dilluns, 21 de gener de 2008

OPO 2008

El divendres dia 18 de gener va tenir lloc la reunió entre la direcció de l’Institut i el Comitè d'Empresa, tal com estipula el Conveni Col·lectiu, per a tractar de les bases de la OPO 2008 aprovada el 4 d'octubre del 2007 pel Consell d’Administració de Parcs i Jardins.

A les propostes de bases presentada per l’Institut, el Comitè d'Empresa presento una sèrie de propostes alternatives, de les quals la direcció (sres. Medina i Ballestero) només van acceptar una petita part de les mateixes (examen en català i castellà, tècnics especialitzats examen discapacitats, examen pràctic examinadors d'externs al Institut...) i van ser rebutjades la majoria de propostes (enregistrament proves pràctiques, temaris proves, consideració de vocal en el Tribunal de la OPO del representant del Comitè, proves no eliminació...) La direcció de l’Intitut va comentar que volien tenir acabada l’OPO de Peons per al mes de juny, per tant la convocatòria sortirà publicada en el menor temps possible