dijous, 25 d’abril de 2013

Resum de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut del 24-4-13


1.- Ens van presentar la memòria d’activitat del 2012 sobre les accions d’integració laboral a l’Institut.
Aquest parla del seguiment que es fa de 52 persones per part de l’educadora laboral.
A banda de accions per a la inserció i la formació hi ha hagut novetats com els tallers de prevenció en riscos psicosocials (per a treballadors/es amb dificultat d’aprenentatge).

2.- En breu s’iniciarà el procés de novacions, es farà a la comissió de seguiment.

3.- Ja s’ha començat a elaborar els protocols de forats en via pública, poda de palmeres amb rates, assetjament laboral i assetjament sexual.

4.- Els podadors ja han començat a fer servir mascaretes antipartícules.

5.- Reunificació de casetes. Durant el maig es durà a terme la reunificació d’unes 20 casetes.

6.- Hi ha una nova brigada que es dedicarà a fer endoterapia a palmeres.
Constarà de 4 persones i faran aplicacions durant 9 mesos, a l’hivern tornaran a la seva brigada d’afectacions.

7.- S’ha començat a mirar el vestuari per al pròxim hivern, s’està intentant introduir un forro polar.

8.- Als camions amb rampa se’ls canviarà el comandament per un a distància per evitar riscos.

Cap comentari: