dimecres, 18 de març del 2015

Jornada de lluita a Parcs i Jardins contra la privatització.Assemblea en La Fontana, Mani festiu-reivindicativa per Gràcia i performance a la seu de Convergència tancada
Encaputxats pel servei públic.

 I LA SETMANA PROPERA TORNEM, NOVA JORNADA DE LLUITA
NI UN PAS ENRERA!!!
Recogit per la premsa Pressdigital, El diari del treball     EFE