dimecres, 30 de novembre del 2016

Assemblea general 24/novembre/2016

ASSEMBLEA DE TREBALLADORS
El passat dia 24/11/16 es va celebrar la segona assemblea de treballadores des de la constitució del nou Comitè d'Empresa.
Aquesta vegada es va tornar a parlar del procés d'OPO, per informar que les bases es publicaran als diaris oficials en el següent ordre: primer al BOP (Butlletí Oficial de la Província, desprès al BOE (Boletín Oficial del Estado) i finalment al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) aquesta última publicació donarà el tret de sortida del procés i obrirà el plaç per presentar les corresponents sol·licituds amb la requerida documentació. La Direcció s'ha compromès a evitar el període nadalenc a aquest procés, i de ser necessari fer la última publicació passades aquestes festes.
La novetat al respecte de les OPO's és que finalment l'empresa, en l'apartat de la prova psicotècnica, ha decidit eliminar el test de personalitat, per recomanacions del serveis jurídics de l'Ajuntament i tal com demanava el Comitè.
Pel que fa al procés de promoció interna es va informar que ja s'han publicat les llistes d'admesos de les promocions de jardiner/a-conductor/a, xofer/essa i mecànic/a.
Per les de jardiner/a encara no està publicada dita llista, segons la Direcció es degut al gran nombre de sol·licituds rebudes i que resten pendents encara de revisió.
Les bases d'encarregat/da es publicaran en breu, i es notificaran, com han vingut fent amb les anteriors, mitjançant circular interna, però de tota manera resteu pendents del blog malesherbes.blogspot.com, a on ho penjarem.
Però aquesta vegada la raó principal de la convocatòria d'assemblea, era per demanar la opinió dels treballadors en quant a la possibilitat de denunciar el Conveni Col·lectiu. Des del Comitè érem de la opinió de no denunciar, les raons de la nostra secció sindical us les vam explicar a l'assemblea i us les traslladem per escrit a continuació:
1.- El 2015 vam defensar la denúncia de conveni, ja que hi havien moltes situacions per corregir i no teníem a la vista cap procés de OPO, ni de promocions internes. Encara no érem un servei essencial i les polítiques privatitzadores encara donaven les últimes fuetades.
2.- Durant el 2016 vam aconseguir declarar el servei de jardineria com a servei essencial, el que ha permès la contractació temporal d'aquest estiu i una tassa de reposició del 100%, es a dir que permetrà recuperar els llocs de treball perduts durant el 2015 amb una OPO de 24 places de Auxiliar de Jardiner (el 2017 ens permetrà una altre d'uns 38).
3.- El tarannà de la Direcció de Recursos Humans amb puntada de peu al cul a l'Alfred Medina i el fitxatge de la Carme Melús ha permès que puguem entrar a negociar obertament i en un ambient de confiança mútua les bases de les promocions internes, de la OPO i d'altres.
4.- De cara a l'any que ve tenim que enllestir les bases de la borsa de treball resultant de la OPO, així com les bases de les borses resultants de les promocions internes que encara no s'han endegat. També haurem de vetllar pel bon funcionament de promocions i de OPO. A més tenim també el compromís de encetar la segona fase de la Normalització del Sistema Retributiu, amb el repte de la creació dels llocs de treball que es vegin necessaris, aclarir conceptes dels plusos, definir les competències de cada categoria.
5.- Tota aquesta feina ens permetrà arribar a finals del 2017 en una millor situació i havent aclarit molts temes que faran més fàcil una negociació de conveni, que serà tant necessària com desitjada per tal de configurar amb aquest nou govern un marc de relacions laborals nou i actualitzat que enforteixi el nostre servei i l'apropi a una gestió directa allunyant-nos de processos privatitzadors tan familiars.
Des de CGT seguirem treballant per recuperar els nostres drets, aconseguir unes bones relacions laborals i vetllar pel benestar dels treballadors i les treballadores, sempre analitzant cada situació per si mateixa i des d'un punt de vista crític i municipalitzador.
La teva lluita és la nostra lluita.

dijous, 24 de novembre del 2016

Comisión de SeguimientoCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO
23 de noviembre 2016.


