dijous, 8 de juliol de 2010

Les CGT dels serveis públics municipals de Barcelona

Ajuntament de Barcelona – Parcs i Jardins – IMI - Consorci de Biblioteques

davant la política de creació d'atur i precarietat, les retallades públiques i la Reforma laboral


Manifestem:

Ni els treballadors i treballadores dels serveis municipals ni la resta de la classe treballadora som responsables d'aquesta crisi financera ni tampoc considerem que sigui ni just ni inevitable ni, com diu l'Alcalde de Barcelona , absolutament necessari que les mesures per redreçar la situació passin per retallar els serveis públics o les retribucions dels que tenen la tasca de prestar-los.

És obscena l'associació que es fa entre la reducció salarial del personal municipal i "les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes de Barcelona, molts dels quals estan passant una situació difícil". El govern Municipal PSC/PSOE i ICV-EUiA i el de la Diputació de Barcelona saben que la retallada de salaris dels treballadors i treballadores públics no té cap altra objectiu que liquidar deute de les Administracions Públiques per aconseguir així de forma indirecta injectar novament liquiditat al mercat financer, desitjós de retirar els beneficis de la seva especulació i de socialitzar les pérdues.

Si tot i així convé reduir despeses, pel que fa a l'Ajuntament donaria molt de marge aplicar algunes que no passen per reduir retribucions dels treballadors i treballadores, ni retallar serveis públics, ni ajornar inversions necessàries. Comencin per aquestes cinc mesures

Recentralitzar en els sectors totes les empreses, EPEs i Organismes Autònoms, suprimint gerències i quadres directius innecessaris i estalviant duplicitat de despeses, funcions i responsabilitats.

Fer marxa enrere en la nova pauta organitzativa de districtes derivada de l'anomenat projecte Barcelona 2.0, que ha inflat el nombre de càrrecs directius i el volum dels seus plusos al temps que ha reduït les competències i plantilla de personal a càrrec dels districtes.

Reduir les retribucions de regidors, gerents i directors, situant per començar en 1000 euros bruts mensuals el límit màxim de qualsevol complement específic de lloc de treball i revisant amb lupa l'ús que se'n faci de VISA, dietes, viatges i despeses pagades de tot tipus.

Despatxar a tots els càrrecs amb contracte d'alta direcció incorporats a l'Administració per designació directa (els sona allò d'igualdat, mèrit i capacitat?).

Supressió d’hores extres i de les ampliacions de jornada – per la jornada de 35 h (o menys si és necessari) – treballar menys per a treballar tots

Suprimir les regidories del govern municipal que no es corresponguin amb sectors d'actuació de l'Administració Municipal.

Crear ocupació i no destruir-la ni precaritzar-la. Cal fer-se càrrec dels serveis al ciutadans, perquè és l'obligació de l’Administració, i no cedir la seva gestió a les empreses privades. No volem l'externalització dels serveis municipals, per això exigim oferta pública d’ocupació real, la que ens ha de permetre atendre directament les nostres obligacions amb els ciutadans.

PER TOT AIXÒ LA CGT DELS SERVEIS MUNICIPALS DE BARCELONA FA UNA CRIDA A TOT EL CONJUNT DEL PERSONAL I A LA CIUTADANIA BARCELONINA I TREBALLADORA A LLUITAR FINS A LA RETIRADA DE LES RETALLADES I DE LA REFORMA LABORAL

Dimecres, 7 de juliol de 2010

Cap comentari: