dijous, 16 d’octubre del 2014

Dies d’assumptes personals (5è dia EBEP)La direcció de l’Institut ens reconeixen un dia més d'assumptes personals (EBEP) que es pot demanar a partir del dia 17 d’octubre

Encara que emplaça al Comitè a reunir-se per arribar a un acord d'aplicació acollint-se al “Acord de Gestió de decrets” la Direcció, en contra del que va passar amb el 4º dia del EBEP l'any passat, acata la modificació continguda en l’article 28 de la Llei 15/2014 “de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa” pel qual es modifica la lletra k) de l’article 48 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que amplia de quatre a cinc els dies d’assumptes personals EBEP