diumenge, 20 de gener de 2013

Situació actual de les negociacions


Els passat dies 16 i 17 de gener s'ha tornat a reunir la Mesa Negociadora. La direcció de l’ Institut ha barrejat en els text que ens ha presentat maliciosament els temes referents al Conveni amb els referents a les retallades. Que es va acordar que anaven per separat.
Tal com es va acordar, la negociació es basava en la continuïtat del Conveni Col•lectiu i en l'actualització de l'Acord de Condicions Laborals. Sobre aquests temes la direcció va presentar les seves propostes sobre jubilacions parcials, manteniment de la plantilla, jornada i horaris, vacances i festius, i una relació dels acords de la Comissió de Seguiment que han de ser afegits a la redacció del Conveni.

Jubilacions Parcials

L’ Institut reconeix el dret a la jubilació parcial, i hi ha dos punts bàsics ara en lliça, que són:

1.- En cas de que el jubilable hagués d’esperar un cert temps a l’espera que hi hagi un rellevista acabant contracte per rellevar al jubilable. El Comitè manté que s’hauria de contractar personal nou per no retardar la jubilació. La Direcció manté que no farien nous contractes. Aclarir que en molts casos el jubilables podrien haver d’esperar més d’un any.

2.- El percentatge de jornada del contracte de relleu. El Comitè manté que s’hauria de mantenir el percentatge actual i fer els contractes al 100% de la jornada. La Direcció vol treure el percentatge del redactat i per tant tenir les mans lliures per contractar pel mínim possible de jornada. En el moment actual els jubilats parcials ho fan pel 75% de la jornada i s’oferiria als nous contractes de relleu només aquest percentatge de la jornada (i del salari).

Plantilla

La direcció ofereix una certa estabilitat de la plantilla actual, no garantint el manteniment de la plantilla, amortitzant els jocs de treball dels treballadors que es jubilin totalment. El Comitè sosté la importància de mantenir el número de llocs de treball actuals. La proposta de la direcció representa la perdua de més de 120 llocs de treball fins a la finalització del Conveni.

Vacances i festius (plantejaments de la Direcció)

Sobre aquest tema cal separar les modificacions del conveni actual i les possibles afectacions pel decret 20/2012.

Modificacions de Conveni: La Direcció planteja establir 2 torns de vacances els mesos de juliol i agost. La borsa de setembre passarà a formar part d’una dotació econòmica dedicada als ajustos d’una nova classificació professional.

Afectacions pel Decret: Les vacances quedarien en 22 dies que es gaudiran de forma ininterrompuda o en períodes no inferiors a una setmana.. Si durant les vacances coincideix un festiu oficial es podrà recuperar aquest dia com a lliure disposició. Els 2 dies restants de gaudir de quatre setmanes de vacances es podran gaudir com a dies de lliure disposició. Això no inclou els tres dies addicionals que ens pertanyen per l’ EBEP. Res no es diu al paper dels permisos de Setmana Santa i Nadal, que per circular sí que han dit que desapareixen.

Jornada Laboral

Sobre aquest tema també cal separar les modificacions del conveni actual i les possibles afectacions pel decret 20/2012.

Modificacions de Conveni: La Direcció pretén legalitzar la jornada de 40 hores amb dues modalitats: una amb jornada de 8 hores i altre amb dues tardes, totes dues meritarien un plus d’especial dedicació.

Afectacions pel Decret: Augment de la jornada laboral en 30 minuts diaris, de 7:45 a 15:15 hores tal i com ja ho van comunicar mitjançant circular informativa.

Garanties

La Direcció manté que el redactat actual del Conveni no es negociable, i que no el variaran, ja que el Govern Municipal te la clara intenció de dur-nos cap a la privatització i no poden acordar res que els coarti aquest tipus de maniobra. El Comitè ha fet una proposta de redactat d’aquest article que tot i mantenir la referència als Estatuts, la fa als Estatuts actuals. I en referència a les garanties del personal es trauria la referència als Estatuts per donar major seguretat al nostre futur individual.

Increments salarials

La Direcció diu que està disposada a oferir alguna quantitat econòmica sense especificar, però que aquesta seria proporcional als ingressos.

El dimarts 22 de gener a les 17h. es torna a reunir la Mesa Negociadora.

LES SOLUCIONS S’ACONSEGUEIXEN LLUITANT

4 comentaris:

Anònim ha dit...

SOLUCION UNA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DONDE SEAMOS NOSOTROS SOLOS CON EL PRESUPUESTO QUE TIENE HOY LA PLANTILLA CERCA DE 60 M € DE LOS CUALES SOLO AFLORAN MENOS DE 40 M € SE ENTIENDE LA DIFERENCIA PARA DONDE VA HACIA ANDORRA O ALGUN PARAISO FISCAL MAS LEJANO DONDE ESTAN LOS 3 M € QUE NOS HA ROBADO HA LA PLANTILLA EN 2012 Y PARECE SER QUE LO UNICO QUE DEJA EN LA PLANTILLA ES EL VENENO QUE DESTILA EN EL POCO TIEMPO QUE LLEVA EN EL MANDO DE LA EMPRESA DEJAD DE DISCUTIR ENTRE LA PLANTILLA Y UTILIZAR LAS ARMAS CONTRA EL ENEMIGO

Anònim ha dit...

Esto es un engaño nos quieren doblegar es la ruina compañeros no dormidos en la parra. ..

Anònim ha dit...

eetamos apunto de un acuerdo de convenio gracias cgt i qe les den porculo alos de la bolsa de trabajo vividores mamarrachos cgt dimision iros ala mierda

Anònim ha dit...

ni caso, el comentario de arriba es de un TROLL.

gracias por informar como se encuentra los diferentes puntos de la negociación. el resto de sindicatos que han sacado su hoja informativa no han especificado como se encuentra los diferentes puntos. El análisis que realizan ccoo y ugt es generalista y alguno de ellos para mi incluso triunfalista fomentando la pasividad de la plantilla.

Por lo que aquí exponéis del acuerdo de condiciones queda pendiente el cerrar el tema de la jubilación parcial que cada trabajador se pueda jubilar cuando le toque, que el relevista este a jornada completa y que se coja gente de la bolsa para no interrumpir las jubilaciones

También queda pendiente las garantías de continuidad de parcs (porque si nos quedamos sin trabajo nuestro puesto de trabajo valdrá bien poco)

La plantilla según la propuesta de la empresa continuaría disminuyendo si no hay convocatoria de una OPO

y también nos quieren quitar el turno de septiembre sin aclarar como se repartirá el dinero y legalizar las 40 horas

QUEDA mucha por discutir para cerrar un acuerdo en condiciones

salud