diumenge, 27 de març del 2011

Al Consell d’Administració de Parcs i Jardins

Escrit del Comitè d'Empresa per el Consell d’Administració de Parcs i Jardins del 28 de març 2011


Consell d’Administració Parcs i Jardins


Barcelona, 28 de març del 2011


Sr./a. Conseller/a,


La representació de la plantilla en el Consell d’Administració, davant els greus incompliments del Conveni que s’estan produint en l’actualitat i la situació de bloqueig de les relacions laborals i la negociació col·lectiva, vol fer arribar al Consell la seva més contundent repulsa davant la política d’ocupació que s’està duent a terme a Parcs i Jardins, sobretot en la situació de crisi que està vivint la ciutat de Barcelona, i tenint com a màxims responsables als qui s’erigeixen com a garants de la defensa dels drets dels treballadors i treballadores de la ciutat.


Per entendre el conflicte en la seva extensió, ens cal fer una mica d’història:


Al febrer de 2010, la Direcció de l’Institut fa saber a la representació dels treballadors i treballadores, que no era possible realitzar les jubilacions amb contracte de relleu com es venien fent fins llavors, postura que ens va abocar a tot un any de conflictes i intents de mediació a diferents instàncies, que van acabar en 17 dies de tancament dels membres del Comitè d’Empresa i diversos afectats i a la signatura d’un document, el dia 25 de novembre, per desbloquejar el conflicte, reprenent les jubilacions i la realització dels contractes de relleu de forma immediata a la signatura de l’acord, sense que aquest fes cap altre modificació que els percentatges marcats per la Seguretat Social, i posava de manifest que no hi havia cap impediment legal que avalés el conflicte, sinó que havia estat una decisió política d’incomplir els acords signats. En l’acta que es signa avui, del consell celebrat el dia 6 d’octubre de 2010, es recullen unes afirmacions del Sr. Campillo, on textualment diu “en aquests moments no s’estan realitzant jubilacions parcials anticipades perquè l’acord de conveni establia que finalitzava el 31 de desembre de 2009 i, per aquest motiu, i per una sèrie de modificacions que s’han anat introduint a la legislació aplicable, en aquests moments cal que hi hagi un acord entre les parts perquè es torni a reactivar aquest tema”. Com vostès bé saben, el conveni es prorroga fins que un altre no el substitueix, i les úniques modificacions que la llei obligava eren el percentatges.


Un cop salvat l’escull de les jubilacions parcials, només iniciat el 2011, el conflicte que segueix a dia d’avui enfrontant-nos a l’Ajuntament de Barcelona no es un altre que la nefasta política d’ocupació que duen a terme els gestors de l’Institut, paralitzant unilateralment aquesta vegada el dret recollit en Conveni a la realització dels contractes d’interinitat provinents del contractes de relleu finalitzats.


El passat 16 de febrer, davant la Comissió de Sostenibilitat, Serveis Urbans i Medi Ambient, del Ajuntament de Barcelona, en resposta a la pregunta formulada pel grup ERC, referida a si el Govern Municipal tenia previst mantenir el compromís adquirit quan es va signar el conveni col·lectiu de treball del Institut Municipal de Parcs i Jardins, i procedir per tant a contractar com a interins als treballadors i treballadores que finalitzen el seu contracte de rellevistes, La Presidenta de l’Institut no va tenir vergonya d’obrir el camí a l’atur a 11 persones que finalitzen aquest tipus de contracte al llarg del present any (i 85 fins al 2015), escudant-se en una suposada aplicació de la taxa de reposició del 10% que recull la Llei de Pressupostos de l Estat.


Amb aquesta resposta rebuda en la comissió de sostenibilitat, la Direcció de Recursos Humans, en el sí de la Comissió de Seguiment del Conveni, i davant la nostra sorpresa, no només es va ratificar en la intenció anunciada per la Presidenta de Parcs i Jardins, de no seguir realitzant els contractes d’interinitat al personal rellevista com recull el Conveni, sinó que, anant encara més enllà, va lliurar un document que proposava eliminar de fet el reglament de la borsa de peons que regulava l’accés als nous contractes de relleu, seguint l’ordre de la darrera oferta pública d’ocupació, deixant per tant a les persones de la esmentada borsa fora de l’accés a un lloc de treball, i per tant, deixant d’aplicar el Conveni i l’Acord de Condicions Laborals, tal i com es va signar.


A més de proposar la re-negociació d’un acord ja pactat en el seu dia, i per, segons les seves paraules “protegir” a les persones que inicialment eren les afectades,- es a dir, les que complint el seu contracte de relleu, se’ls nega el d’interinitat al que tenen dret, i es deixen a l’atur -, es proposa una solució als nostres ulls maquiavèl·lica: camuflar els acomiadaments adjudicant-los, en funció de les jubilacions parcials que es poguessin produir al llarg de l’any, un nou contracte de relleu.


Aquesta “solució” no solament no resol els acomiadaments, sinó que rebenta els acords i deixa sense expectatives a qui, pertanyent a la borsa de treball de l’Institut, com diem, derivada de la darrera oferta pública, estaven propers a signar un contracte de treball com a rellevistes. Aquesta mesura constitueix, al nostre entendre, un greu incompliment del Conveni Col·lectiu Vigent i un canvi de criteri malintencionat respecte a la política seguida, doncs l’any passat, amb la mateixa taxa de reposició establerta en la Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat, es van signar 22 contractes d’interinitat, sense cap problema.


Per tant, davant la disjuntiva que ens planteja la Direcció, d’haver de triar a qui deixem a l’atur, el Comitè d’Empresa de Parcs i Jardins de Barcelona entén que aquesta provocació només pot correspondre a la nul·la relació personal que la Presidència de l’Institut Municipal ha mantingut amb la part social en els darrers temps, i en arribar el moment del seu comiat no ha volgut deixar passar la ocasió de fer-la palesa, enfrontant als integrants de la borsa de treball, als rellevistes que seran acomiadats, a la plantilla i al Comitè d’Empresa. També és el reflex d’una política d’ocupació que no ha dubtat a beneir multitud de contractes irregulars emesos durant el seu mandat per a alguns tècnics i administratius, mentre es nega el lloc de treball a treballadors poc qualificats, afegit a la negativa de realitzar ofertes públiques d’ocupació o contractacions temporals d’estiu, pel manteniment de les zones verdes de la ciutat, mentre es continua amb la política de privatització del servei, adjudicant a empreses privades, amb contractes d’ineficàcia demostrada, argumentant manca de personal i sense cap problema pressupostari, treballs que sempre han estat realitzats per personal propi de l’Institut, doncs estan recollits en el Estatuts com a competència pròpia.


Mentre la Presidència fa públic a la premsa l’augment de zones verdes de les que gaudeix la ciutat de Barcelona, som testimonis i víctimes del seu progressiu deterior, per la manca de personal que s’ocupi del adequat manteniment, fet que provoca que periòdicament, s’hagi d’invertir grans quantitats de diners públics, - a benefici d’empreses privades -, per posar a punt els espais dels que gaudeixen els ciutadans. Amb aquestes polítiques de manteniment sota mínims, Parcs i Jardins ha deixat de ser el referent professional que va a ser algun dia, i conseqüentment, la ciutat de Barcelona no destaca precisament per la qualitat de manteniment dels seus jardins. Curiosament, quan van tornar els ajuntaments democràtics, es va fer una aposta clara per municipalitzar el servei, absorbir les contractes i augmentar la plantilla, i 32 anys després, les mateixes opcions polítiques opten a tot el contrari.


Per tot el que hem exposat anteriorment, i davant la imposició i la manca de respecte mostrada a l’incomplir el nostre conveni, que ha comportat l’acomiadament de dues persones i 9 més en portes, fins arribar, com ja hem citat,a un total de 85 fins a l’any 2015, els demanem que facin el que estigui a les seves mans per que es rectifiquin urgentment tals incompliments, perquè les conseqüències sofertes son insostenibles per la plantilla de Parcs i Jardins, i tanmateix instem a que facin pública la seva posició respecte al model municipal de gestió directa amb personal fix propi, preferentment, o si, per contra, avalen la privatització del servei. Demanem que ens facin saber quin dels models pensen defensar a partir de les eleccions municipals del proper 22 de maig.


Comitè d’Empresa de Parcs i Jardins


CCOO, CGT, UGT i USOC