dijous, 19 de desembre de 2013

Horari pels dies dels torns de nadal

 
Desde el 20 de decembre 
fins al 3 de gener inclosos 
l'horari serà:

de 8 a 15 hores

Pels diferents torns de treball 
l'horari començarà 15 minuts 
més tard, es a dir:

Tarda: de les 15 a les 22 hores
Nit: de les 22 a les 5 hores

Cap comentari: