del govern de la Generalitat i denunciar els conflictes ambientals existents al territori català. La convocatòria de manifestació és a la Plaça Catalunya a les 11 h del matí.

La manifestació està organitzada per Ecologistes de Catalunya (EdC) i un ampli llistat de col·lectius ecologistes, plataformes de defensa del territori i associacions de tota Catalunya. L’any 2001 EdC ja va organitzar una primera manifestació sota el mateix lema, durant el govern de CiU a la Generalitat, un període en el que les problemàtiques ambientals saturaven el territori. Ara, durant el govern tripartit i d’entesa, no només no s’ha frenat la destrucció del territori, sinò tot el contrari, les problemàtiques ambientals han augmentat sense fre.

Què proposem?

Organitzar una àmplia resposta popular contra la política ambiental del Govern de la Generalitat coorganitzada pels col·lectius i plataformes de defensa ambiental que estan fent front a les agressions al medi i les persones arreu del territori català.

La política de submissió del govern davant dels interessos especulatius i dels poders financers ocasiona un gran nombre de conflictes (transvasaments d’aigües davant la sequera; línies elèctriques de Molt Alta Tensió; crema de residus en cimenteres, nous abocadors, nous ecoparcs o plantes de trasvassament i noves instal·lacions d’incineració; encobriment del risc nuclears; urbanització especulativa; destrucció d’espais agroforestals; massificació eòlica; …)

MANIFEST CONTRA LA POLITICA AMBIENTAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Què pretenem?

Col·lectius ciutadans, entitats ecologistes i plataformes de defensa del territori considerem que cal organitzar una campanya per:

* fer visibles els nombrosos conflictes ambientals arreu del nostre territori,

* fer front a les agressions al territori, al medi i la salut arreu de Catalunya,

* mostrar el rebuig al model socioeconòmic de crisi i destrucció del territori, per demanar un canvi profund cap a un model alternatiu sostenible,

Per què?

El Govern de la Generalitat no respecta els interessos generals de la població i provoca gran nombre de conflictes ambientals. Malgrat els discursos oficials, el Govern i les institucions afavoreixen els interessos de les grans corporacions privades que han provocat la crisi econòmica i ambiental, i destinen els recursos públics a la continuïtat del model neoliberal d’obsessió pel creixement, demostrat incompatible amb la preservació medi ambient, l’equilibri territorial i el progrés social.

Denunciem: particularment que el Govern intenti resoldre la crisi ambiental amb mitjans repressius i retallada de drets i llibertats (judicialització de les accions reivindicatives i de defensa del territori, …). Denunciem la perversió del llenguatge i el maquillatge “ambiental” juntament amb la manipulació informativa que molt sovint reflecteixen molts mitjans de comunicació.

Demanem: un nou model de política ambiental, territorial i de sostenibilitat que impliqui transversalment tots els Departaments (Medi Ambient i Habitatge, Política Territorial, Agricultura, DIUE, Economia, Educació i Sanitat).

Reclamem: nous models de governança i processos participatius que permetin la consulta pública real i efectiva en el planejament urbanístic, territorial i d’infraestructures. Més enllà del model insuficient de democràcia representativa (partitocràcia), cal un nou marc democràtic que possibiliti a la ciutadania implicar-se en la codecisió. Cal normalitzar procediments i consultes que possibilitin la participació directa de la ciutadania en la presa de decisions.

Finalment, considerem que per causa dels models socials, polítics i de gestió pública impulsats sota els seus mandats, per decisions errònies, incompetència, manca de transparència, desconeixement i desatenció al territori, és pertinent demanar un canvi de rumb profund al Govern del president Montilla i que s’atengui la nostra demanda de DIMISSIÓ DELS CONSELLERS DE MEDI AMBIENT, POLITICA TERRITORIAL, SANITAT i AGRICULTURA.

Més informació:

22marc2009.blogspot.com/

dijous, 19 de març del 2009

PRIVATIZACIÓN

La crisi dels residus a Catalunya, un problema no resolt!


Davant del greu fracàs del model de gestió dels residus desenvolupats fins ara a Catalunya, calen noves polítiques valentes de prevenció dels residus i un nou marc legislatiu català més restrictiu; que afavoreixi la reducció i la recuperació dels residus i no fomenti el tractament de final de canonada (abocadors, incineradores, ecoparcs,..).

Les polítiques i la normativa desenvolupades fins ara pel DMAH-ARC, no han frenat ni invertit les tendències del creixement dels residus (com marca la UE) i que en la darrera dècada el conjunt dels residus han augmentat el 82%, els residus municipals un 46% i especialment els envasos un 43% i els envasos lleugers un 71%.

Amb uns resultats deficients de recuperació de les deixalles: a l’any 2007 solament s’han reciclat el 25%, quan els objectius del Programa de gestió era de reciclar el 48% a l’any 2006.

Amb aquests resultats tant depriments el DMAH-ARC i l’Entitat Metropolitana de Residus promouen encara més instal·lacions de tractament de final de canonada dels residus que comporten agressions al medi i a les persones (nous abocadors, ecoparcs,, crema de residus en cimenteres i centrals tèrmiques,...) i plantes de compostatge mal gestionades, que estan comportat greus conflictes ambientals i socials arreu del territori.

PLA ALTERNATIU DE GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RESIDUS MUNICIPALS


Arran d’aquest context tan insostenible, les entitats de la Federació d’Ecologistes de Catalunya (EdC) i el seu grup de treball de residus la Plataforma Cívica per a la Prevenció dels Residus (PCRR), estem redactant el Pla de gestió de residus alternatiu.

Basats en els criteris de la Jerarquia ecològica de gestió de residus:

- prevenció

- reutilització

- reciclatge

- i pel que no es pugui reduir o reciclar tractament de finals de canonada (abocadors,.)

Basats en els fonaments de:

§ principi de prevenció,

§ responsabilitat del productor,

§ principi de corresponsabilitat o responsabilitat compartida,

§ proximitat, suficiència i simplicitat tecnològica de les instal·lacions de recuperació dels residus,

La interpretació de la seva aplicació en aquesta proposta comporta que la gestió dels residus (selecció dels residus, tractament de la matèria orgànica, recuperació del màxim de materials i deposició en abocadors) es faci íntegrament en territori català.


Model de gestió:


Els objectius de la gestió de residus són:

- prevenció de residus 10%, especialment d'envasos 20% i 50% de reutilització.

- Aplicar i generalitzar el Sistema obligatori DDR d’envasos

- Regulació i limitació del lliurament gratuït de bosses i safates de plàstic.

- recuperació màxima de materials, especialment fracció orgànica i d'envasos.

- garantir la qualitat de la matèria orgànica, amb impropis inferiors al 10% per garantir un compost de qualitat.

- Priorització d'instal·lacions de recuperació i aplicació de criteris de proximitat i suficiència en el Pla d’infraestructures.

- Descartar la incineració, coincineració i altres tecnologies de tractament tèrmic.

més informació CEPA