diumenge, 10 d’abril de 2011

EN DEFENSA DEL VERD PÚBLIC SALVEM EL PARC GÜELLEl Parc Güell, un dels més emblemàtics de la ciutat de Barcelona,sorprenentment en els últims anys està essent objecte d'una nefasta política de manteniment i gestió per part de l'Ajuntament de Barcelona. Emparant-se en l'elevat ús turístic que el parc pateix, promogut pel mateix Ajuntament, però aplicant la mateixa política restrictiva que a la resta de zones verdes de Barcelona, s'està apostant per la privatització progressiva de tots els treballs de manteniment del parc, i fins i tot es pot arribar a justificar la limitació d'accés a aquest. Per això, la plantilla de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins denúncia:

L’augment d’ús del Parc Güell en els darrers temps ha anat acompanyat d’una progressiva degradació dels treballs de manteniment del verd: a major utilització de l’espai públic, l'Ajuntament ha respost amb una dràstica reducció de personal de manteniment propi (l’any 1988 hi havia 15 persones a la brigada, i actualment hi ha 10). Cal assenyalar que el parc té una extensió total de 17,18 hectàrees.

De les 10 persones assignades, només 1 té la categoria de jardiner / a.

La no contractació de personal eventual per al període estival. Els dos últims anys, Parcs ha passat de contractar a 80 persones per substitucions estiuenques a no contractar a ningú. Paral·lelament, des del passat any, el Parc Güell es va dotar de 32 informadors contractats durant 6 mesos mitjançant un pla d'ocupació.

La degradació del manteniment diari del parc s'utilitza per justificar grans inversions posteriors, a benefici d'empreses privades; en comptes d'un manteniment sostenible, s'aposta per grans plans de rehabilitació integral, que comporten re-inauguracions i fotos de Sr. Alcalde i regidors com a salvadors del parc.

o El Pla d'Actuació Municipal 2004-2007, l'any 2006 va adjudicar a les empreses Cespa, Ferrovial i Agroman la rehabilitació integral del Parc per 1.169.485 €.

o El Pla Integral de Parc Güell, en el període 2010-2020 té destinada una partida per valor de 32 milions d'euros, dels que actualment ja s'han invertit 2.361.261 € (inclou treballs de disseny i elaboració del propi pla, poda, baranes, il·luminació, plantació i instal·lació de tanca perímetre per la seva tancament).

o Des de l'any 2006 fins a l'actualitat, s'han realitzat inversions per valor de 4.369.433 euros, sense que aquesta xifra inclogui el manteniment dels jocs infantils ni el mobiliari urbà, l'aplicació de tractaments fitosanitaris, el manteniment de la instal·lació de reg i infraestructures i altres treballs que, fins fa poc, realitzava el personal de Parcs i Jardins amb recursos propis i personal fix.

o Els beneficis que l'Ajuntament obté per l'explotació dels negocis que promou dins del parc, no reverteixen en la millora del manteniment.


CONCLUSIONS

1. La massificació que pateix el Parc Güell no justifica la seva degradació. L'escassa dotació de mitjans i de personal de manteniment actual és el veritable problema.

2. La política de grans inversions puntuals només beneficia a interessos privats. Es necessita una gestió més sostenible, un correcte manteniment diari que a més suposaria un gran estalvi per a la ciutat.

3. El tancament del Parc Güell no solucionarà els problemes de manteniment, sinó que simplement serà un pas més en la política neoliberal i privatitzadora de l'Ajuntament, i una pèrdua dels drets d'ús dels ciutadans i veïns de Barcelona.

4. Les limitades ofertes públiques d'Ocupació a Parcs i Jardins dels últims anys i l'actual incompliment del Conveni, respecte a la jubilació parcial, que suposarà l'acomiadament de 85 persones, genera una gran incertesa sobre el futur del servei públic i per extensió del Parc Güell.

5. Mentre l'Organització Mundial de la Salut recomana que les ciutats tinguin 10 m2 de zona verda per habitant, Barcelona amb prou feines passa dels 6 m2. Si no s'incrementen les zones verdes és lògic que les que existeixen es massifiquin, no només per la pressió turística, sinó també per l'ús ciutadà en general.

Finalment, reclamem a l'Ajuntament que faciliti i fomenti la participació de les entitats veïnals i ciutadanes, en el control de la gestió del Patrimoni Verd de la ciutat, segons els acords de l'Agenda 21, així com que reconegui el dret de les entitats veïnals i ciutadanes a formar part del Consell d'Administració de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, (reivindicació del Comitè d'Empresa des de l'any 1991).


Barcelona, 10 d’abril de 2011


PER UN PARC GÜELL DE LLIURE ACCÉS, GRATUÏT I DOTAT AMB UN MANTENIMENT SOSTENIBLE. TREBALLADORS I TREBALLADORES DE PARCS I JARDINS EN DEFENSA DEL VERD PÚBLIC EN DEFENSA DEL PARC GÜELL


Comitè d’Empresa Institut Municipal de Parcs i Jardins

CCOO, CGT, UGT, USOC

Cap comentari: