dimecres, 1 de març del 2023

La Direcció de Conservació i la de Recursos Humans se salten els resultats dels processos selectius.

 

El febrer de 2021 es va convocar un procés selectiu de dues places de maquinista reservades per a dones per cobrir necessitats del servei i vacants en adscripció provisional. A la convocatòria es podien presentar homes per si no hi hagués prou sol·licituds de treballadores (no hi va haver cap). També deia: "En cas que les sol·licituds superin el nombre de places sol·licitades, es valorarà l'experiència en tasques relacionades, amb l'objecte de fer-ne la classificació pertinent i elaborar una llista d'espera per a posteriors necessitats".


Al març es publicà el llistat de les 5 persones escollides. A aquesta publicació es comunicava la resolució del procés i el llistat publicat per ordre per cobrir les necessitats del servei i les vacants del lloc de treball de maquinista.


Aquest febrer ha aparegut la necessitat de cobrir un lloc de maquinista, i en comptes de cobrir-la amb la tercera persona del llistat (les dues primeres ja havien sigut adscrites), la Direcció de Conservació i la de Recursos Humans han decidit saltar-se el llistat i agafar una treballadora per cobrir el lloc de maquinista.


Quan preguntem per què no han seguit el llistat del procés selectiu, ens contesten:


L'adscripció s'ha fet amb l'objectiu de promoure la presència equilibrada de dones i homes en totes les funcions professionals i per tal de compensar la nul·la presència de dones en el lloc de maquinista.


Ens sembla bé i sempre hem lluitat per que es reservin places per a dones per tal de promoure la presència equilibrada de dones i homes en totes les funcions professionals. El que no ens sembla correcte és que ho facin saltant-se els llistats dels processos selectius.


Si volen cobrir el lloc de treball de maquinista amb dones el que han de fer és una altra convocatòria amb reserva de places perquè més dones tinguin la possibilitat de presentar-se, en comptes de fer adscripcions a dit.


D'això se'n diu tenir en compte els mèrits, la capacitació i la igualtat d'oportunitats!!