divendres, 3 de febrer de 2017

La situació laboral de Parcs i Jardins vista des del govern de BCNen Comú

El passat dia 18/01/17 a la darrera Comissió d’Ecologia Urbana i Mobilitat, el grup municipal CUPCapgiremBcn va demanar una Compareixença del govern per parlar sobre la situació contractual de Parcs i Jardins, a arrel de la seva declaració coma servei essencial (16/04/16) era necessari saber quines mesures s’estan portant a terme per tal de recuperar llocs de treball, així com quines són les internalitzacions dels serveis externs, doncs aquest temes eren uns dels compromisos amb I.M. Parcs i Jardins i que formaven part del seu programa electoral.

A tot això el Sr.Frederic Ximeno, comissionat d’Ecologia Urbana, va ser el que va respondre.

Primer de tot va fer referència a 125 efectius perduts entre 2010/2016, quan en realitat es tracta de 243.

Va continuar explicant, que, a partir que Parcs i Jardins fou declarat servei essencial, (gràcies també a la proposta presentada per la CUPCapgirem, el passat 16/04/16), va informar que s’estaven duent a terme contractes de relleu i interinatge i s’estaven cobrint amb personal de la bossa les baixes de maternitat. No tant cert del Tot Sr. Ximeno algú no li ha informat bé. 

Els contractes de relleu són marcats per la llei i el que s’estava fent des de Parcs i Jardins era allargar més del compte el temps d’espera marcat (5 mesos) i així fer més penosa l’espera de les companyes en edat de pre-jubilació i evitar la contractació d’un relleu, continuant així amb la precarietat del servei.

Pel que fa al relleu de persones amb baixa per maternitat, es va dur a terme quan en el departament de RRHH es van trobar amb dues companyes de baixa maternal, però les baixes de les companyes que treballen al verd, no s’estan cobrint ni s’han cobert mai.

Des del Comitè demanem que també s’incloguin les baixes de llarga malaltia, però l’empresa no està pel cas.

El següent que comenta, és, que finalment es farà una Oferta Pública d’Ocupació, ja que des del 2008 no es convoca cap, i que al 2017 i fins final de mandat volen anar convocant OPO anualment(sempre i quan des de Madrid no es digui el contrari) 

La llàstima és que només es convoquen places per cobrir la taxa de jubilació, que en el 2016 ha estat de 24 persones i al 2017 serà de 35 a 41 places. (falta concretar) El que no es diu és que si la Sra. Inma Mayol i el Sr. Jordi Campillo (anterior Gerent d Parcs i Jardins i actual Gerent d’Ecologia Urbana)no haguessin fet de I.M. Parcs i Jardins una EPEL (Entitat publica empresarial Local) ara la taxa de reposició seria del 100% de les places, arribant així a la reposició del poder adquisitiu perdut en els darrers anys.

Diu però, que fins que no siguin definitives, aquestes places, corresponents al 2016 (24) i al 2017 (35/41) es contractarà personal per ocupar-les fins que s'acabi el procés d'OPO. la meva pregunta és d'on sortiran aquestes 65 persones? doncs si ha de ser de la bossa del 2008 em temo que li haurem de donar la volta i tornar a cridar al primer que va quedar en la llista al 2008.

o surten de tallers ocupacionals i plans de treball dels quals no estem informades les delegades del Comitè?

Comenta també que hi haurà promoció interna de 135 places de diferents categories, no comenta que aquestes places han estat ocupades per companyes escollides a dit per l’empresa, en molts dels casos, sense cap tipus de criteri més que el del amiguisme. Aquí cal fer especial esment a totes aquelles persones que han entrat sense passar pel procés d’Oposició i se’ls ha donat directament, la categoria de tècnic, quan a Parcs i Jardins hi ha persones totalment capacitades i amb carrera per poder desenvolupar les tasques d’aquesta categoria. Però sembla ser que les amistats de la direcció ocupen aquestes places.

Fa esment a que de la bossa de contractació que hi ha prevista per part de l’Ajuntament, el 10% serà per donar suport a Parcs i Jardins. Molt bé, però esperem que aquest suport no siguin només per ocupar llocs de categoria de tècnics.

I pel que fa al tema estrella: Municipalització o Internalització d’alguns dels serveis actualment privatitzats i que Parcs i Jardins realitzava com són: Poda d’arbrat, jardineres, reg d’arbrat, arrabassament de soques, tancament de parcs, control extern de qualitat, jocs infantils, manteniment de mobiliari urbà, infraestructures de reg, neteja dels centres de treball, re-ompliment d’escocells, recollida de residus, control vies ràpides, control biològic, desinfecció àrees per gossos, revisió de projectes...

Val a dir que alguns d’aquests serveis estan coberts per CET ( Centres Especial de Treball) on en un principi són centres que donen sortida laboral a persones amb discapacitats o disfuncions psíquiques o amb mobilitat reduïda i amb risc d’exclusió, per tal de gaudir d’unes condicions laborals dignes. Però que alguns CET no són res més que grans empreses que contracten personal no discapacitat però si incapacitat (amb restriccions mèdiques) i els hi paguen, un sou míser per dur a terme el servei al que han licitat, i sense deixar de cobrar a l’hora la subvenció, per persona contractada (parlarem més extensament en un altre article)

S’està duent a terme un anàlisi detallat de cada servei, tenint en compte les possibilitat de subrogació, els treballs específics que es realitzen en el tipus de servei i els horaris de servei, per tal de trobar alternatives i construir un pla progressi i així poder avançar en la municipalització del servei.

Va comentar que hi ha un augment en la partida d’externalitzacions de 10.984M al 2016 a 11.549M al 2017 i que s’està donant un impuls del control laboral i de les condicions detallades de les empreses contractades (CETAIME) i s’estan introduint nous criteris a les licitacions.

Al tanto doncs fins ara això també era possible, el que passa és que poca voluntat hi hagut per part de Directius/ves i Gerents, de sancionar a les empreses externes guanyadores de concursos, al·legant falta de personal, quan en veritat, ja sap que el que hi ha darrere són molts interessos econòmics i tornades de favors, d’aquests gerents i directiu/ves que porten des del 1992 al poder.

Va ser després d’unes breus intervencions de Ciu criticant el model de gestió pública, no oblidem que va ser sota aquest mandat d’on va sorgir la idea de privatitzar tot Parcs i Jardins (informe KONSAK) i de C’s, que el Sr. Ximeno va tenir unes paraules d’agraïment al personal de Parcs i Jardins, reconeixent que gràcies a la nostra professionalitat el servei del manteniment verd de la ciutat no està tant degradat com podria estar-ho, doncs el personal de Parcs i Jardins s’esforça per a que es vegin els resultats d’una bona feina, tot i la manca de recursos.

Doncs després del discurs i les paraules del Sr. Comissionat només ens quedaria dir, que la bona voluntat política no va en lloc si la voluntat privatitzadora de Gerents i directius/ves li passa pel davant.

Així doncs esperem que en l’esperat Pla d’Enfortiment de I.M Parcs i Jardins, que volen presentar pel proper Consell d’Administració, i esperem que MAI ABANS que el Comitè d’empresa pugui donar la seva valoració i aportar millores, passi per la reestructuració de l’equip directiu i tècnic i contempli una reducció de bandes salarials.

2 comentaris:

Carlos ha dit...

Gracias por el artículo, y por la crítica constructiva de futuro

Anònim ha dit...

si, si gràcies, peró no veig per enlloc cap posicinoment de la cgt ni del comité. No hi te res a dir la cgt de tot això, en aquest article no veig cap posicionament, cap solució i molt menys cap definició de cap on volen anar....però sobretot no denunciem el conveni, que és molta feina i em aconseguit moltes coses ( servei esencial, oferta pública generosa, primes per tothom, ja no entra cap tècnic a dit), noi sé pq ens queixem tant...