dijous, 17 de juliol de 2008

'Collserola, més enllà del bosc'


Per més que es publiquin estudis que defensen la necessitat de pervivència de les zones de contacte (les planes, els conreus, els prats, etc) de Collserola, les administracions i els polítics no en fan ni cas, i els projectes urbanístics d'emformigonament del medi continuen endavant (la plana del Castell de Cerdanyola - Centre Direccional, el Pla Caufec, la vall de Sant Just, etc: veure

Aquí podeu trobar un nou document, resultat de la trobada de la *jornada científica "Collserola, més enllà del bosc"* del 27 de maig de Barcelona. Va ser un acte organitzat per la Institució Catalana d'Història Natural i la Universitat de Barcelona, que va reunir estudiosos que han dut a terme la seva recerca a Collserola en l’àmbit dels espais no boscosos, com els conreus, prats o brolles.

Tot i que tot el document és molt interessant, per tal que s'entengui que cal protegir totes aquestes zones per preservar tant Collserola com les vies de contacte amb d'altres serres naturals [tant pel que fa a la implantació de noves vies com podrien ser les sortides dels túnels d'Horta i central previstos, la creació de noves vies de circulació (ampliació d'algunes que ja hi ha) o de nous barris (com el Centre Direccional a la plana del Castell a Cerdanyola)], destaco, en particular, l'apartat 'Recomanacions per a la conservació' del document, en què hi diu:

S’ha d’evitar qualsevol transformació d’aquests espais com a resultat de la implantació de noves infraestructures, instal·lacions i edificacions o la seva conversió urbanística. Entre els indrets que més destaquen i que cal conservar i gestionar activament cal remarcar:

- Els prats d’albellatge presents als vessants meridionals i orientals de Collserola en el terme municipal de Barcelona. Entre les zones de màquies i brolles més importants de Collserola s’hi troben les situades a les zones de solell dels vessants del riu Llobregat (especialment als termes municipals de Molins de Rei i de Sant Just Desvern) i de Barcelona (per exemple: Vall Parc, Font de la Meca, Turó del Fumet, Turó del Mallol, Turó del Puig, Can Torres).

- Les rieres, els petits camps de conreu i les clapes d’arbusts presents al vessant sud-oest de Collserola, seguint l’eix del riu Llobregat. Destaquen especialment alguns sectors dels termes de Sant Just Desvern (Vall de Sant Just) i Sant Feliu de Llobregat.

- En el vessant nord resulta d’especial interès la protecció de la matriu agrícola cerealística de la plana del Castell de Sant Marçal, Torre Negra i Montflorit, les petites explotacions agrícoles situades a la vora de la riera de Sant Cugat i les rieres que travessen de manera perpendicular aquest sector agrícola (torrent de Can Fatjó, torrent de Sant Marçal, torrent del Bosc, etc.)

Salutacions.

Carme Rovira Badal crovirab@tinet.cat

Firma en defensa de Collserola