dimecres, 28 de juliol del 2021

FULL INFORMATIU juliol 2021

 

CGT informa  

Parcs i Jardins          juliol 2021

El passat 20 de juliol es va reunir la Comissió de Seguiment del Conveni amb el següent ordre del dia:

Aplicació del 0,3% - Conductors de Jardineria - OPO per Operaris

Els dos primers punts són relatius a modificacions de la RLT ja que modifica l’actual acord i sobre els quals es va arribar a acords sense debat. Semblava que tot ja estava parlat per avançat i només quedava aprovar els acords. I de fet era així, CCOO, UGT i USOC ja ho havien tancat tot prèviament amb la Direcció a la Taula de debat que es van treure de la màniga per deixar fora de la negociació a la CGT. Nosaltres demanem d’enrederir uns dies les decisions per tal de debatre internament al Comitè d’Empresa però no es té en compte. A continuació us ho expliquem punt per punt.

 

Aplicació del 0,3%.

La llei de pressupostos del 2020 permet un augment del 0.3% addicional de la massa salarial per a reestructuracions d’alguns conceptes salarials de la plantilla.

Aquest punt s’havia de negociar i arribar a acords, o així ho esperàvem nosaltres, però quina va ser la nostra sorpresa quan CCOO fa una proposta de distribució d’aquests diners dies abans. La CGT va presentar una proposta pròpia també el mateix dia de la Comissió de Seguiment. La Direcció en la pròpia reunió sosté que acceptarà sense tocar ni una coma de la proposta de la majoria. Això mai no havia passat. La Direcció deixant en mans de la part social el repartiment de calers?

La majoria del Comitè (CCOO, UGT i la USOC) ja ho tenien clar i es tanca l’acord d’acceptar la proposta de CCOO que us exposem al cuadret:

 


ACORD SIGNAT a proposta de CCOO

·Se li pagarà el TRAM 2  (39 euros) a tota persona que no ho cobrava, és a dir xofers, poda, maquinistes i forestals.

·Una pujada de 7,47 euros bruts al CLLT de vigilants.

·Equiparació de salaris de suport administratiu amb Aux. de jardiner amb 42,88 euros. Equiparació de Agent Administratiu amb Oficial de jardiner amb 13,25 euros. Equiparació de Cap Administratiu amb Oficial de jardiner amb 9,1 euros.

 


La proposta que portàvem des de la CGT amb el mateix cost incloïa:

·Creació d’un TRAM 3 per als xofers, podadors, maquinistes, forestals, Obra Nova i als centres de treball de Roserar  i Costa i Llobera amb un import 56 euros. Aquest personal ha perdut calers amb els canvis dels conceptes de perillositat i penositat pels Trams i l’acord de la RLT. Els col·lectius que ja venien cobrant el TRAM 2 al passar al TRAM 3 tindran un augment de 17 euros.

·Una pujada de 25 euros bruts al CLLT de vigilants. El col·lectiu menys reconegut a l’Institut.

 

La proposta de la CGT va ser escoltada però ni votada ni debatuda, no es va tenir en compte. A la proposta d’acta posterior de la Comissió no hi consta la proposta. Amb aquesta preteníem compensar mínimament els col·lectius més desfavorits desprès de la RLT pujant el CLLT dels vigilants i creant un nou TRAM 3 amb una percepció de 56 euros per a persones amb una exposició al risc reconegudament superior que no van cobrar mai cap TRAM i que han perdut ingressos amb raó de la RLT.

 

Conductors de Jardineria

La Direcció ja ens havia fet saber fa pocs mesos que tenia interès a modificar la RLT respecte al sistema de selecció per a Jardiner/a-Conductor/a de jardineria. Sense haver-se tractat el tema en cap més reunió apareix a l’ordre del dia com a proposta sense detallar gaire. Només la CGT demana explicacions sobre la concreció de la seva proposta i ens sorprèn com la Direcció explica que volen pagar la conducció a tot aquell que ho demani, tingui carnet de conduir B i el vulgui posar a disposició de l’empresa. La conseqüència seria que a la pràctica tots seriem jardiners conductors i ens repartiríem les feines amb rotativitat, i creiem que facilitaríem la voluntat empresarial de demanar el carnet de conduir B a les OPO’s de jardineria com a requisit.

Vist així podria no semblar tant dolent, però la realitat és que econòmicament el col·lectiu beneficiat serien els Auxiliars de jardineria que no van patir la cara dolenta de la RLT. Entenem que el cost de posar en marxa aquest pla hauria d’anar destinat als col·lectius més desfavorits pels últims acords de condicions laborals.

Finalment s’aprova la proposta de la Direcció amb el vot en contra de la CGT. Novament ens trobem amb un tema ja parlat i acordat prèviament per algunes seccions sindicals i la Direcció a la famosa Taula de debat.

 

16 places d’OPO per la categoria d’Operari

L’Institut recorda que van anunciar que es realitzaria oferta pública per la figura del lloc de treball d’Operari/a. A la RLT no està definit aquest lloc i per tant necessiten definir-ho per poder convocar oferta pública.

A la RLT es va fer una petita descripció, però no es van valorar les funcions, ni el complement que havia de cobrar aquest lloc de treball, per tant entenem que el que s’ha d’aclarir es això.

 

NOUS ACORDS A ESQUENES DE LES TREBALLADORES