dijous, 29 de desembre del 2022

 PUBLICACIÓ DE BASES D’ESTABILITZACIÓ DEL GRUP D’OFICIS

S’han publicat les bases d’oferta pública extraordinària d’estabilització de 79 places del grup d’oficis.

Com ja vam comunicar, i contemplen les bases publicades, els processos vinculats a la llei d'estabilització del personal interí es resolen per concurs de mèrits.

 

Us detallem alguna informació important:

 

Període d’inscripció: del 28 de desembre de 2022 al 25 de gener de 2023 (20 dies hàbils).


Principals requisits:
 

 

- Estar en possessió del títol acadèmic de la ESO, equivalent o superior.

- Disposar del nivell B1 de català.

- En el cas d’oficialia per al lloc de treball de xofer, cal també estar en possessió del carnet de conduir classe C i el CAP en vigor.


Més informació:
 podreu trobar tota la informació a la seu electrònica:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/convocatoria-del-grup-oficis-mitjancant-concurs-de-merits-proces-estabilitzacio-treball-temporal-llei-202021-a-parcs-i-jardins

 

Cal remarcar que de cara a la inscripció només es requereix la presentació de:


1.    Annex II: formulari d’inscripció.

2.    Annex III: formulari per la presentació de mèrits, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits. Els mèrits obtinguts a Parcs i Jardins es comprovaran d’ofici, a tals efectes s’aconsella especificar a A. Experiència Professional que es treballa a Parcs i Jardins de Barcelona (des de Selecció ja es miraran els períodes concrets), i en B. Cursos de formació especificar “Formació interna de Parcs i Jardins” (no s’ha d’adjuntar cap documentació per acreditar la formació interna, ni tampoc especificar el número d’hores).

3.    Còpia del DNI.

4.    Còpia de la titulació acadèmica.

5.    Certificat B1 de català o superior (si no es disposa es podrà fer la prova de nivell).


Aconsellem a totes les persones interines o rellevistes del grup d’oficis que treballen a Parcs, que es presentin a aquesta convocatòria.