divendres, 19 de juliol de 2013

POTSER ARA COMENÇARÀ L'AUTÈNTICA NEGOCIACIÓ DEL SOM

La Comissió de Presidència del 17 de juliol ha donat llum verda a una modificació del SOM que inclou el que la majoria dels sindicats i dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament estàvem reclamant: el manteniment dels salaris actuals als llocs base de totes les categories i un nou termini de negociació (tot just 3 mesos efectius) per ajustar la resta de la taula salarial, pactar els detalls de la migració i revisar la nova definició de les categories.

Gràcies a aquest canvi, entre d'altres coses tots els companys i companyes interins que han vist reduïdes les seves retribucions aquest any com a conseqüència d'un canvi de contracte, recuperaran el nivell salarial que els correspon, amb els endarreriments que toquin amb efectes 1 de gener del 2013. Probablement no els hi aplicaran el canvi fins al novembre, però ho tindran.

Òbviament les nostres reivindicacions no s'acaben aquí, tot just això és el que veníem reclamant des del febrer per crear un entorn de negociació equilibrat en el qual els fets consumats no es convertissin en un element de pressió il·legítim sobre la representació dels treballadors i treballadores.

Com dèiem, ara podrem parlar del catàleg, de les taules salarials, de la migració i de les categories... i de res més mentre no hi hagi un acord: aquesta és la posició de la CGT i entenem que la de la majoria de la representació de laborals i funcionaris. La pròrroga és més aviat curta i les dificultats per arribar a un acord molt grans, de manera que aquests aspectes d'aplicació immediata s'han de resoldre de forma prioritària a satisfacció de tothom, deixant si tot va bé la negociació del Reglament del SOM per al 2014.

La nostra disposició és franca i oberta, però no per això menys exigent i combativa. L'Ajuntament ha de tenir clar que no anem a negociar “que no ens facin massa mal”, ja en tenim prou i massa d'això. Tots i totes hem de veure globalment elements de millora en aquest SOM que compensin els aspectes no tant bons que es vulguin introduir, i per aconseguir-ho cal que tots i totes continuem participant i a l'aguait de les propostes que es posin a sobre de la mesa de negociació.

Hem de lluitar per a que el SOM deixi de ser una amenaça i es converteixi en una oportunitat... I si no per nosaltres ja se'l poden cruspir amb patates !!

 CGT Ajuntament de Barcelona

Cap comentari: