dimecres, 13 de març de 2013

EL SISTEMA D’ORDENACIÓ MUNICIPAL (S.O.M) PERJUDICA ALS TREBALLADORS. NO ET DEIXIS ENGANYAR.

S.O.M.
 
1. S’ha vulnerat el dret a la negociació.
 
2. S’està aprovant enganyant als sindicats i als grups municipals de l’oposició.
 
3. Es pretén implantar la doble escala salarial, amb rebaixes salarials de fins al 15%.
 
4. Es transforma el salari consolidat en un complement personal de migració jurídicament insegur, que més endavant podria desaparèixer.
 
5. Es pretén implantar un sistema d’avaluació de l’acompliment sense garanties d’objectivitat i que pot portar a rebaixes salarials i remoció del lloc de treball en casos particulars.
 
6. Es manté en mans de l’Alcalde el dimensionament de la plantilla, és a dir, la creació, supressió i requalificació de llocs de treball concrets de forma completament discrecional.
 
7. I més.. Seguirem informant.

CGT SECCIÓ SINDICAL AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cap comentari: