divendres, 22 d’abril de 2016

Parcs i Jardins, llars d’infants i altres serveis al ciutadà de Barcelona, declarats essencials

Els treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona reclamen que es cobreixin les baixes per atendre millor les zones verdes de la ciutat
La comissió de govern de l’Ajuntament de Barcelona, en la seva sessió del 21 d’abril ha declarat com a serveis públics essencials, els següents:
1) L’àmbit de les escoles bressol.2) L’àmbit dels serveis socials bàsics especialitzats.
3) L’àmbit d’atenció i prestació de serveis directes al ciutadà.
4) L’àmbit de l’assessorament jurídic i de la gestió de recursos que garanteixen el funcionament dels serveis competència de l’organització municipal.
5) L’àmbit dels serveis de manteniment de la ciutat (neteja, aigua, clavegueram, manteniment de la via pública, manteniment del verd urbà, senyalització, mobilitat, manteniment d’infraestructures.
La declaració dels esmentats serveis com a essencials implica que es puguin cobrir les baixes vegetatives que es produeixin, segons han indicat fonts del comitè d’empresa de Parcs i Jardins de Barcelona l’institut directament afectat per la decisió de l’equip de govern del consistori barceloní. Per tant, en serveis com les escoles bresso, l’atenció de serveis directes al ciutadà o els serveis de manteniment com els esmentats de les zones verdes de la ciutat, es podran contractar de forma interina persones que substituir les baixes que s’han anat produint per jubilacions. En una segona etapa, l’Ajuntament hauria de convocar concurs per proveir les places que d’acord amb la llei es convoquin.
El mecanisme és una forma de driblar la norma estatal, coneguda com a llei Montoro, que prohibia substituir els empleats que per jubilació pleguessin del servei. En l’institut municipal de Parcs i Jardins, aquest any s’havien de jubilar unes 35 persones. I fruit de la normativa vigent, en el darrer mandat municipal la reducció d’aquesta plantilla ha sumat 200 baixes, sempre segons fonts del comitè d’empresa.
Sigui com sigui, el tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha convocat aquest divendres una roda de premsa en la qual està previst que valori la declaració de serveis essencials els seus efectes en la contractació i en els llocs de treball que seran substituïts.

Cap comentari: