dijous, 26 de febrer de 2015

Què ha ocorregut en el Parc del Centre de Poblenou?A l'abril del 2008, sent responsable dels Parcs i Jardins de la ciutat Imma Mayol d'ICV i del districte de Sant Martí Francesc Narváez  regidor del PSC, es va inaugurar a so de bombo i platerets el Parc del Centre de Poblenou dissenyat per l'arquitecte Jean Nouvel.

Un Parc que diversos arquitectes i activistes socials van arribar a catalogar com un dels ”majors despropòsits de Barcelona” i que va tenir un cost per a les arques municipals de més de 20 milions d’euros

Al febrer del 2009 abans que el Institut Municipal es fes càrrec del manteniment del Parc del Centre de Poblenou la CGT de Parcs i Jardins denuncien en un informe tècnic el mal criteri jardiner- paisatgístic i el mal estat de la vegetació emprada en el disseny del parc. Entre els exemplars que es trobaven en pitjor estat sobresortien els Salix babylonica (salzes, desmais), espècie majoritària al parc, que segons els criteris de Parcs i Jardins és una espècie no recomanada per a la Ciutat de Barcelona. Malgrat el mal estat de la vegetació els responsables municipals recepcionaren la contracta de l'obra, que es va realitzar per una empresa privada, sense exigir el compliment de la clàusula de garantia.
Salzes 2009

En el 2012 després de detectar els jardiners/es del Parc que els arbres estaven afectats pel paràsit lepidòpter Paranthrene tabaniformis (Rottemburg-1775) van informar als responsables municipals i fins i tot es van enviar mostres. L'única actuació que es va realitzar va ser talar i replantar unes 60 unitats sense realitzar un tractament per combatre la malaltia, la qual cosa a més ha afavorit l'entrada de fongs i bacteris.

 Paranthrene tabaniformis detectats

Ara febrer del 2015, d'amagatotis i sense informar a la ciutadania sobre la problemàtica dels salzes s'ha volgut eradicar tots els exemplars. Les denúncies públiques han paralitzat la destrossa
 Arrels dels salzes arrencats

Els responsables municipals a dia d'avui no han donat solució a l'estat lamentable en el qual ha quedat el Parc i en concret la zona de la plaça de la Sardana  que requereix una actuació URGENT que hauria de  passar per l’anàlisi de cada un dels salzes,  el tractament de control de la malaltia dels exemplars viables i l’arrencada dels exemplars morts o en estat irrecuperable per substituir-los per unes altres espècies pendulars, la redistribució de l'espai per fer-ho accessible als vehicles de servei encara que això representi corregir el disseny original,  i la replantació del parterre de gespa circular a la plaça destrossat per l'arrencada dels arbres.