El miércoles 23 de noviembre se volvió a reunir la Comisión de Seguimiento, una de las muy numerosas reuniones de esta comisión de trabajo entre la dirección de la empresa y el Comité de Empresa. Desde la pasada primavera se inició una carrera de reuniones que hasta el día de hoy ha tenido al Comité muy ocupado. Las bases de las promociones internas y las bases de Ofertas Públicas de Empleo nos han tenido súper entretenidos estos últimos meses, pero no han sido los únicos temas, también hemos ido tocando o solucionando diferentes temas como modificaciones de artículos de convenio u otros temas menos vistosos, pero igualmente necesarios e inaplazables.

Competencias por categorías. Grupos de trabajo

En esta última reunión la Dirección de Recursos Humanos solicita una previa en la que nos propuso que para negociar y atender a la segunda fase de negociación del Sistema Retributivo sería importante aclarar las competencias, las características y las aptitudes necesarias para ocupar cada una de las diferentes categorías, enfocado a la selección de personal y a la formación que recibirían. Para ello nos proponen organizar unos grupos de trabajo que debatan y pongan en común para cada categoría lo que se espera de ellas. El Comité entiende que cualquier forma de participación que permita aclarar situaciones y proporcione mejoras debe ser atendida y bien recibida por el conjunto de los trabajadores. Para la CGT la cautela siempre debe estar encima de la mesa, debemos colaborar en cada mejora que se nos proponga, pero sin olvidar quienes somos.

Adaptación de camiones de poda a cuba de riego

Los camiones de poda que se han adaptado a camiones cuba para trabajos de riego de arbolado se presentarán el próximo lunes en Canyelles después de haber corregido una situación inicial que se entendió podía ser un riesgo importante para la seguridad aún y haber sido aprobadas las modificaciones por Industria. La adaptación de estos camiones va enfocada a realizar nosotros directamente el riego del arbolado sin externalizar estas funciones durante el verano.

Discriminación por el pago de los tramos de peligrosidad

El Comité, como primer punto de esta reunión, forzó, (antes de continuar con las bases de la promoción interna) un tema que implica discriminaciones importantes de los siguientes colectivos: Personal de Vivero, Ayudantes de cuba, Personal de huertos urbanos, Mecánicos, Celadores, Vigilantes y Personal de oficios con destino en tareas técnicas o administrativas. No es posible que continuemos ninguna negociación mientras se mantengan estas situaciones de discriminación en cuanto al impago de los tramos por peligrosidad de 30 o de 10 euros. Esta situación fue creada por el anterior gobierno municipal y equipo de RRHH para someter a los trabajadores bajo chantaje a sus voluntades. Ahora se intenta corregir esta situación. Pero no del todo, ya que la Dirección inicialmente está de acuerdo con el pago de aquí en adelante, pero no está de acuerdo con el pago retroactivo desde que se firmó el acuerdo de sistema retributivo el 27 de noviembre de 2013. Es decir 3 años de atrasos que, entendemos, deben a todos los trabajadores afectados.

Unificación a Prácticos y Oficiales Administrativos de aquel personal que no lo aceptó en 2013

También proponen la unificación de categorías que surgen del mencionado acuerdo de 2013. Es decir que los Encargados generales, Aux. Prácticos de 1ª y Delineantes de 1ª pasen a las categorías que se derivaron. En los dos primeros casos pasarán a Práctico y en el último a Oficial Administrativo. Sostienen que mantener las categorías antiguas es irregular según el Estatuto de los Trabajadores, aunque no acaban de concretar los artículos que afectan. De todas maneras la denominación de la categoría es lo menos importante. Las retribuciones y las funciones no cambiarán. Y ahora tres años después de la puesta en marcha de este proceso hemos podido observar que aquellas personas que aceptaron el cambio de denominación no han sufrido cambios en ningún sentido. Se trata sólo de racionalizar una tabla salarial obsoleta en muchos aspectos.

Cambios en las Novaciones

También hay encima dela mesa una propuesta de modificación de convenio en lo referente a Novaciones. En la que se establecería que sólo se harán novaciones por motivos de salud, que este cambio de categoría se haría desde el primer día y se consolidaría a los dos años, que en ningún caso habría pérdida económica, que en ningún caso sería una categoría salarialmente superior a la categoría de origen, incluiría una formación obligatoria, las personas pendientes de novación pasarían ala nueva categoría con la firma de este acuerdo.

Promociones de Encargado

También nos entregaron la última versión de las bases para las promociones internas de la categoría de Encargado, que con cuatro pequeñas modificaciones han quedado listas para su publicación. La Dirección pretende hacerlo en un breve espacio de tiempo, osea que estad atentos si estáis interesados en presentar vuestra solicitud.

dilluns, 21 de novembre del 2016

Una sentencia declara la prestación por maternidad exenta de IRPF

Una sentencia declara la prestación por maternidad exenta de IRPF

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a una contribuyente que pidió la devolución de 3.135 euros que pagó por este impuesto

   La prestación por maternidad que abona la Seguridad Social está exenta del pago de IRPF, según establece una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El fallo, que adelanta el diario económico Cinco Días, se circunscribe a este proceso concreto. No sienta jurisprudencia ni obliga a Hacienda a modificar el criterio que sigue para este tipo de ayudas,  pero abre la posibilidad de que las contribuyentes que las hayan percibido desde el año 2012 reclamen la devolución de los impuestos pagados de más.La contribuyente que ha provocado la sentencia solicitó la devolución de los 3.135 euros que pagó en concepto de IRPF después de recibir una prestación por maternidad de 11.679 euros.

El fallo judicial establece que la prestación por maternidad entra dentro de las rentas exentas que contempla la ley del IRPF. Esto contraviene el criterio seguido hasta ahora por la Agencia Tributaria, que defiende que esta ayuda debe tributar como un rendimiento del trabajo. El permiso de paternidad, de 15 días, también encaja dentro del ámbito de la exención fiscal que defiende la sentencia.La polémica no es nueva. En 2013 un mensaje de móvil que se hizo viral instaba a los contribuyentes a reclamar la devolución del IRPF aplicado sobre las prestaciones por maternidad, lo que elevó la petición de rectificaciones y obligó a Hacienda a reafirmar su criterio a través de una nota informativa negando la exención fiscal de la prestación por maternidad. La Seguridad Social destina cada año en torno a 1.600 millones en prestaciones por maternidad y Hacienda ingresa en concepto de IRPF en torno a 256 millones. El impacto de devolver el IRPF abonado por esta ayuda desde 2012 y 2016 podría alcanzar los 1.300 millones y beneficiar a más de un millón de contribuyentes.

dimecres, 2 de novembre del 2016

CURS PREPARACIÓ PER OPO 2016

INSCRIPCIONS PER EL CURS DE PREPARACIÓ PER LA OPO 2016 PER 24 PLACES D'AUXILIAR JARDINER 1er i 2n ANY A PARCS I JARDINS INSTITUT MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

A partir de la publicació d'aquesta entrada s'obre el període d'inscripció pel curs que organitza la Secció Sindical de la CGT de Parcs i Jardins de preparació pels exàmens de la pròxima Oferta Pública d'Ocupació que es publicarà abans de final del 2016 i que serà per un total de 24 places d' Auxiliar de Jardiner de 1º i 2º any. El període d'inscripció es tancarà el divendres 11 de novembre.
El curs es farà per a 35 persones. La durada serà de 48 hores lectives que es desenvoluparan els dimarts i els dijous de 17:00 fins a les 20:00 hores. Començarà el dimarts 15 de novembre i finalitzarà el 26 de gener. 

El calendari serà el següent:
15, 17, 22, 24, 29 de novembre
1, 13, 15, 20 i 22 de desembre
10, 12, 17, 19, 24 , 26 de gener

El cost del curs serà de:
25 euros per a afiliades.
i 70 euros per a NO afiliades.

Forma de pagament:
El pagament es farà efectiu en metàl·lic els dijous 3 i 10 de novembre de 17:30 a 20:00 hores al local del Sindicat d'Administració Pública de Barcelona de la Via Laietana, 18  9ª planta.

Per apuntar-vos truqueu a la Fani al telèfon 675.45.10.01