dimarts, 13 d’octubre de 2020

 Les clavegueres de Parcs i Jardins  continuen ben vives

Per molt que es facin rentats de cara, es canviï de gerència, i entrin tècnics nous (alguns de forma poc transparent), les clavegueres continuen treballant al 100%, ja que les entranyes d’aquesta empresa continuen sent les mateixes.

Ens enganyen per què ens deixem enganyar. Era d’esperar que si per signar la RLT i el nou conveni trobem els mateixos capos i interlocutors de sempre, està clar que els resultats seran els mateixos, per molt que es disfressi amb bones paraules i gràfics.

És per això que un mes després d’haver signat la famosa RLT, sense haver volgut especificar la majoria de dades importants i imprescindibles com les funcions de cada lloc de treball, ja comencen a saltar-se els seus propis acords, tenint un munt d’Adscripcions Provisionals sobre la taula, sense passar ni haver participat en cap procés. Traient encarregats d’aquí, per treure el que em molesta d’allà i de pas faig encarregat/ada a qui jo vull. Aquestes places d’encarregat/ada, s’haurien d’haver-hi oferit primer als encarregats que queden a la borsa, després als jardiners i jardineres de la plantilla, que són la categoria immediata inferior, tal com han fet amb els RT i si no fossin cobertes, als auxiliars jardiners/eres amb més antiguitat a l’empresa, tal com posa a l’estructura de la RLT signada. Per fer-lo a dit i sense cap mena de vergonya, no calia perdre el temps negociant una RLT durant més d’un any.

Una altra prova que aquestes clavegueres continuen a tota màquina, és el cobrament dels complements dels llocs de treball, fixats en aquesta RLT. Que els cobrarem és cert, però que hi ha una gran manipulació a l’hora de mostrar les quantitats i els gràfics també. Si deixem fora de la RLT complements irregulars tan important com són les 40 hores, i no afegim al gràfic que se sumen al nou complement estan manipulant i mentint. Mentre que un company de poda se li descomptaran d’aquesta “paga” a l’octubre les variables que han cobrat des de gener, a una persona que ha estat cobrant les 40h no se li descomptaran sinó que se li sumaran. És a dir, tornen a blanquejar els complements irregulars, sense cap intenció que es deixin de cobrar en futur. Hem d’afegir, que aquest complement de jornada s’està atorgant de forma aleatòria a qui ells consideren. Mentre a oficis ofereixen les engrunes de les hores extres, quan fa anys que hi ha manca de personal, ells s’autootorguen un complement que oscil.la entre els 250 i els 1000 euros, cada mes, amb l’excusa de sobrecàrrega de feina.

Des de la CGT defensem un sou digne, ara mateix tenim companys i companyes que estan cobrant 914 euros, la solució no són les hores extres, és un sou que ens permeti viure sense haver de fer jornades de 10 hores al dia. És aquí on s’hauria d’haver incrementat els complements de lloc de treball, no inflant els dels càrrecs amb titulació o sense que ja tenien un sobresou irregular.

Per què comproveu fins a quin punt pensen que ens enganyen i manipulen us diem que, com ja sabeu, aviat hi haurà eleccions sindicals a Parcs I Jardins. La CGT va fer el preavís per fer-les abans que arribés la tardor, i així evitar potser la segona onada de covid. Però com que llavors no coincidia amb el cobrament d’aquesta “paga”, els altres tres sindicats es van posar d’acord per tal d’anar al Departament de Treball i canviar la nostra petició, fent així que voteu just la setmana següent que s’hagi cobrat

Cap comentari: