divendres, 7 de setembre del 2007Full informatiu de la CGT de Parcs i Jardins

UNA VEGADA SIGNAT EL CONVENI, HEM DE SEGUIR LLUITANT, COM SEMPRE, PER A FER COMPLIR LA LLEI