dilluns, 4 de març de 2013

CGT NO SIGNA L'ACORD DEL CONVENI COL.LECTIU

 -. L'Acord aconseguit representa la pèrdua en el Conveni Col·lectiu del punt 2 Garanties de l'Acord de Condicions Laborals 2005-2009, fonamental al nostre entendre per defensar la continuïtat com a Servei Públic de l'I.M. de Parcs i Jardins. Fet de conformitat amb el plantejat en l'informe KONSAC per facilitar la privatització del verd públic.
Articulat que desapareix del Conveni Col·lectiu és el següent:

2.- Garanties

2.1. Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, com a organisme públic de gestió directa, vinculat i adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, té com a objectiu fonamental la responsabilitat d’atendre la conservació i el manteniment integral de totes les zones verdes públiques de propietat municipal de Barcelona. Pel qual realitzarà les activitats pròpies a les funciones referides a l’apartat 2.7 del present Acord, i de conformitat als criteris generals establerts a l’article 3 punt 1 dels actuals Estatuts.

L’Institut destaca els treballs de jardineria com un dels seus principals actius. En aquest sentit, prestarà els seus serveis preferentment mitjançant execució directa amb personal propi i generalment fix.

2.2. A l’objecte de realitzar aquestes funcions i activitats descrites, l’Institut es dotarà dels mitjans humans, tècnics, materials i econòmics adients per a prestar aquests serveis, actualitzant i mantenint les actuals infraestructures, tenint en compte la incorporació de noves zones o activitats a dur a terme.

2.3. En el cas que, eventualment, determinades activitats, no es puguin portar a terme directament amb personal propi i degut a que no es tingui suficient infraestructura pròpia ni possibilitats de crear-ne, i d’acord amb el previst a l’Estatut dels Treballadors, l’Institut comunicarà, prèviament a qualsevol adjudicació, informe motivat al Comitè d’Empresa, com a òrgan de representació legal dels treballadors.

En els contractes de les activitats de jardineria no es permetrà la subcontractació.

2.4. La Comissió de Seguiment, definida a l’article 7 del Conveni Col·lectiu es dotarà, de manera específica, d’una subcomissió, per tal de fer el seguiment de les possibles externalitzacions dels serveis. Garantint-se en tot moment la informació sobre seguretat i salut laboral, contractes duts a terme i condicions d’aquestes, d’acord amb el que disposa l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors. Aquesta subcomissió es crearà abans dels 30 dies des de la signatura del Conveni Col·lectiu, i es dotarà, en el termini màxim de tres mesos a partir de la signatura d’aquest acord, d’un reglament intern on es concretarà el seu funcionament.

2.7. Article 3.1 Funcions de l’Institut

Correspon a l’Institut la realització de les següents funcions:

a)           La conservació i millora dels parcs, jardins, així com dels terrenys forestals que li siguin expressament adscrits, tots ells de titularitat municipal, en tota l’extensió del seu contingut, tant vegetal com d’infraestructures relatives al verd, així com el mobiliari urbà i jocs infantils que es trobin en els referits indrets.
b)           La conservació i millora de l’arbrat viari, jardineres i espais verds de la via pública, així com el manteniment de les seves  instal·lacions i infrastructures.
c)            La creació de nous espais enjardinats.
d)           La coordinació de la gestió integral del litoral de Barcelona.
e)           La producció de plantes als vivers municipals i la conservació i custòdia de l’arbrat que es trobi als vivers.
f)             L’assessorament i formació sobre disciplines relatives a la jardineria, el medi ambient i la gestió dels espais verds.
g)           L’atorgament de permisos, llicències o concessions per la utilització de les zones gestionades per l’Entitat.
h)           L’ornamentació d’actes públics de l’Ajuntament de Barcelona i clients institucionals.
i)              La promoció del verd urbà i de la millora del medi ambient.
j)             L’emissió d’informes preceptius i control de qualitat de tots els projectes urbans en allò que fa referència a zones verdes i/o arbrat, així com la tramitació i gestió dels acords de compensació sobre les afectacions del verd, amb les seves instal·lacions i infraestructures, com el mobiliari urbà i els jocs infantils, de conformitat amb les Ordenances Municipals,
k)           La realització de serveis i obres de jardineria.
l)              Qualsevol altres relacionades amb les anteriors i amb les seves funcions que l’Ajuntament li pogués assignar.


