dimecres, 16 de febrer del 2011

Guía de para la autodefensa de las mutuas laborales


En document adjunt us podeu descarregar una guia per a l’autodefensa davant les mútues laborals, un document breu, senzill i esquemàtic de 7 pàgines, editat per la CGT de Castella-Lleó.

Les Mútues Laborals es van crear inicialment com entitats gestores de les prestacions per accidents de treball i malalties professionals, havent de prestar una sèrie de serveis en canvi de quedar-se amb un percentatge de la quota d’accidents de treball que paguem a la Seguretat Social. Però la veritat és que amb la seva regulació legal de l’any 1995 es va avançar en la privatització de la salut pública convertint-se la majoria d’elles en censors de l’estat de salut i en un element més de pressió per a escurçar les baixes laborals, encara que la persona afectada encara no es trobi totalment recuperada.

Quines són les funcions bàsiques de les mútues? Com actuen davant un accident laboral, malaltia professional o baixa per malaltia comuna? Com hem d’actuar nosaltres? Què poden fer i què no poden fer?