divendres, 19 de febrer del 2016

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX ELS SEUS COMPROMISOS ENVERS EL MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES DE LA CIUTAT


Posicionament del comitè d’empresa de Parcs i Jardins i totes les seccions sindicals que el componen: CCOO, CGT, UGT i l’USOC, davant els incompliments dels compromisos adquirits per l’equip de govern municipal de Barcelona en Comú envers el manteniment dels espais verds de la ciutat.

Vuit mesos després de la presa de possessió, els responsables de l’actual equip de govern no han pres cap mesura per aturar la disminució de plantilla, al contrari, continuen amortitzant llocs de treball i externalitzant serveis. La conseqüència és l’estat de deterior en el que es troben les zones verdes de Barcelona.