dijous, 29 de desembre del 2022

 PUBLICACIÓ DE BASES D’ESTABILITZACIÓ DEL GRUP D’OFICIS

S’han publicat les bases d’oferta pública extraordinària d’estabilització de 79 places del grup d’oficis.

Com ja vam comunicar, i contemplen les bases publicades, els processos vinculats a la llei d'estabilització del personal interí es resolen per concurs de mèrits.

 

Us detallem alguna informació important:

 

Període d’inscripció: del 28 de desembre de 2022 al 25 de gener de 2023 (20 dies hàbils).


Principals requisits:
 

 

- Estar en possessió del títol acadèmic de la ESO, equivalent o superior.

- Disposar del nivell B1 de català.

- En el cas d’oficialia per al lloc de treball de xofer, cal també estar en possessió del carnet de conduir classe C i el CAP en vigor.


Més informació:
 podreu trobar tota la informació a la seu electrònica:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/convocatoria-del-grup-oficis-mitjancant-concurs-de-merits-proces-estabilitzacio-treball-temporal-llei-202021-a-parcs-i-jardins

 

Cal remarcar que de cara a la inscripció només es requereix la presentació de:


1.    Annex II: formulari d’inscripció.

2.    Annex III: formulari per la presentació de mèrits, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits. Els mèrits obtinguts a Parcs i Jardins es comprovaran d’ofici, a tals efectes s’aconsella especificar a A. Experiència Professional que es treballa a Parcs i Jardins de Barcelona (des de Selecció ja es miraran els períodes concrets), i en B. Cursos de formació especificar “Formació interna de Parcs i Jardins” (no s’ha d’adjuntar cap documentació per acreditar la formació interna, ni tampoc especificar el número d’hores).

3.    Còpia del DNI.

4.    Còpia de la titulació acadèmica.

5.    Certificat B1 de català o superior (si no es disposa es podrà fer la prova de nivell).


Aconsellem a totes les persones interines o rellevistes del grup d’oficis que treballen a Parcs, que es presentin a aquesta convocatòria.

 

 

dijous, 22 de desembre del 2022

QUÈ ESTEM PERDENT MENTRES ALTRES ES NEGUEN A NEGOCIAR? I QUÈ GUANYEN ELLS PEL FET QUE NO ES NEGOCIÏ?


QUÈ ESTEM PERDENT MENTRES ALTRES ES NEGUEN A NEGOCIAR?

I QUÈ GUANYEN ELLS PEL FET QUE NO ES NEGOCIÏ?


FES CLICK👉ELS VERITABLES MOTIUS 


En aquest escrit informatiu expliquem què deixa de guanyar la plantilla de Parcs i Jardins de Barcelona pel fet que el comitè es negui a negociar el conveni i el que guanyen ells a canvi de fer que la plantilla no surti al carrer i estigui calladeta, al no emprendre les negociacions. 

Hem cregut convenient, posar una mica de transparència i recordar les dades sobre les subvencions que reben de l'ajuntament i també quins "regalets" obtenen de la Gerència a canvi de la seva política immobilista i d'inacció davant els problemes que tenim a Parcs i Jardins.

dimarts, 20 de desembre del 2022

IMPRESCINDIBLES

 

Si me borrara el tiempo lo que yo canto 


José Antonio "Chicho" Sánchez Ferlosio (Madrid, 8 de abril de 1940-Madrid, 1 de julio de 2003) fue un cantautor español, autor de una gran cantidad de canciones que, muchas veces, no llegó a grabar él mismo aunque sí lo hicieron otros intérpretes, como Rolando AlarcónJoan BaezSoledad BravoVíctor JaraQuilapayún o Joaquín Sabina. Algunos de estos temas han pasado a formar parte de la tradición popular, como Gallo rojo, gallo negroLa hierba de los caminosLa Quinta Brigada o A la huelga.


Documental👉Chicho Sánchez Ferlosio

dimarts, 13 de desembre del 2022

 

Grup Tècnic. Procés estabilització treball temporal Llei 20/2021

Convocatòria: 2022
Places: 20
Termini de presentació: 2022-12-22


Període d’inscripció: del 3 al 22 de desembre de 2022.

Principals requisits:  

- Estar en possessió del títol acadèmic que es requereix a la descripció de cada un del concursos (Annex 1)

- Disposar del nivell C1 de català.

Més informació: podreu trobar tota la informació a la seu electrònica:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/grup-tecnic-proces-estabilitzacio-treball-temporal-llei-2021

Per últim, remarcar que de cara a la inscripció només es requereix la presentació de:

1.    Annex II: formulari de sol·licitud.

2.    Annex III: currículum de mèrits, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits. Els mèrits obtinguts a Parcs i Jardins, es comprovaran d’ofici.

3.    Còpia del DNI.

4.    Còpia de la titulació acadèmica.

5.    Certificat C1 de català o superior (si no es disposa es pot fer la prova de nivell).

 dimarts, 22 de novembre del 2022

NOU REGLAMENT DE BORSES

 Us passem un resum dels canvis més significatius que el nou reglament de borses del 5 de maig ha provocat:

  Fes click👉Resum nou reglament de borses


A l'apartat borses de treball trobaràs el  nou reglament sencer i l'antic reglament. Aquest últim regularà les borses que es van crear abans de l'entrada en vigor del nou.

dimecres, 26 d’octubre del 2022

PER QUÈ DENUNCIEM EL CONVENI?

          

PER QUÈ DENUNCIEM EL CONVENI?


La CGT va decidir en assemblea d'afiliats i afiliades denunciar el conveni vigent, el qual caduca el 31 de desembre d'aquest 2022. Tenim motius de sobres per fer-ho i acabar amb els acords a porta tancada i a esquena de la plantilla.

Des de la seva aprovació, vinculada en assemblea de treballadors i treballadores, a la continuïtat de les negociacions per aconseguir avançar en els punts de la plataforma unitària, no s'ha fet res més que inventar-se llocs de treball i complements, segons conveniència de l'empresa i d'algun sindicat.

Després de l'última assemblea general al febrer, a cada reunió amb el comitè hem demanat convocatòria d'assemblea de tota la plantilla, i sempre ha sigut vetada per una majoria del comitè que no vol donar explicacions sobre la llei d'interinatges que van aprovar i els acords que han signat...


QUAN ES POT DENUNCIAR UN CONVENI?

La denúncia al conveni col·lectiu es refereix el DEURE I DRET DE NEGOCIAR.

Mitjançant la denúncia del conveni col·lectiu, una de les parts de la negociació informa a l’altre la seva intenció de no prorrogar-lo de forma automàtica.


QUÈ PASSA SI DENUNCIEM CONVENI?

PERDREM DRETSFALS. El punt de partida és l’actual conveni, és la línia base des de la que partim.

ES PARALITZEN LES COMISSIONS DE TREBALL. FALS. L’empresa i el Comitè ens podem continuar reunint amb normalitat.

NO ENS PAGARAN ELS ENDARRERIMENTS DE L’IPCFALS. La pujada de l’IPC ha estat un acord signat a la mesa general de Negociació de la Funció Pública, i és independent de la negociació o no del nostre conveni.


LLAVORS, QUÈ PASSA REALMENT?

ES PARTEIX DEL CONVENI ACTUAL. No perdrem drets, negociarem per guanyar drets per a tots i totes les treballadores de Parcs i Jardins.

NEGOCIAREM MILLORES per a les treballadores i treballadors de Parcs i Jardins, millorant aspectes relacionats amb la conciliació, les ajudes o els permisos. Temes que no van ser tractats ni tinguts en compte en l'anterior negociació de conveni, igual que la resta de demandes de la plataforma unitària que es van votar en assemblea.


CONCLUSIÓ: EL RESULTAT NOMÉS POT SER IGUAL O MILLOR

CGT INFORMA-HORARI I JORNADA

 

Divendres passat va arribar un comunicat intern sobre la jornada i horari laboral pels equips de jardineria, personal tècnic i administratiu. En aquest comunicat hi trobem informacions contradictòries.


Per aquest motiu les volem aclarir.


  1. A l'Acord de Gestió de Decrets. Article 1 “Jornada Laboral” diu:

imatge.png

En cap moment menciona que el quart d’hora d’escalfament i preparació d’eines sigui de 7.30 a 7.45 com es menciona al comunicat de l’empresa. Si abans del decret el nostre horari d’entrada era a les 8.00; establir un quart d’hora per escalfament i preparació significa que ho fem de fer a partir de les 7.45. Qualsevol que es dediqui a la jardineria i a qualsevol altre ofici sap que preparar les eines és temps efectiu de treball.

Podem entrar en debats sobre com s'interpreta el que diu l'acord, però el fet és que fins a aquest comunicat de l'empresa, mai s'havia parlat d'un horari de 7.30 a 15.00 hores, i això que l'acord és del 2013.

Definició de temps efectiu de treball: La Directiva 2003/88/CE defineix com temps de treball efectiu aquell en què el treballador/a roman en el treball, a la disposició de l'empresari i en exercici de les seves funcions, conforme a les legislacions i/o pràctiques nacionals.

Aprofitem per informar que ja fa anys que la llei ens permet arribar a un acord per tornar a les 35 hores setmanals, però tot i estar com a prioritat a l'antiga plataforma unitària, no es va voler negociar a l'anterior conveni.  1. En el referent al temps per esmorzar, el conveni diu a l’article 34: El temps per esmorzar queda fixat en 30 minuts.

En cap moment menciona que dintre dels 30 minuts estigui inclòs el temps de desplaçament.

No entenem aquests comunicats que el que fan és crear confusió, sobretot quan es fa la comparativa amb el que diu el conveni i l'acord de gestió de decrets.

Des de la CGT hem demanat explicacions a la Direcció per tal que aclareixi aquest canvi d'interpretació sobre l'horari i la jornada a Parcs i Jardins, ja que no creiem que sigui un acte innocent, més aviat tot el contrari, per establir un canvi de jornada.

Aquests és un exemple més que ens mostra que el camí per no perdre cap dret és la denúncia i la lluita sindical.

LES PLACES VACANTS D’EXPERTESA DEL VERD NO S'ESTAN OFERINT ALS OFICIALS DE JARDINERIAContràriament al que s'hauria de fer, l'empresa està passant per sobre de les persones que han obtingut plaça consolidada d’oficial a l'hora d'oferir les places.


Una vegada acabat el procés d'expertesa del verd amb la cobertura dels llocs a través de les persones que han obtingut plaça i la borsa, ens trobem una situació sense sentit, a causa del mètode que s'està seguint per cobrir les places que no s'han cobert amb el procés.


L'empresa torna a oferir places vacants d'encarregat, mitjançant adscripció provisional, a auxiliars del verd, fet que ja va succeir poc abans que finalitzés la promoció interna d’oficilia del verd. 


Des de fa molt temps la secció sindical està demanant a la direcció que reguli les adscripcions provisionals per definir quin procés selectiu o sistema s'ha de fer servir per adjudicar les places vacants dels llocs de treball que, per diferents motius, no disposen de borsa de treball. 

De fet la RLT especifica que les adscripcions provisionals han de seguir un procediment objectiu establert, el qual no existeix. 

Però la Direcció de Parcs i Jardins no vol fer res al respecte, ja que utilitzen l'acord d'adscripcions provisionals per fer i desfer, saltant-se el principi d'oferiment de les places recollit al reglament de la RLT.


L'Estructura i Reglament de la RLT diu que en una promoció interna les places s'oferiran primer al mateix subgrup i després al subgrup professional anterior. Pel que no té cap lògica que les places que han quedat vacants durant el procés, no s'ofereixin en adscripció provisional als oficials de categoria.


Una vegada més l'empresa fa servir les concessions del Comitè d'Empresa en l'apartat de les adscripcions provisionals de l'estructura de la RLT per saltar-se els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.


Des de la secció estem revisant i analitzant la situació de les adscripcions provisionals amb assessorament jurídic, ja que tenim bastant clar que aquesta no canviarà amb els actuals responsables de l'Institut. No descartem mesures d'acció sindical per fer front al constant abús de la discrecionalitat a l'hora d'adjudicar les places vacants o de nous llocs de treball a l'Institut.

dimarts, 19 de juliol del 2022

 La precariedad detrás del fallecimiento de un barrendero en Madrid

Un contrato eventual y tres horas trabajando a 40 grados. Antes de que este operario falleciera este sábado tras barrer las calles de Vallecas, los sindicatos ya habían pedido el cambio de ruta y el cambio en el uniforme, compuesto por ropa de poliéster y botas de invierno.


ACTIVACIÓ DE LA FASE D’ALERTA DEL PROTOCOL D’ALTES TEMPERATURES

   CGT INFORMA


ACTIVACIÓ DE LA FASE D’ALERTA DEL PROTOCOL D’ALTES TEMPERATURES

Hola a totes i tots,

La Secció sindical de la CGT de Parcs i Jardins des de primera hora de divendres va estar intentant que s'activés el protocol d'altes temperatures en la seva fase d'alerta.

El Cap de Relacions Laborals i Prevenció ens va dir que a Barcelona no hi havia cap comunicació d'alerta (deu ser que no segueixen les notícies ni la web del PROCICAT, ni la de protecció civil municipal).

Seguidament, ens vàrem posar en contacte amb Protecció Civil i Bombers, que ens van comunicar que Barcelona es trobava en Alerta Alfa fase 4 (feia una estona que havíem passat de la 3 a la 4).

Vam tornar a posar-nos en contacte un altre cop amb el Cap de Relacions Laborals i Prevenció per donar-li aquesta informació, fet que va provocar que activessin la fase d'alerta del protocol d'altes temperatures i que informessin d'aquest fet a la plantilla.

Conclusions, des de primera hora hauria d'estar activat el protocol, l'empresa una vegada més ens ha desprotegit, els és igual la nostra salut i el nostre patiment quan era evident per la situació climatològica i les informacions al respecte que ens trobàvem en estat d'alerta per onada de calor.

El Comitè de Seguretat i Salut completament incompetent.

Més tard, ens vam assabentar a través d'un correu reenviat pel Cap de Relacions Laborals i Prevenció que l'avís d'alerta li havia arribat dijous a la tarda i que el departament de prevenció no va informar la plantilla fins que la secció sindical els va comunicar que sí estàvem en situació d'alerta. Aquest és el motiu pel què l'empresa no va enviar el comunicat fins a les 13:12 minuts, un comunicat que hauria d'haver enviat a primera hora del matí, ja que entre altres mesures, la fase d'alerta del protocol d'altes temperatures estableix feines que no es poden fer a partir de les 12 o que s'han de fer amb certs condicionants.

Dilluns vam tenir que tornar  a trucar al cap del departament de prevenció per veure com s’estava gestionant la part del protocol que diu que s’enviarà comunicat als responsables perquè s’assegurin que el personal tingui aigua a disposició a l’inici de 


la jornada per endur-se al lloc de treball (a càrrec de l’Institut) i que aquest vetllarà perquè cap treballador/a no quedi sense accés a aigua durant la jornada (a càrrec de l´’Institut), ja que els/les responsables de brigada no havien rebut cap comunicació al respecte. Vam rebre una serie d’explicacions per part seva en un to poc respectuós com si el què li comunicàvem no fos competència seva.

VESTUARI 

En l’adquisició del vestuari des de fa temps que s’han anat donant passes enrera en  el referent a protecció davant les altes temperatures. Abans la roba que teníem era de cotó.  L’encarregada de vestuari va proposar llavors canviar-la per poliéster. El poliester:

És una fibra que no facilita el flux d’aire.

El teixit s’adhereix a la pell de la persona.

No absorbeix el sudor de la pell de la persona.

Les tacas d’oli o greix no poden  ser eliminadas.

És més barat que altres materials.

Els delegats de prevenció de la resta de seccions van estar d’acord. La delegada de prevenció de CGT va ser l’única que no va donar el vist-i-plau, explicant que el cotó és més transpirable i evita alérgies. 

En definitiva, es va canviar al poliéster perquè la majoria es va posar d’acord amb l’empresa quan aquest no dona les condicions que  necessitem per fer la nostra tasca diaria.


dissabte, 16 de juliol del 2022

Als despatxos de Parcs i Jardins no hi ha onada de calor

 Hola a totes i tots,


La Secció sindical de la CGT de Parcs i Jardins des de primera hora d'ahir va està intentant que s'activés el protocol d'altes temperatures en la seva fase d'alerta.

El Cap de Relacions Laborals i Prevenció ens va dir que a Barcelona no hi havia cap comunicació d'alerta (deu ser no que segueixen les notícies ni la web del PROCICAT, ni la de protecció civil municipal).

Seguidament, ens vàrem posar en contacte amb Protecció Civil i Bombers, que ens van comunica que Barcelona es trobava en Alerta Alfa fase 4 (feia una estona que havíem passat de la 3 a la 4).

Vam tornar a posar-nos en contacte un altre cop amb el Cap de Relacions Laborals i Prevenció per donar-li aquesta informació, fet que va provocar que activessin la fase d'alerta del protocol d'altes temperatures i que informessin d'aquest fet a la plantilla.

Conclusions, des de primera hora hauria d'estar activat el protocol, l'empresa una vegada més ens ha desprotegit, els és igual la nostra salut i el nostre patiment quan era evident per la situació climatològica i les informacions al respecte que ens trobàvem en estat d'alerta per onada de caló.

El Comitè de Seguretat i Salut completament incompetent.

Més tard, ens vam assabentar a través d'un correu reenviat pel Cap de Relacions Laborals i Prevenció que l'avís d'alerta els havia arribat dijous a la tarda i que el departament de prevenció no va informar la plantilla fins que la secció sindical els va comunicar que si estàvem en situació d'alerta. Aquest és el motiu pel que l'empresa no va enviar el comunicat fins a les 13.12 minuts, un comunicat que hauria d'haver enviat a primera hora del matí, ja que entre altres mesures, la fase d'alerta del protocol d'altes temperatures estableix feines que no es poden fer a partir de les 12 o que s'han de fer amb certs condicionants.


 

Oferta pública 3 PLACES d'auxiliar administratiu a Parcs i Jardins. Sol·licitud oberta fins el 2/8/22 


FES CLICK👉Auxiliar Administratiu/va de 1r i 2n any

dilluns, 23 de maig del 2022

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 5 DE MAIG ( 1ªpart)


  COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 5 DE MAIG ( 1ªpart)


Acord sobre lliscaments: Hem arribat a un acord amb el Comitè i la Direcció sobre aquest tema, ja que el redactat d'aquest l'únic que fa és reconèixer la manera en què s'estaven consolidant les places obtingudes a través de lliscament o promoció interna una vegada les treballadores estabilitzaven la plaça d'inferior categoria  a través d'una oferta pública del mateix grup professional. Ex. Si tens la categoria d’auxiliar del verd i treus la plaça de peó, mantens la d’auxiliar.Acord de mèrits: No hem donat el nostre suport a aquest acord i explicarem breument els motius pels quals hem pres aquesta decisió.


De totes les places que la llei 20/2021 del 28 de desembre obliga a l'Institut a convocar, 95 van a concurs de mèrits perquè així ho determina la llei d'estabilització. La llei estableix que les 10 restants van a concurs-oposició sense perjudici dels sistemes establerts a cada administració, on es pot negociar que la fase d'oposició no sigui eliminatòria i amb una reducció dels continguts de la prova teòrica i pràctica.


Al ser personal laboral públic, al contrari que els funcionaris, l'Institut té la competència de convocar els processos per concurs de mèrits sempre que vulgui.


Article 61 del TREBEP Sistemes selectius


6. Els sistemes selectius de funcionaris de carrera són els d'oposició i concurs oposició, que han d'incloure, en tot cas, una o diverses proves per determinar la capacitat dels aspirants i establir l'ordre de prelació.

Només en virtut de llei es pot aplicar, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs que ha de consistir únicament en la valoració de mèrits.


7. Els sistemes selectius de personal laboral fix són els d'oposició, concurs oposició, amb les característiques que estableix l'apartat anterior, o concurs de valoració de mèrits.


L'Institut, fent ús de les seves competències en aquesta matèria, decideix portar a concurs de mèrits 10 places. A les reunions amb aquest ja ens havia quedat clar aquest posicionament pel qual no té cap sentit arribar a un acord en aquest sentit, i més tenint en compte que mai s'ha hagut d'arribar a un acord sobre els sistemes de selecció, ja que l'Institut és qui decideix sobre aquests. Estava clar que la direcció, en uns moments en què estan sent molt qüestionats, convocarien aquestes places a concurs de mèrits. No oblidem que la imatge de l'Institut és la imatge de l'Ajuntament, i que aquesta última necessita més cirurgia que els del Sálvame.Llavors per què el Comitè i l'Institut arriben a aquest acord?


Des d'abans de les eleccions sindicals, les formes d'actuació de la Direcció i el Comitè envers temes de principal importància dintre de l'Institut ( Relació de llocs de treball, no atendre les situacions d'assetjament laboral), estan sent molt qüestionades per la plantilla.


Amb aquest acord només es busca continuar amb la deriva propagandística encaminada a la rentada d'imatge, que no d'ànima, de tots dos ens.


Aquest acord només cobra sentit si, a part de portar a concurs de mèrits aquestes 10 places, també recollís que totes les places d'interins que es convoquin en un futur també es convocaran per concurs de mèrits, que és el que nosaltres havíem proposat.


dimecres, 4 de maig del 2022

LLEI 20/2021 DEL 28 DE DESEMBRE

           CGT INFORMA

Dilluns 25 ens vam reunir amb els caps dels departaments de selecció i de relacions laborals per contrastar i comprovar que les 105 places que s'han d'aprovar amb els criteris que estableix la llei d'interins del 28 de desembre eren les correctes. Una vegada comprovat que són les correctes, ja podem donar la nostra aprovació.


Les places encara no s'han portat a l'interventor de l'ajuntament, persona que ha de donar el vistiplau abans que es portin a la comissió de govern per a la seva aprovació definitiva i posterior publicació.

Hi havia temps suficient per comprovar que les places que l'empresa vol portar a comissió de govern eren les correctes, i és el que nosaltres hem fet.


Properament, es farà una assemblea de treballadors per informar sobre tot el referent a la llei d'interins.

Ens hauria agradat fer una assemblea de treballadors ja fa unes setmanes perquè la plantilla a hores d'ara, tot i que encara faltaven algunes coses per concretar, estigués informada.


Volem recordar que nosaltres sols no podem convocar una assemblea de treballadors sense el suport de la majoria de sindicats.


Però això té fàcil solució, que ens ajudeu a créixer més encara.


Entre totes ho podem fer. A Parcs i Jardins encara hi ha moltes coses que poden canviar.


dimecres, 20 d’abril del 2022

Brigades de cap de setmana                       CGT INFORMA

 

Brigades de cap de setmana


Són moltes les queixes que hem rebut sobre com s'organitza el servei de les brigades de caps de setmana.


Des de fa molt temps que, tot i està a sobre, els llistats surten algunes setmanes després que hagi caducat l'anterior. Això provoca que molts treballadors als quals els toca treballar els primers caps de setmana del nou llistat, no puguin assistir. Com que no saben quan els tocarà fer feina i com se'ls truca amb poca antelació, tenen problemes per assistir a causa de la conciliació familiar, fet que fa que perdin el seu torn.


A petició nostra, l'organització del servei s'ha compromès a treure abans els llistats. Esperem que així sigui i que es doni el servei adequat que fa tant de temps que no es dona.


També hi han hagut queixes sobre la rotació del servei. Hem pogut comprovar que alguns treballadors, tot i portar el mateix temps als llistats d'ençà que es va reprendre el servei a finals del 2020, fan feina menys caps de setmana. També ho hem posat en coneixement dels responsables de la prestació del servei perquè facin una gestió més equitativa de les rotacions del personal.


Estem rebent moltes queixes dels encarregats per no poder participar en les brigades de cap de setmana. Hem demanat que se'ns enviï una exposició dels motius per escrit, però no hi ha intenció de donar les explicacions al respecte que aquests treballadors es mereixen.


Entenem, amb el seu silenci, que no tenen arguments amb els quals donar explicacions sobre el fet de deixar fora de la prestació del servei al personal que fa les feines d'expertesa del verd.
dimarts, 29 de març del 2022

Jubilacions parcials i interins

 

Dimecres 2 de Març es va publicar al BOE la Resolució de la Secretaria de l’Estat de la Funció Pública que estableix les condicions per a la jubilació parcial del personal laboral.

A partir d’ara, el personal interí no es podrà jubilar parcialment, només el personal fix amb jornada completa.

Aquesta informació ens va arribar a través d’organismes de CGT dies abans de que ens reuníssim amb l’empresa per que ens informes del tema. 

L’empresa ens va comunicar que la sol·licitud d’un jubilat parcial havia sigut denegada i que havien rebut una resolució informant dels motius.

No entenem el perquè d’aquest canvi de criteri per part de la seguretat social, però ens sembla molt greu que es negui la jubilació parcial als treballadors interins que complien els requisits i que porten tota la vida treballant i cotitzant.