divendres, 30 de gener del 2015

Parcs i Jardins en lluita- 30 de gener 2014

LES CONTRACTES US OMPLEN LES BUTXAQUES

Després de la realització de l'Assemblea de Treballadors/es, els jardiners/es de Barcelona ens hem manifestat fins a la plaça Sant Jaume per exigir a l'Alcalde Trias la contractació de personal per poder oferir un bon servei públic. Així mateix s'han rebutjat les privatitzacions del servei que solament beneficien als interessos privats


 


Reunió de conceptes retributius 27-1-2015

Conductors
Desprès de la primera cita per part de l'empresa, comentant el tema de les restriccions si eren o no determinants per ocupar el lloc de treball, la Dra. Nuria Serrano del servei de la salut, valora que estan perfectament capacitats per poder desenvolupar la feina que de fet ja estan duent a terme; simplement han de fraccionar el pes a l’hora de carregar el vehicle.
Aquesta informació serà tramesa als convocats en una segona cita, per part de l'empresa que es va dur a terme el 28/01/15 i on se'ls va comunicar, a més a més, que cal que respectin les restriccions.
Es comenta el cas del company que no ocuparà el lloc de xofer/ conductor, per tenir fortes restriccions, i per tant seguirà al destí actual.
Pel que fa l'organització dels canvis de reubicació, l'empresa es compromet a fer-la cap al mes de març, igualment es convocarà una reunió de canvis on es comunicarà.

Conceptes retributius
1a Fase
L'empresa segueix amb la proposta que va presentar el passat dia 11/12/14, en la que està disposada a abonar el complement de penositat només als col·lectius d' horts urbans, personal de viver i tones; i als d'oficis i administratius amb caràcter retroactiu.
El comitè insisteix en la seva proposta d'afegir a la llista de conceptes retributius als col·lectius de: personal de viver, tones, zeladors, magatzem de vestuari, equip motor, vigilants, horts urbans, mecànics, personal d'ofici i administratius. I d'abonar amb caràcter retroactiu, des de febrer de 2014, la quantitat de 10€ a tots aquests col·lectius que encara no gaudeixen d'aquest complement de penositat, deixant per la segona fase la definició del llocs de treballs.
L'empresa en un principi, està d'acord en fer efectiu aquest complement a tots els altres col·lectius, menys al col·lectiu  de vigilància.
Desprès de l'exposició del delegat de la secció de CGT i de la del president del Comitè, per tal de justificar la inclusió dels col. lectius de vigilància, l'empresa decideix fer un recès per deliberar.
Finalment l'empresa decideix no fer cap proposta i deixar els possibles acords per una propera reunió a la que es convocarà al comitè. Pel que fa al comitè manté la seva proposta inicial.

Paga 2012
L'empresa comenta que en quan l'Ajuntament doni el vist i plau, en la reunió del proper 2/02/15, no tindrà cap inconvenient en fer efectiu el pagament  pertinent.
Barcelona 27 de gener de 2015.

dimecres, 28 de gener del 2015

4 DE FEBRER, MANIFESTACIÓ


NI OBLIT, NI PERDÓ


El cas 4F, del que ara es compleixen nou anys, és un dels casos més vergonyosos i tràgics de repressió després de la dictadura, que solament està tancat per a la justícia i els polítics, no pels qui ho van sofrir, ni per a la història. Un muntatge judicial, policial i polític que va portar a diversos joves a presó i al suïcidi de Patricia Heras, basant-se en el testimoniatge d’uns policies, avui dia a la presó, entre altres acusacions per haver mentit en un altre judici. En el documental “Ciutat Morta”, es desgranen amb detalls els fets i alguns dels protagonistes i creadors són part d’aquesta convocatòria i d’aquest acte, que compartirem amb altres casos.

No és un exemple aïllat d’injustícia. El cas de Pedro Álvarez, 22 anys després del seu assassinat i havent estat únicament un policia l’encausat, ha prescrit judicialment, deixant passar el temps en els estaments oficials.

La repressió s’ha endurit. Les presons provisionals decretades en les Vagues Generals, després de les protestes contra els desallotjaments dels centres okupats o en les manifestacions, són un pas més en l’augment de l’escalada repressiva elaborada pels polítics i executada pels jutges, per intentar desactivar qualsevol protesta. Com a efecte dissuasiu també es demanen penes de presó desproporcionades i injustificades.

Les salvatges càrregues policials han provocat danys físics greus i irreparables en les persones, arribant a l’apallissament fins a la mort en ple carrer de ciutadans com en el Raval i coaccionant a qui ha vist o gravat els fets per intentar quedar impunes. El maltractament o la mort dels immigrants en els Cies o a la frontera, amb vulneracions dels drets fonamentals també s’han convertit en rutina.

Sofrim empresonaments provisionals aplicant secrets de sumari com en el cas Pandora que deixa a les persones en la més absoluta indefensió en desconèixer tant ells com els seus advocats les acusacions que els imputen, infringint garanties bàsiques i deixant en evidència el sistema judicial.

Tot això convenientment airejat per uns mitjans de comunicació que s’han convertit en mers portaveus dels organismes policials, polítics i judicials, i als quals no qüestionen en cap moment, quedant-nos com a alternativa la creació de mitjans de comunicació alternatius. 

La nova Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a Llei Mordassa, ve a sumar-se a l’arsenal de mesures que inclou al seu catàleg la tortura, la persecució, la detenció injustificada, la violència física contra les manifestacions, empresonaments, els desallotjaments, els muntatges judicials i policials, els assassinats.

Fer front a tota aquesta injustícia és el motiu d’aquesta convocatòria. Per enfrontar la violència del sistema necessitem la solidaritat de totes i per transitar aquest camí és imprescindible que coneguem, compartim i fem nostre tot el sofriment dels qui pateixen en carn pròpia la repressió. Contra l’oblit, la memòria per no tornar al passat. La memòria es construeix en el present i el present actual és molt greu. Tots i totes els qui participaran en aquest acte són el testimoniatge de tota aquesta repressió. Són els testimonis, els supervivents, les víctimes, els familiars i amics. Compartir amb ells la seva experiència, conèixer-la, difondre-la, són obligacions que hem d’assumir, perquè des d’aquesta base hem de fundar la resistència futura a aquesta societat que ens deixa indefensos davant l’arbitrarietat policial, la violència de la força i la injustícia de les lleis. Per no ser víctimes en el futur del seu mateix patir.

Us esperem a totes i tots el proper 6-F a les 18h a les Cotxeres de Sants (Carretera de Sants 79, Barcelona). Si ens toquen a una, ens toquen a totes.

ASSEMBLEA GENERAL, 30 de gener


dijous, 22 de gener del 2015

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO enero del 2015CGT informa

El viernes 16 de enero se realizó la primera COMISIÓN DE SEGUIMIENTO del 2015, esta vez la dirección del Institut no se dignó a plantear un orden del día. Los temas que se trataron fueron los siguientes:


Unificación de categorías
La dirección comenta el curso que harán l@s caps de colla (55 personas) para deslizar a Encarregats/des los días 21 y 28 de enero. Nos entrega  las bases que regirán la promoción de auxiliars administratius (18 personas) a oficial 1ª administratiu y de caps de 2ª administratius (6 personas) a cap de 1ª administratiu. No tienen en cuenta para realizar la promoción a l@s compañer@s que realizan esas funciones y están pendientes de novación.

Jardiner@s Conductores/conductoras
También nos comenta que el personal que tenga restricciones de salud y halla accedido a las plazas de jardiner/a-conductor/a se les citaba el miércoles 21 de enero para proponerles volver a revisar sus restricciones que (según la dirección) les impide acceder al “lloc de treball”. De forma genérica nos hablaron de aquellos que tenían restricciones para levantar más de 15 kilos. No se puede permitir que compañer@s que llevan tiempo desarrollando esta función se les quiera apartar de un “lloc de treball” que llevan tiempo realizando. La CGT defiende que est@s compañer@s que han ganado su plaza en concurso deben ocupar ese puesto respetando sus restricciones.

Concursos internos
La dirección reconoce la necesidad de promociones internas y propone:
18 plazas de xòfer,
14 plazas de encarregats/des,
24 plazas de oficial 1ª de jardineria

Según dicen las plazas de xòfer y de encarregat/da  responde al número de personas que realizan estas tareas cobrando la diferencia de categoría y las plazas de of. 1ª de jardineria responde a la necesidad de un oficial de 1ª de jardinería por cada brigada de más de 7 personas.
La CGT y el Comité entendemos que estas plazas son claramente insuficientes y los criterios que hay que tener en cuenta para convocar los concursos son las plazas que se cubren  a través de personas que realizan trabajos de categoría superior, de las bajas naturales habidas y previstas, de la necesidad de un/a jardiner@ por cada cinco trabajadores/as ..., lo que representa un número superior del propuesto y un numero mayor de categorías a concurso. También reclamamos que la promoción interna no sea “eterna” como la última que se realizó, manteniendo una lista de espera para cubrir las plazas que queden vacantes.

Devolución de la paga de navidad 2012. La avalancha de sentencias a favor de devolver la parte meritada de la paga de navidad sustraída en 2012 a los empleados públicos ha producido la presión necesaria para forzar al Gobierno a incluir en los presupuestos del Estado español la devolución de esa parte del dinero sustraído. En el caso del funcionariado se les devolverá alrededor del 25% de lo sustraído, pero en nuestro caso, el personal laboral, cotiza las pagas extraordinarias de manera distinta a l@s funcionari@s y la parte que ya habíamos meritado es ligeramente superior al  50% de la misma. La dirección nos dice que están pendientes de la firma del Alcalde, y se supone que previsiblemente la abonen junto a la mensualidad de febrero.

Recogida de Abetos. Se preguntó a la dirección cómo se había realizado la distribución de las horas extras y festivos dedicados a la recogida de abetos, si los criterios habían sido objetivos o no y si se dio publicidad a los cuadrantes del reparto. La dirección dice no poder contestar  en ese momento.

Días por EBEP para jubilados parciales. Se le pregunto sobre los criterios de aplicación, no se nos dio respuesta. La empresa está aplicando de manera proporcional al tiempo anual de trabajo de jubilados parciales, lo que es un cambio en la fórmula utilizada hasta ahora. Entendemos que esta forma de interpretar el EBEP es claramente ilegitima.

Curso on-line 2015. El Comité de empresa propone a la dirección la inclusión de un curso on-line sobre el convenio colectivo, la dirección dice tener ya un curso técnico de jardinería casi preparado para 2015. Nos comentan que se pueden ya realizar los cursos online que no se hayan realizado y que están disponibles en la web (Word, excel…) y así acceder a los cuatros días de permiso

Barcelona verda. Parece que la revista del Instituto va a cambiar de formato y de trasfondo y que dejará de ser el “NODO” de MediAmbient (que actualmente es) para volver a ser una revista más profesional propia del Instituto. El Comité propone que la deje de enviar  en formato de papel.

Secció sindical de la CGT a Parcs i Jardins
Blog:www.malesherbes.blogspot.com