dijous, 30 de març del 2017

PLA ENFORTIM

¿FRENA LA PRIVATIZACIÓN EN 
PARCS I JARDINS?

Desde la CGT os hacemos llegar a continuación de este escrito un plan que ha elaborado el nuevo gobierno político de Parcs i Jardins para que valoréis vosotros mismos su contenido, su título es ENFORTIM, y se trata de la línea política que se ha marcado el nuevo gobierno de cara a los años que quedan de legislatura y para los siguientes.

Nos engloban dentro de un modelo de política urbanística que apuesta por la mejora medioambiental. En ella podemos ver que la apuesta no es por seguir privatizando nuestro Instituto, sino que habla de contratación de personal y de internalización de servicios.


Por nuestra parte entendemos que es un cambio de rumbo pero el ritmo que se han marcado no es quizás el deseado. Hablan de internalizar todas aquellas tareas directamente vinculadas a la gestión de arbolado: el riego, la poda de invierno, la plantación o el relleno de alcorques. Para el riego de este año se están contratando 24 personas por 6 meses que empezarán este mes de abril. Dicen que para el resto habrá un incremento de recursos, tanto humanos como de material y vehículos necesarios para llevarlo a cabo. En el caso de la plantación y el relleno de alcorques para octubre de 2018 y para la poda y camiones pulpo hablan de enero de 2019.


Para los siguientes años (periodo entre 2020 y 2022) hablan de internalizar el arranque de socas, mantenimiento de infraestructuras o mantenimiento de juegos infantiles y analizar los servicios realizados por centros especiales de trabajo (CET). Hablan de que es muy complejo la inclusión en nuestro convenio colectivo o de la posibilidad de mejorar sus condiciones en los pliegos de condiciones. Repasa todos los servicios externalizados.


Los políticos hablan, y nosotros les escuchamos. Pero tememos que se trate de promesas, de pequeños gestos, pero no de una apuesta verdadera y valiente que tome medidas inmediatas para internalizar todo servicio según vayan terminando sus contratos. En dos años tendremos una nuevas elecciones y la incertidumbre de quién gobernará entonces exige ahora acciones contundentes que modifiquen el actual estado de las cosas. Hay que estar muy al tanto, sin dormirse, y demostrar en todo momento la voluntad de los trabajadores de luchar por lo que creemos justo. Un Parcs i Jardins público y con gestión directa.

Leed vosotros mismos el documento y sacad vuestras propias conclusiones. 
dissabte, 4 de març del 2017

#ENS VOLEM VIVES

El 8 de març és ja a la vora, aquest únic dia en que a les dones se'ns escolta. Aquest únic dia en que a les dones ens deixen ser protagonistes dintre del gran teatre de la societat on es representa l'obra que porta per títol «Heteropatriarcat i capitalisme.»


En aquest dia les dones surten a escena, i canvien el títol de l'obra que porta varis segles en cartellera.

Però no rebran flors ni aplaudiments, ni tampoc cobraran per això i curiosament és l'únic dia en que l'entrada al gran teatre de la societat, serà gratuïta.


Però si que rebran el suport i recolzament real de totes aquelles que vinguin al teatre aquest dia, perquè veuran la realitat amagada en la què vivim les dones. La invisibilitat que ens representa i la discriminació que vivim a cada instant de la nostra vida. 


Podran veure que som constantment jutjades sigui quina sigui la nostra decisió de projecte de vida, veuran com se'ns vol fer esclaves de la imatge i el culte al cos perfecte i de les últimes tendències de moda, pel simple fet d'agradar als homes i amb finalitat merament sexual, per tal de descarregar a l'home del seu estrès diari. O en alguns casos amb finalitat simplement reproductiva.


Podran veure com a algunes de nosaltres ens arrenquen la vida i ens maten per pur egoisme i orgull masclista, disfressat d'amor.

Doncs bé, aquest 8 de març les companyes i companys de Parcs i Jardins també anirem al teatre, perquè ens interessa l'obra, i si bé el principi mostra la precarietat en la que vivim, a la segona part, es pot veure com les protagonistes s'ajunten, es reuneixen, comenten i decideixen organitzar-se per acabar destruint tots aquests estereotips, imposicions i normes establertes.

I dóna la casualitat que per primera vegada a Parcs i Jardins som 2 dones que estem com a Presidenta i Secretària del Comitè, que hi ha més representació sindical de dones al Comitè, que ha augmentat el percentatge de dones en la plantilla i  la directora de RH i de Conservació també són dones, per això aquest any hem decidit que també havíem de fer alguna cosa i tenir un paper en aquesta representació teatral d'únic dia en cartellera.


Hem penjat una pancarta al Centre de manteniment Serra i Martí, «Canyelles» (Via Favència 41-47) amb el missatge «ENS VOLEM VIVES I AMB VIDES DIGNES» on tothom qui vulgui es faci una foto i la pengi a les xarxes socials amb el corresponent hashtag #ensvolemvives.

Paral·lelament hem distribuït uns fulls DIN-A3 per totes les casetes de brigades de jardineria de la ciutat de Barcelona, per a que les companyes i companys es facin fotos i les pengin, amb el mateix motiu:


Denunciar la precarietat, discriminació que patim les dones i que fins i tot en alguns casos ens mata.


Posteriorment farem un recull de les fotos rebudes i les penjarem i distribuirem per les xarxes socials


Serà el nostre paper dins la representació.
 

I segurament, al dia següent les crítiques als diaris vindran disfressant la realitat sota comentaris com: «Una representació entretinguda representada per actrius amateurs.» «Denuncia en clau de feminisme en un ambient lúdico-festiu» « reines per un dia» « Les dones AVUI canvien pals de fregar i escombres per llibrets i butaques» «les dones s'entretenen en el seu teatre particular» « un dia per sortir de la rutina»...


Però a nosaltres ens donarà igual, farem cas omís a les crítiques i seguirem avançant juntes, perquè haurem entés, que l'única solució possible per a que l'obra no es representi només durant un dia, passa per CANVIAR DE TEATRE.