dimecres, 4 de maig de 2022

LLEI 20/2021 DEL 28 DE DESEMBRE

           CGT INFORMA

Dilluns 25 ens vam reunir amb els caps dels departaments de selecció i de relacions laborals per contrastar i comprovar que les 105 places que s'han d'aprovar amb els criteris que estableix la llei d'interins del 28 de desembre eren les correctes. Una vegada comprovat que són les correctes, ja podem donar la nostra aprovació.


Les places encara no s'han portat a l'interventor de l'ajuntament, persona que ha de donar el vistiplau abans que es portin a la comissió de govern per a la seva aprovació definitiva i posterior publicació.

Hi havia temps suficient per comprovar que les places que l'empresa vol portar a comissió de govern eren les correctes, i és el que nosaltres hem fet.


Properament, es farà una assemblea de treballadors per informar sobre tot el referent a la llei d'interins.

Ens hauria agradat fer una assemblea de treballadors ja fa unes setmanes perquè la plantilla a hores d'ara, tot i que encara faltaven algunes coses per concretar, estigués informada.


Volem recordar que nosaltres sols no podem convocar una assemblea de treballadors sense el suport de la majoria de sindicats.


Però això té fàcil solució, que ens ajudeu a créixer més encara.


Entre totes ho podem fer. A Parcs i Jardins encara hi ha moltes coses que poden canviar.


dimecres, 20 d’abril de 2022

Brigades de cap de setmana                       CGT INFORMA

 

Brigades de cap de setmana


Són moltes les queixes que hem rebut sobre com s'organitza el servei de les brigades de caps de setmana.


Des de fa molt temps que, tot i està a sobre, els llistats surten algunes setmanes després que hagi caducat l'anterior. Això provoca que molts treballadors als quals els toca treballar els primers caps de setmana del nou llistat, no puguin assistir. Com que no saben quan els tocarà fer feina i com se'ls truca amb poca antelació, tenen problemes per assistir a causa de la conciliació familiar, fet que fa que perdin el seu torn.


A petició nostra, l'organització del servei s'ha compromès a treure abans els llistats. Esperem que així sigui i que es doni el servei adequat que fa tant de temps que no es dona.


També hi han hagut queixes sobre la rotació del servei. Hem pogut comprovar que alguns treballadors, tot i portar el mateix temps als llistats d'ençà que es va reprendre el servei a finals del 2020, fan feina menys caps de setmana. També ho hem posat en coneixement dels responsables de la prestació del servei perquè facin una gestió més equitativa de les rotacions del personal.


Estem rebent moltes queixes dels encarregats per no poder participar en les brigades de cap de setmana. Hem demanat que se'ns enviï una exposició dels motius per escrit, però no hi ha intenció de donar les explicacions al respecte que aquests treballadors es mereixen.


Entenem, amb el seu silenci, que no tenen arguments amb els quals donar explicacions sobre el fet de deixar fora de la prestació del servei al personal que fa les feines d'expertesa del verd.
dimarts, 29 de març de 2022

Jubilacions parcials i interins

 

Dimecres 2 de Març es va publicar al BOE la Resolució de la Secretaria de l’Estat de la Funció Pública que estableix les condicions per a la jubilació parcial del personal laboral.

A partir d’ara, el personal interí no es podrà jubilar parcialment, només el personal fix amb jornada completa.

Aquesta informació ens va arribar a través d’organismes de CGT dies abans de que ens reuníssim amb l’empresa per que ens informes del tema. 

L’empresa ens va comunicar que la sol·licitud d’un jubilat parcial havia sigut denegada i que havien rebut una resolució informant dels motius.

No entenem el perquè d’aquest canvi de criteri per part de la seguretat social, però ens sembla molt greu que es negui la jubilació parcial als treballadors interins que complien els requisits i que porten tota la vida treballant i cotitzant.

 


divendres, 18 de març de 2022

curs de preparació de l'Oposició d'Operaris del Verd

CURS TANCAT

Us comuniquem que des de la secció de la CGT obrim convocatòria pel curs de preparació de l'Oposició d'Operaris del Verd. Les característiques del curs són les següents:

- Curs presencial

- Dimarts i dijous del mes d’ Abril, en horari de 16:30 a 18:30h (dates per concretar)

- Un total de 8 sessions pràctiques per la part teòrica

- Per confirmar dates, a més de les 8 sessions teòriques: diverses sessions pràctiques i una jornada de preparació de la part psicotècnica

- Lloc d'impartició: C/ Pare Laínez, 18

- Preu: 20 euros per a afiliades a CGT, 50 euros per a no afiliades (per confirmar)

- Data inici:  Mitjans d'abril 


Tenim aforament limitat. Les inscripcions es faran per rigorós ordre d'entrada de les peticions d'inscripcions. Tindran preferència absoluta les persones afiliades a la CGT, creant una llista d'espera per a aquelles que no obtinguin plaça en un primer moment, per si hi haguessin baixes.


La inscripció es fa per correu al mail: malesherbes.cgt@gmail.com

Indiqueu:

- Nom i cognoms

- Telefon

- Si sou afiliades a la CGT


En els dies vinents, rebreu la confirmació sobre la vostra inscripció al curs.

dijous, 10 de març de 2022

8M DÍA INTERNACIONAL DE DE LAS MUJERES

     

JUNTAS y en LUCHA contra las desigualdades


También en las Administraciones  Públicas la desigualdad afecta a las mujeres..

Gracias a la lucha del movimiento feminista hoy nos encontramos en mejor situación que hace varias décadas; sin embargo seguimos estando en desigualdad frente a los hombres. Quedan luchas pendientes. ¿Crees que está todo conseguido? Entonces ¿por qué sigue ocurriendo esto?


¿POR QUÉ?

ü  ¿Por qué se siguen externalizando servicios públicos feminizados tan fundamentales como son los de limpieza, cuidados o dependencia?

ü  ¿Por qué las jefaturas técnicas y de mayor reconocimiento o valor social son mayoritariamente ocupadas por hombres y en cambio las administrativas y las de los servicios horizontales por mujeres?

ü  ¿Por qué en determinados procesos de selección no se tiene en cuenta la situación de partida de las mujeres respecto a la de los hombres?

ü  ¿Por qué los permisos de conciliación son mayoritarios en las mujeres que en los hombres?

ü  ¿Por qué la formación no contempla la realidad  diversa de las mujeres en cuestiones como son los horarios o localizaciones, lo que impide la conciliación y por tanto la promoción en la carrera profesional?

ü  ¿Por que si está garantizada la igualdad en el acceso al empleo público sigue existiendo profesiones masculinizadas en las administraciones ? (bomberos, operarios, seguridad y emergencias...)

ü  ¿Por que si está garantizada la igualdad en el acceso al empleo público sigue existiendo profesiones feminizadas en las administraciones ? (enseñanza, cuidados…)

ü  ¿Por que las mujeres del sector público no acceden en igualdad de condiciones a los puestos directivos? ( solo el 30%  de estos puestos son ocupados por mujeres)

ü  ¿Por qué el teletrabajo está incidiendo negativamente en mujeres con responsabilidades familiares o de cuidado?

ü  ¿Por qué en determinadas administraciones las mujeres presentan  menor estabilidad laboral en relación al tipo de vínculo laboral que tienen con la entidad? 

ü  ¿Por qué son las mujeres las que sufren acoso sexual y por razón de sexo en el sector público?

 

PORQUE...

 

ü  Porque  la igualdad, mérito y capacidad del sector público son una falacia en una sociedad machista y heteropatriarcal donde la desigualdad es estructural. Sólo hay que ver  los diagnósticos de los Planes de Igualdad de las entidades del sector público…

ü  Porque el modelo sociocultural que tenemos divide a los grupos humanos en mujeres y hombres: a unas les otorga los cuidados y el ámbito privado y a otros les otorga el trabajo remunerado y el ámbito público.

ü  Porque los cuidados siguen recayendo en las mujeres limitando su formación, sus posibilidades de promoción e incluso a veces el acceso y el mantenimiento del puesto de trabajo.

ü  Porque el valor de los trabajos que realizan las mujeres está vinculado a los estereotipos y es secundario y complementario.

ü  Porque las aptitudes tradicionalmente asignadas a los hombres son las que guían el diseño de las pruebas de acceso, impidiendo la presencia de las mujeres.

ü  Porque con la temporalidad en la contratación de las mujeres en el sector público se precarizan sus condiciones de trabajo .

 

POR TODO ESO ¡SIGAMOS LUCHANDO CONTRA LAS DESIGUALDADES!