dijous, 20 d’abril de 2017

El meu color preferit

El passat dia 22/03/2017 l'empresa va convocar al Comitè, per ordre del Sr. Comissionat ( Frederic Ximeno) per informar que està previst iniciar un procés de canvi en l'organització de Parcs i Jardins. 
Aquest procés no és altre que el  PLA ENFORTIM. 
En el que es vol dotar a l'institut de més personal, més recursos (que siguin sostenibles) i un canvi de manera de fer i entendre la jardineria basada en la BIODIVERSITAT.
Tot un repte de canvi de mentalitat
Però per a que aquest ENFORTIMENT funcioni i realment les jardineres i jardiners que mantenim el verd de Barcelona ens ho creiem, necessitarem alguna cosa més que reunions amb el Sr. Director d'Espais verds , la Sra. Directora de conservació o el propi Gerent.
i Aquí és on entra el joc  el PLA DE XOC.
Aquests canvis de mentalitat i funcionament per a que realment es materialitzin, haurien d'anar acompanyats  d'una sèrie de mesures  de reforçament i augment de la plantilla.
La seva intenció ( o hauríem de dir la del Sr.Ximeno) passa per internalitzar una sèrie de serveis externalitzats com Tones de Reg i Arbrat ( poda, escocells, arrabassament de soques, plantació) i això evidentment suposaria l'entrada de més personal : concretament 101 persones fins al 2019. 
Aquestes persones serien contractades des de les bosses que es crearien, a partir de les diferents OPO's que es volen convocar fins a final de legislatura.
Estarien amb un contracte inicial de 6 mesos de caràcter temporal i després d'aquest passarien a tenir un contracte d'interinatge. 
Bé, això voldria dir que al 2019 la plantilla augmentaria en 100 persones. Fins a les hores correcte. 

Però a on està la trampa? 

Doncs per començar ens parlen de la gent que entrarà a la OPO, quan el procés de l'OPO en sí ni s'ha iniciat. De fet només hi ha una persona encarregada i responsable de revisar totes les sol·licituds, una per una. Aquesta mateixa persona, també s'encarrega de realitzar, i fer el seguiment de totes les promocions internes que s'han fet o estan pendents de fer. I també és l'única persona que es dedica a fer contractes de dual, de formació, plans ocupacionals...

Primera cosa que no ens quadra: per una banda se'ns diu que s'espera l'entrada de personal de OPO però no dotes al propi departament de personal de les eines necessàries per a que aquesta OPO es dugui amb la agilitat. Encarregant-se només 1 persona de fer-ho.
I la pregunta és: què fan la resta de companys i companyes del  citat departament? Es poden contractar tècnics sense cap tipus de mirament i amb una rapidesa inusual, però contractar personal per agilitzar el procés d'entrada  auxiliars jardiners/es, sembla ser que no interessa.

Segona cosa que no quadra: ens diuen que es faran promocions internes, doncs és necessari donar oportunitats al personal propi amb carrera i amb coneixements del tema, per a que pugui accedir a altres llocs de treball de categoria superior i així rellevar al personal tècnic que es pre jubila. Doncs  resulta que s'acaben d'ofertar 2 places per a tècnics però a les que el personal de Parcs i Jardins no podrà accedir, al tractar-se de contractes de relleu.
La pregunta és:  Per que no voleu promocionar al personal propi amb estudis universitaris?A qui han promès aquestes places? Doncs que millors coneixedors de com funciona Parcs i Jardins que els propis treballadors i treballadores de Parcs i Jardins. Pot ser no voleu que algú us digui que no esteu fent les coses correctament i necessiteu algun amic o amiga al vostre costa que us segueixi la beta perquè li heu donat la plaça i així camuflar la vostra gestió mediocre i evitar que us passin la mà per a assegurar la cadira i que no us puguin treure.

Tercera cosa que no ens quadra: quan a les comissions es parla d'internalització, les dades que ens mostra i facilita l'empresa no són reals. Els quadres de despeses, costos i  i xifres econòmiques que ens presenten, per tal que fem valoracions i poder decidir quins altres serveis (a part dels plantejats) poden ser internalitzats, són parcials o estan mesurats des d'uns  paràmetres e indicadors que no s'avenen amb la realitat.
La pregunta és: que ens voleu fer creure amb aquest ball de xifres, que és menys rentable econòmicament internalitzar? Doncs ens presenteu unes dades i xifres  on es reflecteix que surt més a compte la privatització. Això, o és que realment no en teniu ni idea de fer pressupostos ni estudis econòmics.

Quarta cosa que no quadra: el ritme i els tempos i així com la manera de funcionar de l'empresa. El Comitè és assembleari, això ja se sap,  per tant és impossible que per moltes comissions que s'hagin creat per tractar separadament els temes ( s'han creat 3 comissions: Contractació, Internalització i Control dels serveis externs, Formació i Comunicació) les persones delegades que hi vagin MAI podran PRENDRE DECISIONS UNILATERALS com fa l'empresa, doncs sempre ha de poder comptar amb el vist i plau del comitè reunit en plenari. I sense comptar les reunions prèvies de cada secció sindical per tractar el tema i poder prendre, al respecte, una decisió conjunta com a comitè. 
La pregunta és:  Tenint em compte el funcionament assembleari del Comitè per què es realitzen de 2 a 3 reunions per setmana, sense oblidar que hi ha altres temes que no formen part ni del pla de xoc ni l'enfortim no menys importants i als que no podem deixar de banda.? Ens esteu distraient?
No oblidem que les persones que són delegades sindicals no estan alliberades (amb excepció de la presidenta  i la secretària) i per tant només disposen de 40 hores mensuals que han de combinar amb la seva estada en el seu lloc de treball i tota la feina que surt fruit d'aquestes comissions i reunions amb l'empresa : Buscar informació per poder-la contrastar posteriorment, creació de quadres de dades, documents, informes, consultes varies, reunions....

Però sincerament crec que en comptes d'estar buscant la quadratura del cercle ens hauríem de plantejar si estem fent les preguntes correctes.
Algunes podrien ser:

Realment els director d'espais verds, la directora de conservació, la de recursos humans els i les caps d'àrea, els tècnics i tècniques varies i gerents i supergerents Es Creuen de debò el pla de xoc i Enfortim ? Volen realment executar-lo?
O simplement és un preparat per si hi ha canvi de color al govern i així poder seguir amb la creuada particular de privatitzacions de serveis, amb les seves conseqüents comissions?
O és un simple "paripé" per tal que no us canviïn de cadira? o és per les Bufandes? però no ens heu repetit varies vegades que ja no existeixen? Pot ser es tracta de tornar o donar Favors per aconseguir coses o perquè ja s'han aconseguit? Quants amics i amigues falten per col·locar? Quants compromisos socio-laborals s'han de complir?

Portem ja camí dels 2 anys de legislatura i canvi de gerència, amb  el que semblava un canvi de color polític, però en realitat aquest canvi de color segueix i no s'ha produït, doncs aquest segueix sent el color dels diners, i perquè ja no se li pot preguntar a en Paul Newman, doncs segurament ens ho corroboraria.Cap comentari: