dimecres, 28 de maig del 2008

ELECCIONS ‘08

PROGRAMA DE CGT

Per a aquests quatre anys de mandat del pròxim comitè d’empresa us presentem aquest programa base com ideari i punt de partida del nostre compromís amb els treballadors/es. A partir d’aquí i amb la filosofia d’una organització sindical plenament assembleària estarem oberts, com sempre, a les noves propostes i aportacions que els treballador@s considerin ineludibles per a la defensa de les nostres condicions de treball.

Defensa de Parcs i Jardins com servei públic. Plantegem, la volta a ser un servei gestionat directament per l’Ajuntament de Barcelona (ni EPE ni Organisme Autònom). La nostra més rotunda oposició a les privatitzacions i a les externalitzacions.

-Recuperació del poder adquisitiu. Plantejarem com mecanismes per a la recuperació les pujades lineals o inversament proporcionals. Clàusula de revisió salarial o escala mòbil de salaris. Objectivitat i transparència en els plusos, primes i complements. Repartiment equitatiu de les variables. Limitació de sis mesos en la realització de treballs de superior categoria i rotativitat.

- Entrada de nou personal fix. Aposta per l’entrada del personal necessari per a oferir un servei de qualitat a través d’Ofertes Públiques d’Ocupació. Compromís d’assessorament i suport a tots els companys/es de nova contractació, perquè no sofreixin cap tipus de discriminació.

-Salut Laboral. Reivindiquem un entorn de treball òptim, on es posin tots els mitjans per a resoldre els conflictes que es produeixin. Aprofundir en la catalogació de llocs de treball per al personal amb restriccions. Seguiment individualitzat per al personal sensible. Formació específica als treballadors/es que realitzin funcions amb personal de reinserció (valoració d’aquestes funcions).

-Compromís d’informació amb periodicitat suficient als companys/es sobre tots els temes que els puguin interessar i/o afectar en relació a la seva vida laboral.

-La defensa i millora de les condicions laborals i socials que ens afecten com treballadors/es i com ciutadans contraposats als interessos de la patronal i l’administració que només es poden defensar des de la participació i el protagonisme de tots/es, des d’una organització independent dels poders polítics i econòmics. Les reunions setmanals de tots els dijous a la tarda és l’eina que oferim a tots l@s afiliats/es i treballadors/es per a participar i adoptar les decisions del dia a dia.

-Defensa de l’Assemblea com òrgan de decisió sobirà on es decideixen els assumptes que ens afecten.

Compromís dels delegats/des

Transparència: adonar mensualment de com s’han utilitzat les hores sindicals.

Honradesa: tenir el càrrec a la disposició del que decideixi l’assemblea.

Rotativitat: Posar el càrrec a la disposició de l’Assemblea d’afiliats, cada dos anys per a que aquesta valori la seva continuïtat.

Dedicació: assistir els dijous a les reunions de la Secció Sindical per a informar a afiliats/des i treballadors/es que assisteixin.

Treball: anar a totes les casetas i centres de treball com a mínim una vegada cada trimestre.

CANDIDATURA D'OFICIS

1. Jordi Balagué Farrè

2. Bartolomé Carmona Ramos

3. Natalia Alberca Bartomeu

4. Carlos Bernal Lorente

5. José Mª Arévalo Marín

6. Nuria Porta Braso

7. Jordi Batalla Soriano

8. Quim Perales Segura

9. Pedro Suquía Areta

10. Joaquín Ferri Claveras

11. Antonio Cano Izaguirre

12. Rufo Medrano Solera

13. Isabel García Martínez

14. Jorge López Carrillo

15. Glória Magrans Anglés

16. Mercedes Izquierdo Collado

17. Juli Fontoba Sogas

18. Susana Rofín Gimeno

19. Irene Martínez Piñeiro

20. Mónica Galtés Ferrando

21. Mª Pilar Fernández Fernández

22. Sara Roldán Taboada

23. Gabriel Villanueva Navarro

24. Ignacio Ruiz Pujol

25. Ángela Mª González Aquino

26. Javier Pérez Aguilar

27. Daniel Vela Abia

28. José Luis Molinero Escuer

CANDIDATURA DE TÈCNICS I ADMINISTRATIUS

1. Alfonso Ortiz López

2. Cristina Begué Menen

3. Juan José Ciércoles Matallana

4. José Manuel Martín Servián

DÓNA’T SUPORT A TU MATEIX, DÓNA SUPORT CGT

Programa en PDF Baixar