divendres, 13 de novembre del 2015

DIES PER ANTIGUITATAvui hem rebut un comunicat intern a on l’Ajuntament de Barcelona comunica a la seva plantilla que d’acord amb el Reial Decret 10/2015 es restableixen els dies de permís per antiguitat. Al nostre Institut de Parcs i Jardins tenim Conveni propi, però es indubtable que haurem de seguir el mateix camí i, en breu també a Parcs, es podrà gaudir d’aquests dies.
A continuació us passem el text del comunicat.


Ajuntament de Barcelona
Comunicat intern

RECUPERACIÓ DELS DIES ADDICIONALS D’ASSUMPTES PROPIS PER ANTIGUITAT
D’acord amb el Reial Decret 10/2015, l’Ajuntament, en la Mesa General de Negociació, ha acordat el gaudiment dels dos addicionals de permís d’assumptes propis per antiguitat.
Així, queden establert dos dies de permís en complir el sisè trienni i que s’incrementarà, com a màxim, en un dia addicional a partir del vuitè.
Amb caràcter excepcional, els dies corresponents a l’any 2015 es podran gaudir fins al dia 30 d’abril de 2016.
Per poder-ne fer la petició, estem modificant l’aplicació de tramitació corresponent. Preveiem que el proper dilluns ja estarà adaptada.
Ajuntament de Barcelona – Departament de Comunicació Interna