divendres, 10 de juny del 2016

PROMOCIONS INTERNES


POSSAREM FRE AL DITET ???


A la Comissió de Seguiment del Conveni del 7 de juny la direcció va lliurar al Comitè un document sobre les promocions internes a l'Institut per aquest any. Aquest document es una proposta que haurà de valorar el Comitè per tal de fer una proposta.
De moment ens han passat les que corresponen a promocionar persones de categories d'oficis i corresponen a 20 places de conductores (aquesta no es promoció de Categoria, sinó de Lloc de Treball), 27 places de Xofereses, 38 places de jardineres i 22 places d'encarregades. El document inclou els requisits i les proves i pel moment trobem a faltar els mèrits. Entenem que es només un primer contacte per tal d'anar tancant diferents qüestions a pams.
Tant rellevistes com interins es podran presentar als concursos i guanyar les categories que es mantindrien en cas de guanyar plaça posteriorment mitjançant OPO. També es faran bosses amb els aprovats de les promocions internes per tal de fer substitucions en cas de necessitat i no haver de fer servir el dit de forma arbitraria com fins ara. 
Els jardiners conductors, tot i el compromís de dos anys al lloc de treball, també es podran presentar a qualsevol promoció interna segons ens explica Carme Malús Directora de RRHH.


ELS REQUISITS PLANTEJATS

A totes elles es demanen requisits com: ser treballadores de l'Institut de Parcs i Jardins en les categories inferiors a les concursades i una antiguitat mínima de dos anys, excepte a les places de conductores que serà d'un any (el Comitè va exposar el seu rebuig en el cas de les conductores). A totes explicita que no es pot patir cap malaltia o impediment físic o psíquic que impedeixi exercir les funcions de la categoria a concurs. Els requisits particulars per a cada una seran els següents:
Per les places de Conductores: Estar en possessió del permís de conduir classe B en vigència. Superar les proves que tenen per objecte comprovar les habilitats i dominis dels vehicles de jardineria fins als 3500 kg. de pes evitant riscos laborals.
Per les places de Xofereses: Estar en possessió del permís de conduir classe C o C1 en vigència (no caducat) i estar en possessió del Certificat d'Aptitud Professional (el CAP).
Per les places de Jardineres: no hi ha cap requisit especial.
Per les places de Encarregades: Estar en possessió del títol de Batxillerat, Tècnic o Tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, Tècnic Tècnica corresponent a Formació Professional de primer grau oun altre d'equivalent o superior en les titulacions de la família professional de Medi Ambient (Tècnic en Jardineria, Tècnic Superior en Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics, o equivalents) o una antiguitat de 10 anys de serveis actius en una categoria del grup C2.


LES PROVES PLANTEJADES

A totes les categories es faran proves teòriques de tipus test referides a un temari concret (encara no facilitat), una prova de català i unes proves psicotècniques de tests i una entrevista personal. Les proves pràctiques particulars de cadascuna de les promocions ens les plantegen de la següent manera:
Per les places de Conductores: Escenari a on la persona aspirant hagi demostrat domini dels vehicles de jardineria i resoldre problemes fàcils i habituals. Haurien de ser capaços de reproduir la realitat.
Per les places de Xofereses: Escenari a on la persona aspirant hagi de demostrar domini sobre els camions del servei.
Per les places de Jardineres: Escenari a on la persona aspirant demostra domini de la jardineria. Es dissenyaran proves a les quals els aspirants hauran de demostrar coneixements, habilitats en l'ús de les eines i tècniques (podar, plantar, sembrar...)
Per les places de Encarregades: Cal buscar una situació i posar-les en situació (diu literal la proposta). Cal poder utilitzar les eines ofimàtiques.

8 comentaris:

Miquel ha dit...

Gràcies per la info !!!!

Per tant entenc que els rellevistes amb una antiguitat menor a 2 anys no es poden presentar a les opos. Es aixi ?

Anònim ha dit...

Si no tens més de dos anys no podres concursar a la promoció internar exceptuan per xofer que sera de un any

Carlos ha dit...

Jardinera conductora es només d'un any. Choferes 2 anys

Anònim ha dit...

i no us han dit res sobre les altres categories ?

Esther ha dit...

I que en sabem de la placa de bioleg?
Quina seria la feina a realitzar?

Esther ha dit...

I que en sabem de la placa de bioleg?
Quina seria la feina a realitzar?

Amplexicaule ha dit...

Quant es mourà això? Ho podem esperar per després estiu?finals d any?suposo q no ho solaparan amb les oposicions.

Amplexicaule ha dit...

Quant es mourà això? Ho podem esperar per després estiu?finals d any?suposo q no ho solaparan amb les oposicions.