divendres, 30 de gener de 2015

Reunió de conceptes retributius 27-1-2015

Conductors
Desprès de la primera cita per part de l'empresa, comentant el tema de les restriccions si eren o no determinants per ocupar el lloc de treball, la Dra. Nuria Serrano del servei de la salut, valora que estan perfectament capacitats per poder desenvolupar la feina que de fet ja estan duent a terme; simplement han de fraccionar el pes a l’hora de carregar el vehicle.
Aquesta informació serà tramesa als convocats en una segona cita, per part de l'empresa que es va dur a terme el 28/01/15 i on se'ls va comunicar, a més a més, que cal que respectin les restriccions.
Es comenta el cas del company que no ocuparà el lloc de xofer/ conductor, per tenir fortes restriccions, i per tant seguirà al destí actual.
Pel que fa l'organització dels canvis de reubicació, l'empresa es compromet a fer-la cap al mes de març, igualment es convocarà una reunió de canvis on es comunicarà.

Conceptes retributius
1a Fase
L'empresa segueix amb la proposta que va presentar el passat dia 11/12/14, en la que està disposada a abonar el complement de penositat només als col·lectius d' horts urbans, personal de viver i tones; i als d'oficis i administratius amb caràcter retroactiu.
El comitè insisteix en la seva proposta d'afegir a la llista de conceptes retributius als col·lectius de: personal de viver, tones, zeladors, magatzem de vestuari, equip motor, vigilants, horts urbans, mecànics, personal d'ofici i administratius. I d'abonar amb caràcter retroactiu, des de febrer de 2014, la quantitat de 10€ a tots aquests col·lectius que encara no gaudeixen d'aquest complement de penositat, deixant per la segona fase la definició del llocs de treballs.
L'empresa en un principi, està d'acord en fer efectiu aquest complement a tots els altres col·lectius, menys al col·lectiu  de vigilància.
Desprès de l'exposició del delegat de la secció de CGT i de la del president del Comitè, per tal de justificar la inclusió dels col. lectius de vigilància, l'empresa decideix fer un recès per deliberar.
Finalment l'empresa decideix no fer cap proposta i deixar els possibles acords per una propera reunió a la que es convocarà al comitè. Pel que fa al comitè manté la seva proposta inicial.

Paga 2012
L'empresa comenta que en quan l'Ajuntament doni el vist i plau, en la reunió del proper 2/02/15, no tindrà cap inconvenient en fer efectiu el pagament  pertinent.
Barcelona 27 de gener de 2015.