-. Que en l'Acord aconseguit se signa per primera vegada la reducció de plantilla al no estipular la convocatòria d'Oferta Pública, la qual cosa ja representa la pèrdua en plantilla de 83 treballadors/es des del 2010 a març del 2013, als quals caldrà afegir els 67 programats per jubilació total segons els càlculs de l'informe de proposta de Canvi d'Estatuts fins al 2015, a més de totes aquelles baixes naturals que es donin.
Que l'absència de OPO i les baixes de personal que es van a donar fins a la finalització del Conveni, més el temps de treball presencial (25%) del jubilat parcial (més de 100 treballadors/es) reduirà la plantilla de forma considerable, la qual cosa representarà el deteriorament del verd de la ciutat i un argument per externalitzar els serveis de Parcs i Jardins a empreses privades.

-.  A més d'aquests dos punts per a nosaltres fonamentals, l'Acord signat també representa:

*Acceptar la pèrdua del poder adquisitiu perdut del període 2010-2013 i l'acceptació de no tenir increments econòmics durant la resta de vigència del Preacord 2014-2015.
* El deteriorament accelerat del verd públic en els mesos de juliol i agost, quan més necessitat hi ha de manteniment, en concentrar en aquests dos mesos les vacances estivals del personal, sense que hi hagi previstes contractacions temporals que substitueixin el personal que estarà gaudint del seu merescut descans estival.
* L'acceptació d'una il·legalitat que reiteradament realitzava la Direcció de l'Institut,  incomplint la sentència del Tribunal Suprem sobre la catalogació com a hores extres de les hores de prolongació de jornada. Un acord que contradiu la Plataforma de Conveni aprovada en Assemblea pels treballadors que plantejava la desaparició de les prolongacions de jornada.

Per tot el que aquí s'exposa, la CGT de Parcs i Jardins no signarà l'acord de Conveni Col·lectiu.


Barcelona 4 de març del 2013

22 comentaris:

Anònim ha dit...

Si senyor, molt bé !!!!!
estem molt contents, ara que la ccoo,ugt i usoc donguin explicacions d´aquest conveni de minims i explicacions de perquè no respecten una assemblea de trballadors.

Anònim ha dit...

pq son unos faxas antidemocratas, espero que los afiliados de estos sindicatos pactistas reflexionen y como mínimo se den de baja del sindicato, yo ya lo he hecho .

Segismundo ha dit...

Me alegro de que la cgt no firme, alinearse en el mismo bando que CCOO UGT y la usoc en un convenio de mierda me parecería una falta de respeto para con sus afiliados.
Ahora habrá que trabajar más que nunca, hacer partícipe a la plantilla más que nunca, trabajar la asamblea de afiliados como siempre y demostrar que hay otra manera de hacer las cosas.
Salud, coherencia y anarkia.

Anònim ha dit...

Pero que te pasa en la boca. Animal de bellota. Que sufres de rabia y no sabes ni escribir.

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Anònim ha dit...


El Hermano Bastardo del Piragüero dice:
HAY MUCHOS IMPOSTORES
El que se reconoce como hijo legitimo del “El Piragüero” es un Impostor. El piragüero de referencia nunca tuvo hijos. Una enfermedad infantil le dejó secuelas ( LAS PAPERAS) que le han impedido fecundar hembra alguna.
Si firmo mis comentarios con el seudónimo del “El Hermano Bastardo del Piragüero” es porque soy un ferviente seguidor del famoso grupo de salsa Portorriqueña Conjunto Clásico, y me gusta mucho bailar al ritmo de su canción “El Piragüero”.
Perdón si alguien se ha sentido ofendido por cuestiones familiares. No era mi intención.
Para dar Fe de lo que cuento es verídico, aquí os dejo un enlace y la letra de la canción El Piragüero. Que la disfrutéis
Fdo. El Hermano Bastardo del Piragüero

PIRAGÜERO

http://www.listengo.es/song/8u685556700

(Mi carrito es de madera con cuatro ruedas de acero / Mi carrito es de madera con cuatro ruedas de acero / Los que me ven por las calles, me llaman el piragüero / Los que me ven por las calles me llaman el piragüero).
(Hay de coco, timanea / Yo traigo unas de pitorro / Que cualquiera se marea / Traigo unas de pitorro / Que cualquiera se marea.
Soy piragüero y feliz / Me la paso por las calles / Vendiendo ricas piraguas a todo aquel que me pare / Vendiendo ricas piraguas a todo aquel que me pare.
(Especial de piraguas para usted / Se las traigo, yo el piragüero).
(Especial de piraguas...)
A cinco las de jalea / A diez las de tamarindo / Las de pitorro a sesenta / Pa que no las compre el niño / Las de pitorro a sesenta / Pa que no las compre el niño.
(Especial de piraguas para usted / Se las traigo yo el piragüero).
(Especial de piraguas...).
(Saca tu vellón llegó el piragüero) / Saca tu vellón llegó el piragüero.
Tráeme a tu señora / Tráeme a tu abuelo.
(Saca tu vellón...) / Eh eh señores espérese un momento.
(Saca tu vellón...) / El nene de cinco años llegó primero.
(Saca tu vellón...) / Ay piragüero, piragüero
(Saca tu vellón...) / Con mi carrito nuevo mis cuatro ruedas de acero.
(Saca tu vellón...) / Ay no me pida cerveza, cerveza no tengo.
(Saca tu vellón...) / Quién puede borracho como me mantengo.
(Saca tu vellón...) / Ay saca tu vellón, llegó el piragüero.
(Saca tu vellón...) / Tamarindo.
(Tamarindo). / De frambuesa.
(De frambuesa). / Para las niñas
(Hay de piña). / Sabrosito.
(De coquito). / Para la niña Teresa.
(Hay de fresa). / Acaba de llegar
(Piragüero). / Y para el cotorro.
(De pitorro). / Traigo pal sonero.
(Caramelo). / Y para la dama.
(Limonada). / Que está allá en la esquina.
(Hay de china). / Por si te mareas.
(De jalea). / Viene sabrosito.
(De conito). / Le compro a Manuela.
(En la escuela). / Con mi tumbaíto.
(Pillaíto).
(Saca tu vellón...) / Llegó el piragüero
(Saca tu vellón...) / Tráeme a tu señor, tráeme a tu abuelo
(Saca tu vellón...) / Señor espérese un momento
(Saca tu vellón...) / El nene de cinco años llegó primero
(Saca tu vellón...) / Piragüero, piragüero, piragüero
(Saca tu vellón...) / Con mi carrito nuevo mis cuatro ruedas de acero
(Saca tu vellón...) / Saca tu vellón...

Anònim ha dit...

A los afiliados de y simpatizantes de ccoo,ugt uso que suelen escribir a aquí para difamar i no opinar del tema en cuestion que seria si estan de acuerdo conque la cgt no firme o lo firme ese seri el debate que aqui se tendría que escribir ,y no que si trabaja la mujer de uno o otro,ya que la cgt es muy libre de no firmar,igual que ccoo ugt y uso an firmado , después de una asamblea bochornosa para todos del sindicato que seamos y en que perdimos la esencia de la elegir libremente y con respeto a los demás.
Y a los resentido y cobardes les digo que si tenéis dignidad, que no la tenéis poner vuestro nombre,y para ejemplo os pongo el mio, como las pocas veces que he escrito
Jorge L C o JORDI como querais
afiliado a la cgt

Anònim ha dit...

Este que entra dos veces a por lana, seguro que es un delegado de otra sección sindical.
Que cree saber, pero no tiene ni puta idea, ni del sindicalismo, ni de lo que a firmado, y si me apuras y se lo preguntas deprisa ni de donde tiene la mano derecha, desde luego comparto la teoría de moderar los comentarios, pero como siempre es un rampell que me entra.
Hala espavilao, ahora a justificarse delante de la plantilla, asamblea tras asamblea cuando empiecen a venir mal dadas, por cobardes y cagones de firmar lo primero que os presentan, ya te puedes volver trasquilao, a tu redil.

Anònim ha dit...

Bueno pues aclarado el tema, por lo menos por mi parte, no tengo herman@s bastard@s, Una tranquilidad por que con lo grande que es el mundo me molestaría encontrar un@ aquí a la vuelta de la esquina, pero el hecho que hallas colgado dos veces el mismo comentario justo después de uno mío me dio que pensar.

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Anònim ha dit...

Que fácil seria para CGT haber firmado, estaríamos con la mayoría hermanados con la empresa, todos contentos, ya no hay problemas.

Se hubiéramos firmado iríamos con la corriente, con los "demócratas" que nos gobiernan, con el sindicalismo mayoritaria que es bien mirado por la patronal por ser "responsables"

Pero no va ser así, somos los malos, los utópicos, los que no entendemos que es necesario que nos bajemos los salarios, que parques se privatice, porque lo dicen ellos los políticos y las privadas

Nosotr@s estamos dispuestos a luchar por el servicio público, por nuestr@s derechos laborales, contra los vividores políticos y del capital y contra aquellos que les hacen de juego

ah un un saludo a mi amigo jordi que vale más que tod@s vosotros durmiendo

aci

malesherbes ha dit...

Como estamos un poco cansados de los provocadores que no tienen otra cosa que hacer que venir a este blog a difamar, insultar y a trasgiversar la verdad a partir de ahora todos aquellos comentarios que no guarden el respeto serán puesto fuera de circulación a la espera del que el autor se identifique y entonces lo tendrá publicado

Anònim ha dit...

ya era hora que no hubiese cuartelillo para los perros del patrón


138

Anònim ha dit...

No puedo estar más de acuerdo company, lo puedes decir más alto pero no más claro, y como decía Quevedo, y puesto que de canes hablamos:
Que cada perro se relama su cipote.
Saludos y Suerte.

Anònim ha dit...

Pues a mi me gustaba leer como escupian babas, lo siento pero me hacía las veces de termómetro para las diferentes situaciones. Llamarme raro

Anònim ha dit...

los insultos sobran siempre y censurar comentarios tambien.las mentiras con el tiempo salen a flote,dejemos pasar unos dias y todos averiguremos si la firma del acuerdo vale o no.salud compañeros.

Anònim ha dit...

los insultos sobran siempre y censurar comentarios tambien.las mentiras con el tiempo salen a flote,dejemos pasar unos dias y todos averiguremos si la firma del acuerdo vale o no.salud compañeros.

Anònim ha dit...

No sóc afiliat a la CGT. No em va agradar l'assamblea ni com va acabar. Però insisteixo: la gran majoria de la plantilla ha demostrat una passivitat i una falta de voluntat de lluita TOTAL. Ja pot CGT, CC.OO o UGT convocar manis o vagues que el seguiment és patètic. Si diem NO al conveni per molt que convoquessim a la lluita la resposta seria molt minsa. Malauradament l'egoisme, l'apatia i l'enveja són les premises de la majoria dels nostres companys/es.
Salut a tots/es!!!!!!!!
Marc

Anònim ha dit...

Tienes razón Marc la plantilla, las personas que la componen, son pasivas delante las injusticias, igual que en la sociedad,, Las causas son muchas, entre ellas la capacidad que el sistema tiene para aborregarnos ( el colegio, los medios de comunicación...) Un problema en esta sociedad es que las organizaciones que tendrían que estar para presentar batalla a las injusticias y para luchar contra la pasividad de la sociedad (de la plantilla) se dedican con su actuación precisamente a fomentarla .
La realidad es dura pero para eso estamos para intentar cambiarla

salud


aci

Anònim ha dit...

alguien de los pactistas que leen este blog, me pueden explicar si ya podemos plegar a las 3 ?
y los dias on-line ya se pueden pedir?
al final a parte de los 22 dias de vacaciones, cuantos dias mas tenemos ? y estos dias de mas a cuenta de nuestra jornada tb los tienen los de las 40 horas ?
gracias.

Anònim ha dit...

si ya podemos plegar a las 3 ? SI

y los dias on-line ya se pueden pedir? NO HASTA EL ÚLTIMO TRIMESTRE

y estos dias de mas a cuenta de nuestra jornada tb los tienen los de las 40 horas ? LOS 4 DÍAS ON-LINE QUE SON POR LAS HORAS DE MÁS QUE HACEMOS 42'5H. SON PARA TODO EL MUNDO, YA VEREMOS AL FINAL COMO SE JUSTIFICAN

al final a parte de los 22 dias de vacaciones, cuantos dias mas tenemos ? POR LO FIRMADO 2 DÍAS ADICIONALES Y 2 DÍAS MAS DE LOS SÁBADOS FESTIVOS

POR EL EBEP 3 DÍAS

TOTAL 7 DÍAS


SALUD

Anònim ha dit...

gracias