dijous, 18 de juliol del 2019

Promocions per llocs de treball fantasmaCom ja hem manifestat reiteradament, la CGT entén que amb 8 anys d’experiència a l’ofici dins l’Institut, ja tenim la destresa de l’ofici més que assolida per lliscar a la categoria d’Oficial de jardineria. De fet, entre les 77 brigades que actualment existeixen a Parcs i Jardins, només tenim 16 oficials de jardineria, i entre aquestes i les que només hi ha auxiliars de jardineria no trobem CAP diferència  a l’hora de portar a terme les tasques. És per això que demanem el lliscament de categoria, sense haver de passar processos de selecció. Processos que sigui dit,  darrerament els trobem molt plens d’irregularitats.
Però a banda d’aquesta posició ferma de la nostra Secció Sindical (abandonada complertament per la resta de sindicats) i defensada i votada per l’Assemblea de treballadors i treballadores,  hem de manifestar múltiples motius pels quals aquestes promocions no compleixen amb els mínims que haurien de complir, per tal de garantir una promoció justa, transparent i sense discriminació.
En primer lloc, s’estan convocant uns llocs de treball que no existeixen ni  a l’actual classificació professional en vigor des del 2013, ni a “l’esquelet” de la RLT signat darrerament per la resta de sindicats i la Direcció. Per tal ens estem presentant a uns llocs de treball i subgrups (actuals categories) sense saber quines retribucions ni complements li corresponen, quines funcions tindrà, sota quins horaris estarà subjecte i una llarg número d’interrogants més. Sense aquesta informació, no podem valorar si ens convé presentar-nos o no.

També trobem aspectes legals que no es troben del tot garantits, ja que la convalidació d’estudis amb experiència professional la marca llei, es a dir, si per presentar-te a una categoria tenir l’ESO és un requisit, aquest, segons la llei, pot ser compensat per 10 anys d’experiència professional, però a les bases, el número d’anys que es demana per equiparació d’estudis, se l’inventen segons van veient.
Deixant de banda si com a Secció estem d’acord o no amb aquest requisit, el que no podem permetre, és que hi hagi escletxes, que no garanteixin el que diu la llei. Creiem que ja és hora de deixar de jugar a ser Deu, que facin unes bases com marca la llei, i no inventant segons ens convingui.
També hem de remarcar, que darrerament, hem rebut moltes crítiques de les proves realitzades en els darrers processos de selecció, començant amb preguntes absurdes pel desenvolupament de la nostra professió,  personal no “objectiu” fent d’examinadors/res a la prova pràctica,  manca de justificació de les entrevistes personals que es venen fent, camuflades com a aproves de competències. I un llarg etcètera.
Per tot això, continuem defensant el Lliscament per dignitat professional, que no ens enganyin, aquestes promocions no tenen res  a veure amb el que nosaltres volem i defensem.
Bases  subgrup d’expertesa del verd
A les bases, encara no publicades, per la promoció del subgrup  d’expertesa del verd i els seus llocs de treball, ens trobem amb el mateix procediment, tant de manca de regulació i definició dels llocs que es convoquen, como a la convalidació de la titulació requerida amb els anys d’experiència professional.
Però a banda de tot això esmentat, hem d’afegir que no ha hagut voluntat de meritat els anys d’experiència professional com a Auxiliars de jardineria, es a dir, els anys que portis a l’empresa treballant d’auxiliar. NO meritarà. Amb això trobem una gran discriminació cap a tots i totes les companyes que no hagin fet de “segons” o hagin tingut la categoria d’oficial de forma provisional, es adir la gran majoria de la plantilla no tindrà mèrits professionals. Fet totalment injust, ja que els “segons” són escogits de forma aleatòria i normalment sense criteri objectiu i professional. Amb una clara discriminació de  gènere.


Que ningú decideixi per nosaltres. Dignitat professional JA!!!