divendres, 30 de novembre del 2007

Protesta dels jardiners/es de la ciutat en el Ple Municipal


Avui divendres dia 30 de novembre en el Ple Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, quatre treballadors del Institut Municipal de Parcs i Jardins han accedit al Saló de Ple i s'han manifestat silenciosament amb uns cartells on es denunciaven els incompliment dels acords i les privatitzacions dels Parcs i Jardins de la ciutat i d'altres serveis. Després de ser requerits reiteradament per l'Alcalde sr. Hereu a que deposessin la protesta silenciosa que estaven realitzat han estat expulsats per la guàrdia urbana del Ple Municipal. Mentre aquests treballadors de Parcs i Jardins realitzaven aquest acte dintre del saló de Plens, altres companys es concentraven en la plaça Sant Jaume repartint un manifest del Comité de Empresa i de les Seccions Sindicals de CCOO, USOC, CGT i UGT als regidors dels diferents grups municipals de la ciutat i altres ciutadans que accedien a l'Ajuntament de Barcelona.


Trabajador de Parcs i Jardins en huelga de hambre
Ayer jueves día 29 de noviembre, a partir de las 8 horas un trabajador de Parcs i Jardins se ha declarado en huelga de hambre ante la política privatizadora, ante los incumplimientos de los acuerdos y ante la represión laboral y acoso que sufre muchos trabajadores de Parcs i Jardins.

El Institut Municipal de Parcs i Jardins, Presidido por la regidora de IC-EUA Imma Mayol, está llevando a cabo una política de privatizaciones del servicio municipal, siendo sus últimas externalizaciones parte de la Poda del Arbolado y el Parc de las Aiguas de Guinardó, a pesar que esto incumple los Estatutos del Institut y los acuerdos firmados.

Tras las conversaciones habidas con la dirección del Institut Municipal durante todo el día, tanto en la sede de Parcs i Jardins como en la Plaza Sant Jaume, donde a partir de las 15 horas nos hemos concentrado con el compañero en huelga de hambre y tras ser vistos por la presidenta Imma Mayol, que a girado la cara y ha entrado a toda prisa en el Ayuntamiento, hemos llegado a un acuerdo con la dirección del Institut para que mañana día 30 de noviembre se convoque la Comisión de Interpretación del Convenio que había sido suspendida y el compromiso de RRHH de que se resolverán favorablemente todos casos de represión y acoso laboral.

Ante los “compromisos” expuesto por la dirección del Institut y entendiendo los compañeros que lo principal es la salud del compañero, este ha depuesto la huelga de hambre a las 19 horas.

Esperemos que el Ayuntamiento, la Presidenta Imma Mayol y la dirección del Institut Municipal de Parcs i Jardins hayan tomado nota de lo sucedido, y modifiquen su política privatizadora e incumplidora de los acuerdos y acaben con la represión laboral y acoso que sufre muchos trabajadores/as de Parcs i Jardins.

Porque como puede haber visto, esto sólo llevará a que los trabajadores/as de Parcs i Jardins radicalicen y responden más contundentemente a sus provocaciones.

dimarts, 20 de novembre del 2007

Manifest en defensa de Collserola


Les persones que signem aquest document ens manifestem en contra del Projecte d’obra civil per la instal.lació d’una muntanya russa al Parc d’Atraccions del Tibidabo, publicat al BOP 18.10.2007, que causa la tala de més de 200 alzines centenàries i destrueix el bosc. Per aquest motiu sol·licitem a l’Alcalde de Barcelona:
1.- Que es retiri el Projecte d’obra civil d’instal•lació d’una muntanya russa al Parc d’Atraccions del Tibidabo, i el corresponent muntatge d’estructura metàl.lica.
2.- 2.1. Que s’accepti el Recurs contra el Pla Especial del Tibidabo; 2.2. S’en anul.li l’aprovació, perquè legitima obres que destrueixen la muntanya; 2.3. Que s’anul.lin tots els projectes aprovats en aplicació d’aquell; 2.4. I que no s’en tramiti cap més.
3.- Que l’Ajuntament reclami al Parlament de Catalunya l’acceleració de la Declaració de Parc Natural de Collserola, ón es defineixi amb precisió el límit front l’expansió urbana, els equipaments desmesurats i el maltractament de les zones forestals.
4.- Que es redacti el Pla Especial del PEIN, modificant el PGM, amb experts en medi ambient, consens ciutadà i estricte respecte a l’esperit de la inclusió en la Xarxa Natura 2000 i a l’Agenda 21 local per la sostenibilitat de Barcelona.

Signatura per adhesions individuals

Assemblea (Personal bossa de eventuals)Dimecres 28 de novembre a les 17 hores als locals del Comitè, Centre de Manteniment de Canyelles (Via Favència 41-47, Metro L3, amb el següent


ORDRE DEL DIA:


1. Contractes de relleu i situació actual de la bossa

2. Proposta d'accions legals davant de les irregularitats

3. Varis

dimecres, 7 de novembre del 2007

Bibliografia

Metodologia de treball per a la implantació i manteniment de gespa

Metodologia de treball per a la implantació i manteniment de grups de flor

Metodologia de treball per a la poda d'arbustos i el retall de vorades

Metodologia de treball per a preparació del sòls

Metodologia de treball per al manteniemt d'instalacions de reg

Manual de Prevenció de riscos laborals en jardineria

Manual de treball als talussos